Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2010

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ......

Χωρίς όφελος
η αύξηση του
γενικού ορίου
συνταξιοδότησης
Δεν έχει κανένα ιδιαίτερο οι-
κονομικό όφελος για την Ελλά-
δα η αύξηση του γενικού ορίου
ηλικίας συνταξιοδότησης στα
67 έτη, τόνισε χθες ο υφυπουρ-
γός Κοινωνικής Ασφάλισης, Γ.
Κουτρουμάνης.
Ο κ. Κουτρουμάνης είπε ότι
βασικός στόχος των αλλαγών
στο Ασφαλιστικό είναι η αύξη-
ση του μέσου πραγματικού ορί-
ου συνταξιοδότησης στα 63
έτη, μέσα στην προσεχή πεντα-
ετία, με την παροχή των ανάλο-
γων κινήτρων.
«Αντίστοιχες προσπάθειες
κάνουν και άλλες χώρες, δηλα-
δή βλέπουμε τη Γαλλία να προ-
σπαθεί να έχει κατά ένα χρόνο
αύξηση του μέσου πραγματι-
κού ορίου ηλικίας περισσότερο
από τα 60 στα 61. Και εμείς το
ίδιο πράγμα ακολουθούμε,
όλες οι χώρες την ίδια προσπά-
θεια κάνουμε, ενώ αντίθετα η
αύξηση του γενικού ορίου από
τα 65 στα 67 δημιουργεί τερά-
στια προβλήματα και στην αγο-
ρά και στους ίδιους τους εργα-
ζομένους» ανέφερε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα