Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2010

Γενναία απόφαση.....

Γενναία απόφαση
Εδώ και πέντε μήνες η
ελληνική οικονομία ζει
υπό καθεστώς παρατεταμέ-
νης αναμονής και γενικευ-
μένης ανασφάλειας. Το κό-
στος αυτής της μακράς
αναμονής είναι ήδη μεγά-
λο και όσο περνά ο καιρός
θα μεγαλώνει ακόμη πε-
ρισσότερο. Αλλωστε η οι-
κονομία είναι κλίμα και
ατμόσφαιρα. Πληγώνεται
πολύ περισσότερο από κα-
θεστώτα αναμονής και
ανασφάλειας. Υπ‘ αυτή την
έννοια η κυβέρνηση οφεί-
λει να λάβει τις αποφάσεις
της - όποιες και αν είναι αυ-
τές - το ταχύτερο.
[Από την εφημερίδα
“ΤΟ ΒΗΜΑ“]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα