Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2012

Συνελήφθη ο Μπάμπης Βωβός

Συνελήφθη το βράδυ της Τρίτης, στο Μαρούσι, από αστυνομικούς του τμήματος Ψυχικού, ο γνωστός επιχειρηματίας στον κατασκευαστικό τομέα, 79χρονος κ. Χαράλαμπος (Μπάμπης) Βωβός. Η σύλληψή του,όπως μεταδίδει το BHMA,έγινε για οφειλές προς διάφορες δημόσιες υπηρεσίες και ασφαλιστικά ταμεία, συνολικού ύψους 1.009.000 ευρώ. Τις τελευταίες ώρες της Τρίτης έχουν συλληφθεί για οφειλές προς το δημόσιο άλλοι...

Βωβός: Δέκα «καρφιά» από τον ορκωτό ελεγκτή του Στέφανου Κοτζαμάνη

Ζημία 80,3 εκατ. για το έτος 2011, αρνητικά ίδια κεφάλαια 21,8 εκατ. ευρώ και καθαρός τραπεζικός δανεισμός (όλος ληξιπρόθεσμος) 729,2 εκατ. ευρώ είναι τα κυριότερα στοιχεία των λογιστικών καταστάσεων του Ομίλου Μπ. Βωβός που δημοσιεύθηκαν σήμερα. Πέραν αυτών ωστόσο, αξιοσημείωτη είναι και η αρνητική γνώμη την οποία εκφράζει ο ορκωτός ελεγκτής για τους εξής δέκα λόγους: 
Πρώτον, η εύλογη αξία των ακινήτων έγινε με βάση τα στοιχεία της 31ης Δεκεμβρίου του 2011 και αν γινόταν με βάση τις τρέχουσες καταστάσεις θα ήταν πιθανόν χαμηλότερη. 
Δεύτερον, η διοίκηση του Ομίλου δεν επανεξέτασε την αξία των θυγατρικών εταιρειών, παρά το γεγονός ότι συντρέχουν συνθήκες απομείωσής τους.
Τρίτον, υπάρχει αδυναμία εκτίμησης της αξίας των αποθεμάτων του Ομίλου.
Τέταρτον, στους πελάτες περιλαμβάνονται 46,9 εκατ. ευρώ ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις. Η επαλήθευση της ακρίβειας των προαναφερόμενων απαιτήσεων με επιβεβαιωτικές επιστολές, ή με εξέταση της μεταγενέστερης ρευστοποίησής τους, δεν κατέστη εφικτή.
Πέμπτον, το σύνολο των τραπεζικών υποχρεώσεων (729,8 εκατ.) θα έπρεπε να είχε εγγραφεί στο βραχυπρόθεσμο παθητικό, γιατί είναι ληξιπρόθεσμο. Ο ορκωτός διατηρεί επιφυλάξεις για το ύψος των προαναφερόμενων υποχρεώσεων.
Έκτον, ο ορκωτός δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει την ακρίβεια των υποχρεώσεων παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων από συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίου ύψους 6,2 εκατ. ευρώ.
Έβδομον, εκφράστηκε επιφύλαξη ως προς την πληρότητα και την ακρίβεια ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων 77,7 εκατ. ευρώ προς προμηθευτές, ασφαλιστικούς οργανισμούς και πιστωτές.
Όγδοον, για την ελεγχόμενη χρήση δεν διενεργήθηκε αναλογιστική μελέτη για την εκτίμηση των υποχρεώσεων για παροχές προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία.
Ένατον, παρατηρήθηκε πλημμελής τήρηση των βιβλίων της εταιρείας και των θυγατρικών της κατά το 2012.
Και δέκατον, τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου έχουν καταστεί αρνητικά, ενώ το αρνητικό κεφάλαιο κίνησης έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία εξόφλησης των δανειακών και λοιπών υποχρεώσεων, που είναι πολλαπλάσιες της αξίας του κυκλοφορούντος ενεργητικού.

Από την πλευρά της η διοίκηση της εισηγμένης έχει ως βασικότερους στόχους:

α) την περαιτέρω κεφαλαιακή αναδιάρθρωση με μεταφορά βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων σε μακροπρόθεσμες και την άντληση νέου δανεισμού
β) τη επαναδιαπραγμάτευση με τους βασικούς μισθωτές που καταλαμβάνουν τα επενδυτικά ακίνητα της εταιρείας, με στόχο τη διασφάλιση της παραμονής των συγκεκριμένων μισθωτών και την πιθανή επέκταση της χρονικής διάρκειας των υπαρχουσών συμβατικών σχέσεων, με αντάλλαγμα τη μείωση του μισθώματος
γ) σε ότι αφορά το έργο του Βοτανικού, να προχωρήσει η εταιρεία στην έκδοση νέας άδειας και εν συνεχεία στην ολοκλήρωση του εμπορικού κέντρου, αξιοποιώντας το κατά τον αποδοτικότερο δυνατό τρόπο.
Την Τετάρτη η εκδίκαση για άρθρο 99
Την Τετάρτη εκδικάζεται η αίτηση υπαγωγής της Μπ. Βωβός Διεθνής Τεχνική στη διαδικασία εξυγίανσης σύμφωνα με το άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα.
Η απόφαση αναμένεται να εκδοθεί αρκετούς μήνες αργότερα, αλλά τα στοιχεία που ανακοίνωσε η εταιρεία για το 2011 δεν αφήνουν πολλά περιθώρια αισιοδοξίας. Ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός της εταιρείας ανέρχονταν στα τέλη Δεκεμβρίου 2011 σε 729,2 εκατ. ευρώ, ενώ οι ζημιές της περυσινής χρήσης ξεπέρασαν τα 80 εκατ. ευρώ. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα