Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023

Χρωστούν το μισό ΑΕΠ, δεν πληρώνουν, δεν ενοχλούνται! (Πίνακες)


Το μισό ΑΕΠ χρωστάνε στην εφορία 9.000 ΑΦΜ, οι οποίοι δεν πληρώνουν, αλλά δεν φαίνεται να ενοχλούνται από τις εισπρακτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, η οποία ασχολείται με τους μικροοφειλέτες.
Σύμφωνα με τα αποκαλυπτικά στοιχεία του Γραφείου προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο στο τέλος του Ιουλίου του 2023, διαμορφώθηκε στα 105,1 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 7,6 δισ. ευρώ σε σχέση με τον Ιούλιο του 2022, εξέλιξη που οφείλεται στη διαγραφή χρεών του ΟΣΕ ύψους 10,4 δισ. ευρώ, και στην προσθήκη νέων οφειλών.
Παράλληλα, ποσοστό 25% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, που αντιστοιχεί σε 26,3 δισ. ευρώ, αφορά σε οφειλές που χαρακτηρίζονται ως ανεπίδεκτες είσπραξης και έτσι το πραγματικά ληξιπρόθεσμο υποχωρεί στα 78,8 δισ. ευρώ.
Εξετάζοντας την ποιοτική διάρθρωση του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου διαπιστώνουμε ότι μόνο το 59% αυτού, που αντιστοιχεί σε 46,5 δισ. ευρώ, πηγάζει από φορολογικές οφειλές (άμεσοι και έμμεσοι φόροι, φόροι στην περιουσία, ΦΠΑ, ειδικοί φόροι κατανάλωσης κτλ.).
Το υπόλοιπο των πραγματικών ληξιπρόθεσμων οφειλών προέρχεται από άλλες κατηγορίες οφειλής, οι οποίες παρουσιάζουν χαμηλό ποσοστό είσπραξης.
Σύμφωνα με στοιχεία της ΑΑΔΕ, σε αυτές περιλαμβάνονται τα πρόστιμα (φορολογικά και μη φορολογικά) τα οποία αποτελούν το 30,8% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, καθώς αγγίζουν τα 24,2 δισ. ευρώ και οι μη φορολογικές οφειλές (δάνεια, δικαστικά έξοδα, καταλογισμοί κτλ.), οι οποίες αποτελούν το 10,3% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 8,1 δισ. ευρώ.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι:8,8 δισ. ευρώ από τις φορολογικές οφειλές πηγάζουν από αφερέγγυους οφειλέτες και
10,9 δισ. ευρώ αφορούν σε οφειλές με λήξη δόσεων πέραν της τελευταίας δεκαετίας, απομένουν 26,7 δισ. ευρώ οφειλών από τις οποίες, σύμφωνα με στοιχεία της ΑΑΔΕ, πηγάζει άνω του 90% των εισπράξεων.
Με άλλα λόγια το σύνολο σχεδόν των εισπράξεων προέρχεται από μόλις το 34% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, που ισοδυναμεί με το 25% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, τονίζει η έκθεση του ΓΠΚΒ.
Οι «μεγάλοι» δεν ενοχλούνται
Αναφορικά με τον συνολικό αριθμό των οφειλετών, στο τέλος του Ιουλίου ανήλθαν σε 3.984.904 ΑΦΜ.
Σε σχέση με τον Ιούλιο του 2022 παρατηρείται μείωση των οφειλετών με χρέος έως 10.000 ευρώ, στις οποίες συγκεντρώνεται το 91,4% των φορολογουμένων που χρωστάνε.
Αντιθέτως, στις υπόλοιπες κατηγορίες οφειλής παρατηρείται αύξηση του αριθμού των οφειλετών με τη μεγαλύτερη, κατά 13.632 πρόσωπα, να καταγράφεται στο εύρος οφειλής από 10.000 έως 100.000 ευρώ.
Σημειώνεται ότι στο εύρος οφειλής άνω του 1 εκατ. ευρώ συγκεντρώνεται το 77,7% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου και μόλις το 0,2% των οφειλετών. Δηλαδή, 9.095 ΑΦΜ χρωστάνε 81,62 δισ. ευρώ!
Από τους μεγαλοοφειλέτες, το 68,8% ή 5.552 ΑΦΜ είναι νομικά πρόσωπα, με το ληξιπρόθεσμο υπόλοιπό τους να αγγίζει στο τέλος του Ιουλίου του 2023 τα 56,1 δισ. ευρώ.
Οι 3.543 ΑΦΜ είναι φυσικά πρόσωπα τα οποία χρωστάνε πάνω από 1 εκατ. ευρώ έκαστος και έχουν συνολικά χρέη ύψους 25,52 δισ. ευρώ.
Αντίθετα, οι οφειλές κάτω του 1 εκατ. ευρώ προέρχονται σε μεγάλο βαθμό (κατά 64,3%) από φυσικά πρόσωπα, ενώ η συμμετοχή των φυσικών προσώπων στο ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο είναι ακόμα υψηλότερη σε χαμηλότερες κατηγορίες οφειλής.
Ενδεικτικά αγγίζει το 88,5% για οφειλές μικρότερες των 10.000 ευρώ.
Αντίστοιχα, το πλήθος των φυσικών προσώπων που οφείλουν λιγότερα από 1 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε στο τέλος του Ιουλίου του 2023 στα 3.509.966 άτομα, αποτελώντας το 88% του συνόλου των οφειλετών αυτής της κατηγορίας οφειλής.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα