Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2010

Ο νόμος για την διαφανεια..... και το ποθεν εσχες....

Ο νέος νόμος για τη διαφάνεια
και τις αλλαγές στο «πόθεν
έσχες» θα ισχύσει και για τις εκ-
κρεμούσες υποθέσεις, δήλωσε
στη Βουλή ο υπουργός Δικαιοσύ-
νης Χάρης Καστανίδης, ξεκαθαρί-
ζοντας πάντως ότι η νομοθετική
πρωτοβουλία δεν ελήφθη με
αφορμή τις υποθέσεις που εξετά-
ζει η Βουλή.
Ενημερώνοντας την επιτροπή
Δημόσιας Διοίκησης, ο κ. Καστα-
νίδης είπε ότι η συγκεκριμένη
πρωτοβουλία μπαίνει σε δημόσια
διαβούλευση και θα αναμείνει τις
προτάσεις πολιτικών, κομμάτων
και νομικών: «Θεωρούμε ότι
ανοίγεται ένας ορθός και αποφα-
σιστικός δρόμος για την εγκατά-
σταση μέτρων διαφάνειας στο
δημόσιο βίο».
Παράλληλα ενημέρωσε ότι εί-
ναι έτοιμο το νομοσχέδιο για το
νέο τρόπο εκλογής της ηγεσίας
της Δικαιοσύνης και την επανα-
φορά του αυτοδιοικήτου στα δι-
καστήρια, νομοσχέδιο το οποίο
αντιμετωπίζεται με άρνηση από τα
κόμματα της αντιπολίτευσης
πλην του ΣΥΡΙΖΑ.
Η τομή στο συγκεκριμένο νο-
μοσχέδιο είναι η παρεμβολή της
Διάσκεψης των Προέδρων από
την οποία θα περνούν οι υποψή-
φιοι που προτείνει το Υπουργικό
Συμβούλιο για να καταλάβουν τις
θέσεις των προέδρων, αντιπροέ-
δρων, εισαγγελέων και αντεισαγ-
γελέων των ανωτάτων δικαστη-
ρίων και των παρέδρων του Ελε-
γκτικού Συνεδρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα