Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τριφυλίας

Πληθώρα θεμάτων καλείται να συζητήσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τριφυλίας που συνεδριάζει την ερχόμενη Τρίτη στις 11 το πρωί με τηλεδιάσκεψη.
Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής: 
  • Καθορισμός των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Παρεμβάσεις σε δημοτικούς παιδικούς σταθμούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Τριφυλίας, για την προσαρμογή τους στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 99/2017». 
  • Απόδοση λογαριασμού του αριθ. 694/2022 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής. 
  • Έγκριση πρακτικού Ι σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής προσφοράς και της οικονομικής προσφοράς των συμμετεχόντων στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 1100 lt». 
  • Έγκριση δαπάνης για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, έτους 2022. 
  • Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Τριφυλίας, για την υλοποίηση του έργου «Εργασίες αντιπυρικής προστασίας στον ορεινό δρόμο Μοναστήρι - Ι.Μ. Σωτήρος του Δήμου Τριφυλίας». 
  • Τροποποίηση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Φορέας Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης - Αθλητισμού Δήμου Τριφυλίας», οικ. έτους 2022 (έγκριση της αριθ. 26/2022 απόφασης Δ.Σ. του φορέα). 
  • Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (απολογισμός - ισολογισμός) και έγκριση έκθεσης ελέγχου ορκωτού ελεγκτή λογιστή, της διαχειριστικής χρήσης οικ. έτους 2021, του Ν.Π.Δ.Δ. «Φορέας Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης - Αθλητισμού Δήμου Τριφυλίας». 
  • Έγκριση του πρακτικού 3 ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και προμήθεια χημικών Δημοτικού Κολυμβητηρίου Κυπαρισσίας». 
  • Ορισμός μελών της επιτροπής διαγωνισμού για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου «Παρεμβάσεις σε δημοτικούς παιδικούς σταθμούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Τριφυλίας, για την προσαρμογή τους στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 99/2017».

1 σχόλιο:

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα