Τετάρτη, 3 Μαρτίου 2021

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (02-03-2021) της κ. Σταματίας Αλεξοπούλου Δημοτικής Συμβούλου Παράταξης «ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»


1) Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη & κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» (Α.Μ. 19/2019): Είναι ένα έργο που θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί. Αφορά παρεμβάσεις σε αγροτικές οδούς ή τμήματά τους ως ακολούθως: α. αγροτική οδός Πύργου προς οινοποιείο Παναγιωτόπουλου, β. αγροτική οδός Λιβάρτζι προς οινοποιείο Δερέσκου, γ. τμήμα αγροτικής οδού Βάλτας – Γιόλακας δ. αγροτική οδός Βάλτα – Μώρενα, ε. τμήμα αγροτικής οδού Μύρου, στ. τμήμα αγροτικής οδού προς Αλιμάκι, ζ. αγροτική οδός Περδικονέρι – Πλάτη, η. αγροτική οδός Κοπανάκι – Πολυθέα. Στις 16/10/2020 δόθηκε παράταση έως 01/03/2021 δηλαδή έως χθες. Στην συνεδρίαση της Οικ. Επιτροπής στις 16/10/2020 τοποθετήθηκα: «Έχω δύο παρατηρήσεις – ερωτήσεις: Από τους 8 δρόμους πόσοι έχουν υλοποιηθεί και τι απομένει; Στην αγροτική οδό Περδικονέρι – Πλάτη υπάρχουν παράπονα και διαμαρτυρίες ότι δεν έχουν γίνει κάποια τεχνικά για τα νερά και σε μια στροφή που βγαίνει νερό δεν μπήκαν κιούγκια. Τι θα γίνει σε εκείνο το σημείο;». Ήμουν θετική στην προηγούμενη παράταση. Ψηφίζω κ σε αυτή ΥΠΕΡ κ ελπίζω να αποπερατωθεί το έργο.
2) Επικύρωση του πρακτικού κλήρωσης για την ανάδειξη Επιτροπής Διενέργειας του Συνοπτικού Διαγωνισμού «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ»: Ψηφίζω ΥΠΕΡ.
3) Αναμόρφωση προϋπολογισμού της Κ.Ε.Π.Π.Α.ΠΕ.ΔΗ.Τ., οικ. έτους 2021 με οικονομικά στοιχεία της 31ης-12-2020 (έγκριση της αριθ. 3/2021 απόφασης Δ.Σ. της ΚΕΠΠΑΠΕΔΗΤ): Ψηφίζω ΚΑΤΑ στην έγκριση του προϋπολογισμού της ΚΕΠΠΑΠΕΔΗΤ γιατί θεωρώ υπερβολικά τα έξοδα που εγγράφετε.
4) Λήψη αποφάσεως επί αιτήσεως της κ. Γαραντζιώτη Ασπασίας του Παναγιώτη, σχετικά με αποζημίωση της ζημιάς ενός ελαστικού του ΙΧ αυτοκινήτου της, λόγω πτώσης σε λακκούβα: Στο έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου αναφέρεται “συνάφεια της ζημίας και του ύψους αυτής με την αιτία που προκλήθηκε” και “Η Τεχνική Υπηρεσία πραγματοποίησε αυτοψία στο συγκεκριμένο σημείο όπου διαπιστώθηκε λακούβα στο οδόστρωμα, την οποία ο Δήμος παρέλειψε να αποκαταστήσει, και είναι ικανή να προκάλεσε τη ζημία που περιέγραψε” η αιτούσα. Διαπιστώνεται υπαιτιότητα του Δήμου και Ψηφίζω ΥΠΕΡ της άμεσης καταβολής αποζημίωσης στην αιτούσα. Ψηφίζω ΚΑΤΑ της εισήγησης.
5) Επικύρωση αποτελέσματος κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ. για τον ορισμό της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ»: Ψηφίζω ΥΠΕΡ.
6) Αποδοχή παραχώρησης προς χρήση ενός προωθητήρα GRATER, προς το Δήμο Τριφυλίας, για κάλυψη αναγκών του Δήμου: Ψηφίζω ΥΠΕΡ.
7) Λήψη απόφασης περί αναπροσαρμογής ή μη του Ενιαίου Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού για το έτος 2021 (εισήγηση προς το Δ.Σ.): Έχω κάποιες ερωτήσεις Ποιο ήταν το σύνολο επιφανειών επι των οποίων επιβλήθηκαν τα τέλη το 2019 και το 2020; Ποσό είναι το σύνολο επιφανειών επί των οποίων θα επιβληθούν τα τέλη, μέσω των διορθωτικών δηλώσεων που έγιναν εντός του έτους 2020, για το 2021; Πόσα είναι αναλυτικά ανά κατηγορία τα τ.μ. των ηλεκτροδοτούμενων και μη ηλεκτροδοτούμενων επιφανειών, στεγασμένων και μη; Ρωτάω γιατί στην εισήγηση δεν είδα να υπάρχει Πίνακας φορολογητέων επιφανειών. Τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού είναι ανταποδοτικά με την έννοια ότι αποτελούν αντιπαροχή για τις υπηρεσίες καθαριότητας και φωτισμού που παρέχουν οι δήμοι. Η επιλογή και επιβολή των συντελεστών πρέπει να γίνεται με βάση την αρχή της ανταποδοτικότητας και με δίκαιο τρόπο επι των πραγματικών συνθηκών. Στην συνεδρίαση για τα δημοτικά τέλη του 2020 πρότεινα τη μείωση των συντελεστών υπολογισμού των ανταποδοτικών τελών κατά ποσοστό 10% για τις κατοικίες και κατά 15% για τα καταστήματα. Για το 2021 πρέπει να λάβουμε υπόψη την εδώ και ένα χρόνο δυσχερή οικονομική συγκυρία από τις συνέπειες της πανδημίας, οι οποίες πλήττουν και θα πλήξουν νοικοκυριά - επιχειρήσεις και το 2021. Τα τ.μ. των επιφανειών επί των οποίων επιβάλλονται τα τέλη στον Δήμο Τριφυλίας, μέσω των διορθωτικών δηλώσεων που έγιναν εντός του έτους 2020 αυξήθηκαν κατά περίπου 10.000. Άρα, αυξάνονται και τα προϋπολογισθέντα έσοδα. Αλλά οι προβλέψεις εσόδων δεν πρέπει να φτάνουν σε δυσθεώρητα ύψη όπως αυτά που προβλέπετε για το 2021. Με δεδομένη την δυσχερή οικονομική συγκυρία αλλά και την αύξηση των φορολογητέων επιφανειών θεωρώ ότι είναι δίκαιη και λογική για το 2021 μείωση των συντελεστών υπολογισμού των ανταποδοτικών τελών και προτείνω: μείωση κατά ποσοστό 10% για τις κατοικίες και κατά 15% για τα καταστήματα, μείωση τουλάχιστον 50% για τους βοηθητικούς χώρους των κατοικιών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων γιατί οι βοηθητικοί χώροι δεν παράγουν όγκο απορριμμάτων ίδιου μεγέθους με τις κύριες χρήσεις, απαλλαγή καταβολής τελών όλων των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί και πλήττονται από την πανδημία, απαλλαγή πολυτέκνων με συνολικό ετήσιο εισόδημα έως 30.000 ευρώ, μείωση κατά 50% σε πολύτεκνους με συνολικό ετήσιο εισόδημα από 30.000 έως 40.000 ευρώ, μείωση κατά 50% σε τρίτεκνους με συνολικό ετήσιο εισόδημα έως 25.000 ευρώ, μείωση κατά 35% σε τρίτεκνους με συνολικό ετήσιο εισόδημα από 25.000 έως 35.000 ευρώ, μείωση κατά 60% σε μονογονεϊκές οικογένειες με συνολικό ετήσιο εισόδημα έως 20.000 ευρώ, απαλλαγή όσων έχουν αναπηρία ίση με 67% και άνω καθώς και των οικογένειών τους που τους φροντίζουν ως προστατευόμενα μέλη.
8) Καθορισμός όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ (ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ)»: Το Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου στην Κυπαρισσία είναι ένα έργο το οποίο η παράταξή μας κι ο επικεφαλής μας κ. Παν. Τσίγγανος στηρίζει και προωθεί από τότε που ξεκίνησε ως ιδέα από το 2017 και 2018. Σας θυμίζω ότι ο κ. Τσίγγανος μετά την ανάληψη καθηκόντων της σημερινής Δημοτικής Αρχής το έφερε στην επιφάνεια και στον δημόσιο διάλογο με ερωτήσεις του στην Οικ. Επιτροπή και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θυμίζω ότι ρώτησα στη συνεδρίαση της Οικ. Επιτροπής με θέμα την έγκριση της μελέτης στις 26/01/2021 εάν με την μελέτη αυτή όπως εμφανίζεται τώρα - γιατί διαφέρει από την αρχική εξ όσων πληροφορούμαι - συμφωνεί ο συνδικαιούχος δηλαδή ο Εμπορικός Σύλλογος με το Επιμελητήριο. Ρώτησα τι θα γίνει στην οδό 25ης Μαρτίου με την πιάτσα των ΤΑΞΙ. Τι σκοπεύετε να κάνετε; Τι προβλέπεται στην μελέτη και εάν σκοπεύετε να μεταφέρετε αλλού την πιάτσα ΤΑΞΙ. Από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων διατυπώθηκε σύμφωνη γνώμη υπό τον όρο ότι θα υποβάλετε στην Υπηρεσία λεπτομερή έκθεση με φωτογραφίες και χρωματική πρόταση για τα κελύφη παλαιών κτιρίων στην περιοχή του έργου. Για τους όρους του Διαγωνισμού Ψηφίζω ΥΠΕΡ της εισήγησης. Δεν είμαι ειδικός και ελπίζω να είναι σύμφωνα με την νομοθεσία και να μην δημιουργηθούν προβλήματα και καθυστερήσεις με πρόσφυγες και ακυρώσεις. Κάνω πάλι έκκληση προς την Δημοτική Αρχή, τις υπηρεσίες του Δήμου, τον Εμπορικό Σύλλογο, το Επιμελητήριο να φροντίσουν για το έργο με προσοχή, σοβαρότητα και υπευθυνότητα, με διαφάνεια και αναλυτική ενημέρωση για κάθε υποέργο αιρετών Δήμου και Επιμελητηρίου, Εμπορικού Συλλόγου, συλλογικών φορέων και κατοίκων. Ως παράταξη θέλουμε να γίνει το έργο στην πόλη και να γίνει σωστά. Να λύσει προβλήματα και όχι να δημιουργήσει περισσότερα. Τέλος να υλοποιηθεί το έργο στους συμβατικούς του χρόνους.
Θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ":
Έχω να παρατηρήσω τα εξής: Είδα αποφάσεις άλλων Δήμων για συγκρότηση Επιτροπής για συγκεκριμένα αναφερόμενες Προσκλήσεις που τις αποτελούσαν πολιτικοί μηχανικοί, οικονομολόγοι κτλ. Δεν πρέπει να υπάρχει συνάφεια της ιδιότητας των μελών, της επιστημονικής τους κατάρτισης με το αντικείμενο της κάθε Πρόσκλησης και το περιεχόμενο της επιλογής του Δήμου μας για υποβολή συγκεκριμένης πρότασης; Ψηφίζω ΥΠΕΡ
Σταματία Αλεξοπούλου - ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα