Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2010

Αγόρευση ΚΟΥΣΕΛΑ.......

Αγόρευση
Κουσελά για
στατιστική και
οικονομία
“Ουσιαστικό βήμα για
τη ριζική αναμόρ-
φωση του ελληνικού στατι-
στικού συστήματος και τη
θωράκισή του από παρατυ-
πίες και παρεμβάσεις” χα-
ρακτήρισε το νομοσχέδιο
για σύσταση Ελληνικής Στα-
τιστικής Αρχής ο Δημ. Κου-
σελάς. Αγορεύοντας στην
ολομέλεια της Βουλής ση-
μείωσε μεταξύ άλλων ότι
“βάζουμε τέλος στην ανα-
ξιοπιστία των στατιστικών
μας στοιχείων, αποκτούμε
επίσημες και πιστοποιημέ-
νες στατιστικές, που θα μας
δώσουν τη δυνατότητα να
τις χρησιμοποιήσουμε και
ως εργαλεία έγκαιρης λή-
ψης των αποφάσεων. Γίνε-
ται ένα μεγάλο βήμα για να
σταματήσει η ανυποληψία
της χώρας μας, ανυποληψία
στην οποία οδήγησε η κατά
σύστημα αξιοποίηση της
δημιουργικής λογιστικής
από την απελθούσα κυβέρ-
νηση της Νέας Δημοκρα-
τίας, αλλά και η εξόφθαλμη
παραποίηση στοιχείων,
όπως εκείνων της 2ας
Οκτωβρίου του 2009”.
Σε άλλο σημείο της ομι-
λίας του, ο κ. Κουσελάς
επέκρινε τη ΝΔ για τη στά-
ση της στο θέμα της Εξετα-
στικής Επιτροπής για την
Οικονομία, εγκαλώντας την
για «έλλειψη στοιχειώδους
αυτοκριτικής στάσης, από
αυτούς που οδήγησαν τη
χώρα στη χρεοκοπία και
την ανυποληψία, που δεν
έχουν συνειδητοποιήσει
ότι οι πολίτες οι οποίοι κα-
λούνται να σηκώσουν το
βάρος από τις θυσίες και τις
συνέπειες της κρίσης, κα-
λούνται να το κάνουν εξαι-
τίας των δικών της πολιτι-
κών επιλογών”.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα