Τρίτη 30 Απριλίου 2019

Αντίστροφη μέτρηση για τις 120 δόσεις - Ποιοι μπορούν να ενταχθούν, τι θα πληρώσετε

Η αντίστροφη μέτρηση για την κατάθεση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τίτλο «Ρύθμιση οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις» έχει ξεκινήσει και όπως ανακοίνωσε η υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου μετά την ψήφιση του, την επόμενη κιόλας ημέρα θα ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή αίτησης στην ρύθμιση οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία.
Υποβολή αίτησης
1. Το δικαίωμα υποβολής αίτησης για την υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος παρέχεται άπαξ ανά οφειλέτη.
2. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Η είσοδος του οφειλέτη στην πλατφόρµα θα γίνεται µε τα κλειδιά του Τaxisnet και ταυτόποίησή του µε βάση τον ΑΜΚΑ και το ΑΦΜ.
Κατ’ εξαίρεση, όπου υπάρχει αδυναμία πιστοποίησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, η

αίτηση υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΚΕΑΟ.
3. Για τους μη μισθωτούς οφειλέτες η διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση περιλαμβάνει δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο ζητείται ο προσδιορισμός της οφειλής μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΦΚΑ. Στους οφειλέτες που επιλέγουν επανυπολογισμό της οφειλής παρέχεται ενημέρωση για το ύψος της οφειλής, όπως διαμορφώνεται πριν και μετά τον επανυπολογισμό. Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου και τη διαβίβαση της προσδιοριζόμενης, κατά τα προηγούμενα εδάφια, οφειλής στο ΚΕΑΟ, υποβάλλεται αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΚΕΑΟ.
4. Για τους οφειλέτες του ΟΓΑ, από εισφορές μισθωτών και αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές, υποβάλλεται απευθείας αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΚΕΑΟ.
5. Αρμόδια όργανα για την έκδοση της απόφασης υπαγωγής στη ρύθμιση είναι οι προϊστάμενοι των περιφερειακών υπηρεσιών του ΚΕΑΟ.
6. Η πρώτη δόση της ρύθμισης καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα από το μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση. Με την απόφαση υπαγωγής στη ρύθμιση καθορίζεται το ποσό κάθε δόσης, ο αριθμός των δόσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Τι θα πληρώσουν
Οι νέες µηνιαίες οφειλές (επί το σύνολο των ετών µε χρέη στα ταµεία) για όλους διαµορφώνονται ως εξής:
-117,21 ευρώ ανά οφειλόµενο µήνα για οφειλές κλάδων κύριας σύνταξης (20% x 586,08).
-40,73 ευρώ ανά οφειλόµενο µήνα για οφειλές κλάδων υγείας (6,95% χ 586,08).
-41 ευρώ ανά οφειλόµενο µήνα για οφειλές κλάδων επικουρικής σύνταξης (7% χ 586,08).
-23,44 ευρώ ανά οφειλόµενο µήνα για οφειλές κλάδων πρόνοιας (4% χ 586,08).
Εποµένως, τα χρέη διαµορφώνονται ανάλογα µε τον εργασιακό βίο του οφειλέτη ως εξής:
-157 ευρώ ανά οφειλόµενο µήνα για τους προερχόµενους από τον πρώην ΟΑΕΕ (ασφαλίζονται για κύρια σύνταξη και υγεία).
-222 ευρώ ανά οφειλόµενο µήνα για δικηγόρους, µηχανικούς των πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ και ΕΤΑΑ-ΤΑΝ.
-181 ευρώ ανά οφειλόµενο µήνα για γιατρούς του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ dikaiologitika.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα