Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2010

Η γερμανική...αντίσταση....

Η γερμανική...
αντίσταση!
Το παιχνίδι υπό τον τίτλο «βοή-
θεια στην Ελλάδα» παίζεται, σχεδόν
ολοκληρωτικά, αυτές τις μέρες στη
Γερμανία.
Παρά τις επίσημες διαψεύσεις, το
σχέδιο φαίνεται ότι έχει εκπονηθεί
και οι σχετικές διαρροές εκπορεύο-
νται από το γερμανικό υπουργείο
Οικονομικών. Αλλιώς, τα γερμανικά
μέσα ενημέρωσης, που τις προβάλ-
λουν, θα έπρεπε να τις κατασκεύα-
ζαν. Και δεν έχουν κανένα λόγο να
το κάνουν. Στην Αθήνα τα ξέρουν
αυτά, αλλά δεν έχουν καμία βεβαιό-
τητα ότι το σχέδιο θα πάρει και τη
μορφή απόφασης, λόγω εσωτερι-
κών προβλημάτων στην κυβέρνηση
του Βερολίνου και των αντιδράσεων
της κοινής γνώμης.
Η ελληνική κυβέρνηση θα ήθελε,
η όποια απόφαση για βοήθεια να
ανακοινωθεί αμέσως, ώστε να δια-
μορφωθεί κατάλληλα το κλίμα, να
«ηρεμήσουν» οι αγορές του χρήμα-
τος και να πέσουν τα περίφημα
spreads. Προς αυτήν την κατεύθυν-
ση η Αθήνα προσπαθεί να ασκήσει
«πίεση» (όσο μπορεί να σταθεί αυτή
η λέξη στις σημερινές συνθήκες)
προς τους επικεφαλής της ευρωζώ-
νης, πρωτίστως τους Γερμανούς. Με
δύο τρόπους. Ο πρώτος είναι η
διαρκής επανάληψη της διαβεβαίω-
σης «θα πάρουμε όσα επιπλέον μέ-
τρα χρειαστούν». Το λένε διαρκώς ο
Παπανδρέου και ο Παπακωνσταντί-
νου. Ο δεύτερος τρόπος είναι η,
έστω υπαινικτική, αναφορά σε πιθα-
νή προσφυγή της Ελλάδας στο Διε-
θνές Νομισματικό Ταμείο, κάτι που
δεν έχει ξαναγίνει από χώρα της ευ-
ρωζώνης και θα θεωρηθεί πλήγμα
και για το ευρώ. Εν κατακλείδι, το
παιχνίδι που παίζεται είναι πολύ χο-
ντρό και θα χοντρύνει κι άλλο μέχρι
τις αρχές Μαρτίου, οπότε θα γίνει
ό,τι είναι να γίνει... Γ.ΚΑΡ.
[Aπό την εφημερίδα
“ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ“]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα