Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2012

Τιμωρία για όσους έχουν στεγαστικά και παιδιάΦοροαπαλλαγές
Στην Εφορία «περνούν» μόνο έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, διατροφής και δωρεές προς το Δημόσιο
Μαχαίρι στις φοροαπαλλαγές βάζει το προτεινόμενο φορολογικό νομοσχέδιο, διατηρώντας τις εκπτώσεις φόρου 10% μόνο για έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, έξοδα διατροφής μεταξύ πρώην συζύγων και δωρεές προς το Δημόσιο, τους ΟΤΑ και κοινωφελή ιδρύματα. Με τον τρόπο αυτό, κάθε φορολογούμενος με στεγαστικό δάνειο που κέρδιζε μέχρι φέτος 100 ευρώ εξαιτίας της προβλεπόμενης φοροαπαλλαγής για το 10% των τόκων του δανείου του έως 1.000 ευρώ, επιβαρύνεται με την εφαρμογή των νέων διατάξεων με έξτρα φόρο 100 ευρώ. Ανάλογες επιβαρύνσεις προκύπτουν από την κατάργηση των φοροαπαλλαγών για ενοίκια κύριας κατοικίας ή παιδιών που σπουδάζουν, δίδακτρα φροντιστηρίων και ασφάλιστρα.
Οι διατάξεις του νομοσχεδίου προβλέπουν ότι το ποσό του φόρου που προκύπτει μειώνεται 10% για κάθε καταβαλλόμενη από τις παρακάτω δαπάνες:Τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης του φορολογουμένου και των λοιπών προσώπων που τον βαρύνουν, κατά το μέρος που δεν καλύπτονται από ασφαλιστικά ταμεία ή/και ασφαλιστικές εταιρείες και υπερβαίνουν το 5% του φορολογούμενου εισοδήματος. Το ποσό της μείωσης δεν μπορεί να υπερβεί τα 3.000 ευρώ. Επομένως η μείωση φόρου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 300 ευρώ και μόνο εφόσον οι δαπάνες αυτές υπερβαίνουν το 5% του φορολογούμενου εισοδήματος. Για παράδειγμα, φορολογούμενος με εισόδημα 20.000 ευρώ, ο οποίος κατέβαλε από την τσέπη του (καθώς δεν καλύπτονταν από το ασφαλιστικό του ταμείο ή την ασφαλιστική του εταιρεία) 900 ευρώ για νοσοκομειακή περίθαλψη, δεν δικαιούται την παραμικρή έκπτωση φόρου. Για να κέρδιζε τη φοροαπαλλαγή θα έπρεπε η ίδια δαπάνη να είναι υψηλότερη από 1.000 ευρώ. Στη συγκεκριμένη κατηγορία φοροαπαλλαγών αναγνωρίζονται οι αμοιβές που καταβάλλονται σε γιατρούς και ιατρικά κέντρα όλων των ειδικοτήτων για ιατρικές εξετάσεις και επισκέψεις, τα έξοδα νοσηλείας σε νοσηλευτικά ιδρύματα ή ιδιωτικές κλινικές, τα έξοδα για φαρμακευτική περίθαλψη γενικώς, οι αμοιβές που καταβάλλονται σε νοσοκόμο για την παροχή υπηρεσιών σε ασθενή κατά τη νοσηλεία του σε νοσοκομείο ή κλινική ή στο σπίτι, η δαπάνη για τεχνητά μέλη, το 50% της δαπάνης που καταβάλλεται σε επιχειρήσεις περίθαλψης ηλικιωμένων καθώς και τα έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης των τέκνων που είναι άγαμα ή διαζευγμένα ή τελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσον το ετήσιο φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ και πάσχουν από ανίατο νόσημα, καθώς και με τις ίδιες προϋποθέσεις η δαπάνη για την περίθαλψη με οποιονδήποτε τρόπο των τυφλών, κωφάλαλων ή διανοητικά καθυστερημένων τέκνων του φορολογουμένου, όπως και η δαπάνη τους για δίδακτρα ή τροφεία που καταβάλλονται για αυτά τα τέκνα σε ειδικές για την πάθησή τους σχολές ή θεραπευτήρια. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης των προσώπων που συνοικούν με τον φορολογούμενο και παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω από νοητική υστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση με βάση τη γνωμάτευση των οικείων υγειονομικών επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή είναι τυφλοί που είναι γραμμένοι στο γενικό μητρώο τυφλών, που τηρείται στον οικείο δήμο και έχουν αποκτήσει ετήσιο εισόδημα πάνω από έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ.
Το ποσό της διατροφής που καταβάλλεται από τον έναν σύζυγο στον άλλο, του οποίου αποτελεί φορολογητέο εισόδημα και επιδικάστηκε ή συμφωνήθηκε με συμβολαιογραφική πράξη.

Τα ποσά - άνω των 100 ευρώ - που καταβάλλονται από τον φορολογούμενο λόγω δωρεάς στο Δημόσιο, τους ΟΤΑ, κοινωφελή ιδρύματα κ.λπ., καθώς και η αξία των ιατρικών μηχανημάτων και των ασθενοφόρων αυτοκινήτων που μεταβιβάζονται λόγω δωρεάς στα κρατικά και δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και τα νοσοκομεία. Σε ορισμένες περιπτώσεις δωρεών, εφόσον υπερβαίνουν τα 300 ευρώ, λαμβάνονται υπόψη μόνον εφόσον έχουν κατατεθεί σε ειδικό λογαριασμό του νομικού προσώπου, που πρέπει να ανοιχθεί για τον σκοπό αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε τράπεζα που νόμιμα λειτουργεί στην Ελλάδα. Το συνολικό ποσό των δωρεών και χορηγιών της περίπτωσης αυτής επί του οποίου υπολογίζεται η μείωση δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού εισοδήματος που φορολογείται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις.
Παράλληλα, σε αντιδιαστολή με την κατάργηση του πρόσθετου αφορολογήτου για όσους έχουν παιδιά, προβλέπεται μείωση φόρου κατά 200 ευρώ σε περίπτωση κατά την οποία συνοικούν με τον φορολογούμενο ή τον βαρύνουν άτομα με αναπηρία πάνω από 67%, τυφλοί, νεφροπαθείς, ανάπηροι αξιωματικοί ή οπλίτες, ανάπηροι ή θύματα πολέμου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα