Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2022

Ρεκόρ φέτος με 75.884 εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος

Ρεκόρ εκπροθέσμων, αρχικών ή τροποποιητικών, δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος καταγράφεται φέτος, καθώς περισσότεροι από 75.000 φορολογούμενοι είτε δεν πρόλαβαν να υποβάλουν εμπρόθεσμα τις φετινές δηλώσεις τους είτε τις υπέβαλαν μεν εμπρόθεσμα, αλλά με λάθη ή παραλείψεις που χρειάστηκε εκ των υστέρων να διορθώσουν.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, στις 30 Αυγούστου, είχαν υποβληθεί 6.399.973 δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και από τότε μέχρι και τις 28 Οκτωβρίου είχαν υποβληθεί άλλες 75.884 εκπρόθεσμες δηλώσεις.
Οσοι βέβαια φορολογούμενοι υπέβαλαν εκ των υστέρων τις δηλώσεις τους, είτε αρχικές είτε τροποποιητικές, πέρα από τον τυχόν πρόσθετο φόρο που θα κληθούν να πληρώσουν σε περίπτωση χρεωστικού εκκαθαριστικού και πέρα από τις προσαυξήσεις με τις οποίες θα επιβαρυνθούν, ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι και με πρόστιμα 100, 250 ή 500 ευρώ, ανάλογα με το εάν είναι ή όχι επιχειρηματίες.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος επιβάλλεται πρόστιμο μόνο εφόσον προκύπτει επιπλέον προς καταβολή ποσό το οποίο υπερβαίνει τα εκατό (100) ευρώ, ενώ δεν επιβάλλεται πρόστιμο όταν από την υποβολή της εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης δεν προκύπτει ποσό προς καταβολή.
Ειδικότερα, το «ποινολόγιο» της εφορίας που ισχύει σήμερα προβλέπει τα εξής:
Εάν από την αρχική εμπρόθεσμη δήλωση είχε προκύψει πιστωτικό υπόλοιπο φόρου προς επιστροφή και από την εκπρόθεσμη τροποποιητική προκύψει χρεωστικό ποσό φόρου προς πληρωμή, τότε:
– Εάν ο φορολογούμενος δεν είναι επιχειρηματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας, θα χρεωθεί με πρόστιμο 100 ευρώ.
– Εάν ο φορολογούμενος είναι επιχειρηματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας, θα χρεωθεί με πρόστιμο 250 ευρώ αν τηρεί απλογραφικά βιβλία ή 500 ευρώ αν τηρεί διπλογραφικά βιβλία.
– Σε κάθε περίπτωση, εάν έχει παρέλθει και η προθεσμία καταβολής του φόρου, τότε ο φορολογούμενος θα χρεωθεί και με τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, που θα υπολογιστούν επί της διαφοράς του αποτελέσματος μεταξύ εμπρόθεσμης αρχικής και εκπρόθεσμης τροποποιητικής, με 0,73% για κάθε μήνα που παρήλθε από την κανονική προθεσμία πληρωμής μέχρι την ημερομηνία υποβολής της εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης.
Εάν από την αρχική εμπρόθεσμη δήλωση είχε προκύψει χρεωστικό υπόλοιπο φόρου προς πληρωμή και από την εκπρόθεσμη τροποποιητική προκύψει αύξηση του χρεωστικού υπολοίπου, τότε:
– Εάν ο φορολογούμενος δεν είναι επιχειρηματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας, θα χρεωθεί με πρόστιμο 100 ευρώ.
– Εάν ο φορολογούμενος είναι επιχειρηματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας, θα χρεωθεί με πρόστιμο 250 ευρώ αν τηρεί απλογραφικά βιβλία ή 500 ευρώ αν τηρεί διπλογραφικά βιβλία.
– Σε κάθε περίπτωση, εάν έχει παρέλθει και η προθεσμία καταβολής του φόρου, τότε ο φορολογούμενος θα χρεωθεί και με τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που θα υπολογιστούν επί της πρόσθετης διαφοράς χρεωστικού υπολοίπου, με 0,73% για κάθε μήνα που παρήλθε από την κανονική προθεσμία πληρωμής μέχρι την ημερομηνία υποβολής της εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης.
Σε κάθε περίπτωση, η επιβολή του προστίμου γίνεται μόνο όταν το επιπλέον προς καταβολή ποσό υπερβαίνει τα 100 ευρώ.
Ως εκ τούτου, δεν επιβάλλεται πρόστιμο όταν από την υποβολή της εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης δεν προκύπτει ποσό προς καταβολή. 
Συνεπώς, δεν επιβάλλεται πρόστιμο, χωρίς να απαιτείται να εξεταστεί το όριο των 100 ευρώ, στις παρακάτω περιπτώσεις:
• Η αρχική δήλωση είναι χρεωστική και με την τροποποιητική μειώνεται το χρεωστικό υπόλοιπο.
• Η αρχική δήλωση είναι χρεωστική και με την τροποποιητική προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο.
• Η αρχική δήλωση είναι μηδενική και με την τροποποιητική προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο.
• Η αρχική δήλωση είναι πιστωτική και με την τροποποιητική αυξάνεται το πιστωτικό υπόλοιπο.
• Η αρχική δήλωση είναι μηδενική και με την τροποποιητική παραμένει μηδενική.
Επίσης, δεν επιβάλλεται πρόστιμο, αφού όμως προηγουμένως έχει εξεταστεί και διαπιστωθεί ότι το επιπλέον προς καταβολή ποσό δεν υπερβαίνει το όριο των 100 ευρώ σε σχέση με την αρχική δήλωση, στις παρακάτω περιπτώσεις:
• Η αρχική δήλωση είναι χρεωστική και με την πρώτη εκπρόθεσμη τροποποιητική αυξάνεται το χρεωστικό υπόλοιπο.
• Η αρχική δήλωση είναι πιστωτική και με την πρώτη τροποποιητική μειώνεται το πιστωτικό υπόλοιπο ή προκύπτει χρεωστικό ποσό, ενώ το αρχικό πιστωτικό ποσό έχει επιστραφεί στον φορολογούμενο ή έχει συμψηφιστεί με οφειλές του.
• Η αρχική δήλωση είναι πιστωτική και με την πρώτη τροποποιητική μειώνεται το πιστωτικό ποσό άνω των 100 ευρώ ή προκύπτει χρεωστικό ποσό έως 100 ευρώ, ενώ το αρχικό πιστωτικό ποσό δεν έχει επιστραφεί στον φορολογούμενο ή δεν έχει συμψηφιστεί με οφειλές του, καθώς στην περίπτωση αυτή το επιπλέον ποσό που προκύπτει προς καταβολή δεν υπερβαίνει τα 100 ευρώ.
• Η αρχική δήλωση είναι μηδενική και με την πρώτη τροποποιητική προκύπτει χρεωστικό υπόλοιπο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα