Τρίτη 28 Μαρτίου 2023

Ενημέρωση Αμυρά σε Λαμπρόπουλο: Δάσος το 40% της Μεσσηνίας

Το 40% της έκτασης της Μεσσηνίας είναι δάσος και από αυτές τις δασικές εκτάσεις το 12% είναι δασωμένοι αγροί και το 3% εκχερσωμένες εκτάσεις.
Αυτό αναφέρει το ενημερωτικό σημείωμα που έσωσε στην δημοσιότητα ο βουλευτής Γιάννης Λαμπρόπουλος μετά τη συνάντηση που είχε με τον υφυπουργό Περιβάλλοντος Γιάννη Αμυρά.
Αναλυτικά το ενημερωτικό σημείωμα του κ. Λαμπρόπουλου: 
Σε συνάντηση που είχα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τον υφυπουργό Γιώργο Αμυρά, αναφερθήκαμε στους Δασικούς Χάρτες, με βάση τις πρόσφατες αλλά και προηγούμενες διατάξεις, που ψήφισε η Κυβέρνηση, με σκοπό να δοθούν λύσεις, στα προβλήματα που ανέκυψαν, από την ανάρτηση των Δασικών Χαρτών.
Ειδικότερα, η συζήτηση περιεστράφη, στο θέμα των Δασωμένων Αγρών (ΑΔ) και των Εκχερσωμένων Εκτάσεων (ΔΑ), καθώς και στα προβλήματα, που υπάρχουν με τις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων Δασικών Χαρτών.
Απαντώντας στα παραπάνω θέματα, ο κ. Αμυράς επισήμανε τα ακόλουθα:
« ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ »
Οι δασικοί χάρτες αποτελούν ένα κορυφαίο εργαλείο για την προστασία του δασικού πλούτου της Χώρας, η οποία αποτελεί συνταγματική επιταγή.
Η Κυβέρνηση έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει αξιόπιστους δασικούς χάρτες, για πρώτη φορά, ύστερα από 200 χρόνια.
Στόχος είναι να διασφαλιστεί το δάσος ως κοινό αγαθό και δημόσιος φυσικός πόρος σύμφωνα με το Σύνταγμα, αλλά και να προστατευθούν τα νόμιμα δικαιώματα των ιδιοκτητών γης και των αγροτών.
Η ανάρτηση του δασικού χάρτη της Π.Ε. Μεσσηνίας έγινε στις:13 Ιανουαρίου 2017
- Έναρξη υποβολής αντιρρήσεων: 23/01/2017
- Λήξη υποβολής αντιρρήσεων: 25/09/2017
Αναμόρφωση αναρτημένου δασικού χάρτη (2021) - Άρ. 39 του ν.4801/202126-02-2021 έως 31-07-2022
Δόθηκε δυνατότητα διόρθωσης των προδήλων σφαλμάτων ανεξάρτητα από το στάδιο που βρισκόταν ο δασικός χάρτης (αναρτημένος – κυρωμένος)
Αυτεπάγγελτα από τις δασικές υπηρεσίες ή ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων
Κύρωση δασικού χάρτη Π.Ε. Μεσσηνίας 25 Οκτωβρίου 2022
ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
  • Ανάρτηση δασικού χάρτη για το 95% της επικράτειας (από 51% το 2019 και 1% το 2012)
  • Ανάρτηση δασικού χάρτη στο 94% της Π.Ε. Μεσσηνίας
- Το υπόλοιπο 6% αφορά σε περιοχές εντός σχεδίου πόλεως και σε οικισμούς
  • Κύρωση δασικού χάρτη στο 90% της επικράτειας (από 49,5% το 2019 και 1% το 2012)
  • Κύρωση δασικού χάρτη στο 95% της Π.Ε. Μεσσηνίας

Συγκεντρωτικός Πίνακας κατανομής εκτάσεων Π.Ε. Μεσσηνίας

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΑΣΙΚΟ ΧΑΡΤΗ

ΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΟΥ

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

%

ΑΑ, ΠΑ

Μη δασική / άλλης μορφής

1.254.493

45%

ΔΔ, ΠΔ

Δάση και δασικές εκτάσεις

1.121.479

40%

ΑΔ

Δασωμένοι αγροί

349.410

12%

ΔΑ

Εκχερσωμένες εκτάσεις

90.900

3%

ΧΧ, ΧΑ, ΠΧ

Χορτολιβαδικές εκτάσεις

2.203

-

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΚΤΑΣΗ

 

2.818.485

100%

ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΥ ΚΥΡΩΘΗΚΕ

 

2.685.204

95%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ *

 

2.996.143

 

 

  *Η διαφορά οφείλεται στο ότι δεν αναρτάται δασικός χάρτης εντός σχεδίου πόλεως/οικισμού.
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΛΥΣΑΜΕ
Δασωμένοι Αγροί (ΑΔ) – άρ. 93 του ν.4915/2022 με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρ. 67 του ν.998/1979Δώσαμε δυνατότητα οικονομικής αξιοποίησης 7.000.000 στρεμμάτων σε όλη τη χώρα για αγροτική και δενδροκομική καλλιέργεια καθώς και για ελεύθερη χρήση υπό προϋποθέσεις
Στη Μεσσηνία οι δασωμένοι αγροί ανέρχονται στο 12% περίπου της συνολικής έκτασης του νομού και καλύπτουν περίπου 350.000 στρέμματα
Το Δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας στις εκτάσεις αυτές παρά μόνο αν διαθέτει τίτλους ιδιοκτησίας
Ιδιοκτησιακό
Για τις περιοχές που δεν ισχύει το τεκμήριο κυριότητας υπέρ Δημοσίου (νησιά Ιονίου, Κρήτη, Λέσβος, Σάμος, Χίος, Κυκλάδες, Κύθηρα, Αντικύθηρα, Δωδεκάνησα και Μάνη) νομοθετήσαμε ώστε το Δημόσιο να μην προβάλλει δικαιώματα ιδιοκτησίας σε δάση & δασικές εκτάσεις εκτός αν διαθέτει τίτλους ιδιοκτησίας - αρ. 148 & 152 του ν.4819/2021
Κατατμήσεις - αρ. 153 του ν.4819/2021
Νομοθετήσαμε ώστε σε ιδιοκτησίες που περιλαμβάνουν και δασικές και αγροτικές εκτάσεις, το μη δασικό τμήμα να μπορεί να μεταβιβάζεται χωρίς αυτό να θεωρείται κατάτμηση
Ασπάλαθος
Χιλιάδες στρέμματα σε Κρήτη, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες, Β. Αιγαίο και Μάνη που εμφανίστηκαν με δασικό χαρακτήρα λόγω της ύπαρξης ασπαλάθου απαλλάσσονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας - ΑΔΑ: ΨΞ9Ι4653Π8-ΘΡ1/16-04-2021
Δυνατότητα αναμόρφωσης του κυρωμένου δασικού χάρτη - παρ. 1 του αρ. 20 του
ν.3889/2010

ιδιοκτήτες, που δεν υπέβαλλαν αντίρρησή ως 31/07/2022 μπορούν να υποβάλλουν αίτημα αναμόρφωσης του κυρωμένου δασικού χάρτη στην οικεία Δ/νση Δασών εφόσον επικαλούνται μία από τις εξής περιπτώσεις:
- Εκτάσεις που υπάγονται ή παύουν να υπάγονται στο δασικό χάρτη σύμφωνα με αλλαγές της δασικής νομοθεσίας
- Δικαστικές αποφάσεις επί τού ιδιοκτησιακού ζητήματος των χορτολιβαδικών εκτάσεων
- Οι Ιδιωτικές χορτολιβαδικές εκτάσεις δεν εντάσσονται στη δασική νομοθεσία
- Διοικητικές πράξεις που έπρεπε να συμπεριληφθούν στον δασικό χάρτη
- Διόρθωση προδήλων σφαλμάτων (άρ. 22 του ν. 4964/2022).
Αναδασωτέες εκτάσεις (ΑΑ/ΑΝ)
Εκτάσεις που ενώ στους δασικούς χάρτες δεν εμφανίζονται ως δάση ή δασικές εκτάσεις και λανθασμένα κηρύχθηκαν ως αναδασωτέες (φέρουν κωδικό ΑΑ/ΑΝ), εξαιρούνται υποχρεωτικά της αναδάσωσης (άρ. 74 του ν. 4986/2022).
Οικιστικές πυκνώσεις - Δασικά αυθαίρετα - αρ. 50 έως 55 του ν.4685/2020
Από 5 Οκτωβρίου δήλωση σε Διαδικτυακή πλατφόρμα του Ελληνικού Κτηματολογίου
- Αφορά σε κατοικίες που έχουν χτιστεί δίχως οικοδομική άδεια σε δάση και δασικές εκτάσεις
- Παράβολο 250 €, αναστολή κατεδάφισης για 30 έτη, αναστολή επιβληθέντων προστίμων Αποκλείεται η υπαγωγή κτιρίων, τα οποία:
- Δεν έχουν χαρακτήρα κατοικίας
- Έχουν ανεγερθεί μετά την 28η Ιουλίου 2011.
- Βρίσκονται σε περιοχές του δικτύου Natura 2000, σε υγροτόπους Ramsar και σε περιοχές για τις οποίες ισχύουν ειδικές προστατευτικές διατάξεις της φύσης
- Βρίσκονται εντός περιοχών που έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες λόγω πυρκαγιάς και έχουν ανεγερθεί μετά την κήρυξη της αναδάσωσης.
- Η διατήρησή τους παρακωλύει τη διαφυγή των πολιτών ή την πρόσβαση πυροσβεστικών οχημάτων σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου κινδύνου από φυσικά φαινόμενα.Αφού συγκεντρωθούν τα στοιχεία των δηλώσεων θα εκπονηθεί οικονομοτεχνική μελέτη βάση της οποίας θα εκδοθεί προεδρικό διάταγμα που θα καθορίζει τους όρους διατήρησης ή κατεδάφισης.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα