Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2010

Προτάσεις για τον Καλλικρατη......

Προτάσεις για
“Καλλικράτη“
συζήτησαν
στην ΕΝΑΕ
Την απάντηση στην επι-
στολή του υπουργού Εσω-
τερικών Γιάν. Ραγκούση
για το σχέδιο “Καλλικρά-
της“ συζήτησε χθες το Δ. Σ.
της ΕΝΑΕ. Οπως ανακοι-
νώθηκε, η ΕΝΑΕ θα κατα-
θέσει στο αρμόδιο υπουρ-
γείο τις προτάσεις της που
αφορούν: Στις αρμοδιότη-
τες των Νομαρχιακών Αυ-
τοδιοικήσεων ως διοικητι-
κά κέντρα. Στην καταστατι-
κή θέση των αιρετών.
Στους οικονομικούς πό-
ρους του νέου θεσμού. Στο
ρόλο της περιφερειακής
αυτοδιοίκησης για τα λιμε-
νικά ταμεία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα