Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2010

Εγκαίνια του Κέντρου Λαϊκής ΕΠΙΜΌΡΦΩΣΗς.....

Εγκαίνια του Κέντρου Λαϊκής
Επιμόρφωσης στους Γαργαλιάνους
Τα εγκαίνια του Κέντρου Λαϊκής Επιμόρφωσης Γαργαλιά-
νων έγιναν προχθές και έτσι ξεκίνησε και επίσημα η λει-
τουργία της ΝΕΛΕ στην περιοχή. Παράλληλα άρχισαν τη
λειτουργία τους 2 προγράμματα, ζωγραφικής και παραδο-
σιακής μαγειρικής-ζαχαροπλαστικής.
Στα εγκαίνια παραβρέθηκαν ο νομάρχης Μεσσηνίας Δη-
μήτρης Δράκος, ο αντινομάρχης Δημήτρης Καφαντάρης, ο
δήμαρχος Γαργαλιάνων Σταύρος Καλοφωλιάς, ο αντιδή-
μαρχος Μιχάλης Αποστολόπουλος, η πρόεδρος του Δημο-
τικού Συμβουλίου Μάρθα Κατσούλα, ο πρόεδρος της Νο-
μαρχιακής Επιτροπής Λαϊκής Επιμόρφωσης Δημήτρης Φί-
λος, εργαζόμενοι κι εκπαιδευτές, καθώς και πολίτες. Στην
αρχή της ομιλίας του ο κ. Φίλος ανέφερε πως πρωταρχική
επιδίωξη της ΝΕΛΕ Μεσσηνίας είναι η σύνδεση και η συ-
νεργασία της με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και
με κοινωνικούς φορείς, οι οποίοι αφουγκράζονται τις ανά-
γκες της τοπικής κοινωνίας και αποτελούν τον εγγυητή της
εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των προγραμ-
μάτων της στην περιφέρεια.
«Από σήμερα ουσιαστικά επαναλειτουργεί το Κέντρο Επι-
μόρφωσης Γαργαλιάνων» τόνισε ο κ. Φίλος και ευχαρίστη-
σε το δήμαρχο για την αμέριστη βοήθεια που προσέφερε
στη ΝΕΛΕ για το ζήτημα αυτό. «Θα συνεχίσουμε και με άλ-
λα προγράμματα κατάρτισης, που αναφέρονται σε τουριστι-
κά και αγροτικά θέματα, σε προγράμματα με θέμα τον πολι-
τισμό, τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου.
Ηδη, έχει συγκεντρωθεί μεγάλος αριθμός αιτήσεων και για
τα προγράμματα αγωγής υγείας, διαιτολογίας-διατροφής
και γυναικείας επιχειρηματικότητας - τα οποία προγραμμα-
τίζεται να αρχίσουν τη λειτουργία τους τις επόμενες ημέρες»,
σχολίασε ο πρόεδρος της ΝΕΛΕ.
Ο δήμαρχος Γαργαλιάνων Στ. Καλοφωλιάς είπε πως θα
σταθεί αρωγός σε κάθε προσπάθεια και δράση της ΝΕΛΕ
στην περιοχή και θα συμβάλλει ώστε η τοπική κοινωνία να
αγκαλιάσει το θεσμό και να εξακτινωθεί η δράση της επι-
τροπής στην περιφέρεια. Ο νομάρχης Δημ. Δράκος στην αρ-
χή της ομιλίας του εξήρε το νέο ξεκίνημα της ΝΕΛΕ στην πε-
ριφέρεια και παρατήρησε πως τα νέα προγράμματά της πρέ-
πει να ανταποκρίνονται στις καθημερινές και σύγχρονες
ανάγκες των πολιτών της περιοχής και να συνδεθούν με την
ανεργία. «Ολη αυτή η δραστηριότητα, όλα αυτά τα προ-
γράμματα και οι εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται τα τε-
λευταία χρόνια», συνέχισε ο κ. Δράκος, «είναι το αποτέλε-
σμα μιας συλλογικής δουλειάς. Μιας άψογης συνεργασίας
προσώπων: του προέδρου του Δ.Σ. της ΝΕΛΕ, των εκπαι-
δευτών, των στελεχών της και των επιμορφωνόμενων».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα