Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2010

Ξεπαγώνουν τα δάνεια εργατικής κατοικίας

Από τον Φεβρουάριο θα τα χορηγεί πάλι ο ΟΕΚ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Ηλίας Π. Γεωργάκης

Από τον Φεβρουάριο θα γίνει η επανέναρξη των προγραµµάτων του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) που έχουν παγώσει, ενώ εντός των ηµερών θα γίνουν οι ανακοινώσεις για την πλήρη ασφαλιστική κάλυψη 400.000 ανέργων και άλλων ευπαθών οµάδων για το 2011.
Σε σύσκεψη που έγινε χθεςστα γραφεία του ΟΕΚ µετη συµµετοχή του υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Βασίλη Κεγκέρογλου, αποφασίστηκε µέχρι τον Ιανουάριονα έχει ολοκληρωθεί ο επαναπροσδιορισµός των δικαιούχων και των κριτηρίωνένταξης στα προγράµµατα αλλά και οεξορθολογισµός όλων των προγραµµάτων.

Επίσης ανακοινώθηκε η καταβολή, στο επόµενο διάστηµα, του επιδόµατος ενοικίου σε όλους τους δικαιούχους που δεν το έχουν λάβει, καθώς και η σταδιακή κάλυψη των υποχρεώσεων του ΟΕΚ γιατα δάνεια που είχαν δροµολογηθεί µέχρι 9Ιουλίου 2010. Ειδικότερα αποφασίστηκαν τα εξής:

Το πλαίσιο και οι βασικοί άξονες της νέ ας πολιτικής στεγαστικής συνδροµής, που στοχεύει στην αποτελεσµατικότερηαξιοποίηση των διαθέσιµων πόρων.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας αντικειµενικοποίησης των κριτηρίων και εξορθολογισµού όλων των δανειοδοτικών και επιδοµατικών προγραµµάτων µέχρι τον Ιανουάριο. Ο προγραµµατισµός κατασκευής νέων οικισµών µε σύγχρονες προδιαγραφές.

Η σταδιακή δηµοσιοποίηση των προγραµµάτων από το δεύτερο δεκαπενθήµερο του Ιανουαρίου και η επανέναρξή τους από την 1η Φεβρουαρίου 2011. Η ανάπτυξη του µηχανισµού είσπραξης οφειλών δικαιούχων του ΟΕΚ, σε συνδυασµό µε τη ρύθµιση δανείων που βρίσκονται σε καθυστέρηση αποπληρωµής µε ιδιαίτερη µέριµνα για τους ανέργους.

Η καταβολή στο επόµενοδιάστηµα του επιδόµατος ενοικίου σε όλους τουςδικαιούχους που δεν το έχουν λάβει.

Η σταδιακήκάλυψη των υποχρεώσεων του Οργανισµούγια τα δάνεια που είχαν δροµολογηθεί µέχρι 9 Ιουλίου 2010.

Η ηλεκτρονική παρακολούθηση της πορείας των αιτήσεων, καθώς και η ηλεκτρονική διασύνδεση µε συναρµόδιους φορείς, ΙΚΑ - ΟΑΕ∆- ∆ΟΥ -Εθνικό ∆ηµοτολόγιο, µε σκοπό την καλύτερηεξυπηρέτηση του πολίτη και την ενίσχυση της διαφάνειας. Ασφαλιστική κάλυψη 400.000 ανέργων
Στο µεταξύ,ανακοινώσεις σχετικά µε την πλήρη ασφαλιστική κάλυψη 400.000

ανέργων και άλλων ευπαθών οµάδων για το 2011, για παροχήιατροφαρµακευτικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης, θα γίνουν σύντοµα απότο υπουργείοΕργασίας. Η κάλυψη αυτή αφορά εργαζοµένουςπου το 2010 συµπλήρωσαν 50 ηµέρεςασφάλισης σε οποιονδήποτε φορέα (αντίτων 70 ηµερώνπου ισχύεισήµερα) αλλάκαι όλους τους υπόλοιπους ανέργους, βάσει των όσων ήδη ισχύουν.

Αναλυτικά, από τον ΟΑΕ∆ προβλέπονται: Παροχές ασθένειας σε είδος, σε ανέργους µέχρι29 ετών: Ο ΟΑΕ∆ παρέχει σε άνεργουςνέους ηλικίας µέχρι 29 ετών, που είναι εγγεγραµµένοι στα µητρώα του, τουλάχιστον επί 2 συνεχείς µήνες κάλυψη για παροχές ασθενείας σε είδος στο ΙΚΑ. Παροχές ασθένειας σε είδος, σε ανέργους ηλικίας 30-55 ετών: ο Οργανισµός παρέχει σε ανέργους ηλικίας 30-55 ετών, που είναι εγγεγραµµένοι στον ΟΑΕ∆τουλάχιστον επί 12 συνεχείς µήνες, κάλυψη για παροχές ασθενείαςσε είδος απότον φορέα στον οποίο ήταν ασφαλισµένοι πριν από τη διακοπή της εργασίας τους, για διάστηµα δύο ετών. Οιάνεργοι πρέπει ναέχουν δελτίο ανεργίας ανανεωµένο.

Παροχές ασθένειας σε είδος σε µακροχρόνια ανέργους ηλικίας άνω των 55 ετών.
 
ΘΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ
στο επόµενο διάστηµα το επίδοµα ενοικίου σε όλους τους δικαιούχους που δεν το έχουν λάβει

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα