Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023

Επέκταση της αεροπορικής γραμμής Θεσσαλονίκη – Καλαμάτα: Μελέτη για επιδότηση σύνδεσης με Κύθηρα

Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ) θα προωθήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μελέτη σκοπιμότητας που τεκμηριώνει την αναπτυξιακή προοπτική της αεροπορικής σύνδεσης Θεσσαλονίκη – Καλαμάτα – Κύθηρα ώστε να υπαχθεί σε καθεστώς Υποχρέωσης Δημόσιας Υπηρεσίας (ΥΔΥ).
Αυτό τονίζει ο διοικητή της ΑΠΑ Χρήστος Τσίτουρας απαντώντας σε αγωνιώδη επιστολή του δημάρχου Κυθήρων Στράτου Χαρχαλάκη για την αεροπορική σύνδεση Θεσσαλονίκη – Καλαμάτα – Κύθηρα
Την αλληλογραφία έφερε χθες στη δημοσιότητα η ιστοσελίδα ypdomes.com . Ο δήμαρχος Κυθήρων αναφέρει στην επιστολή του: « Με πολύ αγωνία και έκδηλο προβληματισμό παρακολουθούμε τη διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης για την αεροπορική γραμμή Θεσσαλονίκη – Καλαμάτα – Κύθηρα, που μετά από πολυετείς αγώνες και διεκδίκηση, εντάχθηκε στις γραμμές δημόσιας υπηρεσίας.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 13932/15-12-2022 απόφασή σας (ΑΔΑ: 6Ψ3746Μ8ΥΙ-ΦΧΞ), ο εν λόγω διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος, χωρίς ωστόσο να γνωρίζουμε τις ενέργειες που προτίθεστε να αναλάβετε μετά την αρνητική αυτή εξέλιξη.
Το νησί μας θεωρεί κορυφαίας σπουδαιότητας την ανάθεση εκτέλεσης τακτικών πτήσεων στη συγκεκριμένη γραμμή, καθώς η σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη και την Καλαμάτα, θα προσδώσει τεράστια τουριστική υπεραξία στα Κύθηρα.
Με βάση τα παραπάνω, και προκειμένου να ενημερώσουμε το Δημοτικό μας Συμβούλιο που εύλογα ανησυχεί, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αναλυτικά και διεξοδικά για το συγκεκριμένο ζήτημα και κυρίως για το χρονοδιάγραμμα της Αρχής σας προκειμένου πριν την έναρξη της τουριστικής περιόδου, να έχει ανατεθεί η εκτέλεση τακτικών πτήσεων στην γραμμή δημόσιας υπηρεσίας Θεσσαλονίκη – Καλαμάτα – Κύθηρα.»
Ο διοικητής της ΑΠΑ απάντησε: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την επιστολή σας και σε απάντησή της να θέσω υπόψη σας τα ακόλουθα:
Κατόπιν της κήρυξης του διαγωνισμού για την αεροπορική γραμμή Θεσσαλονίκη – Καλαμάτα – Κύθηρα άγονου, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας προωθούν την ένταξη νέας γραμμής Θεσσαλονίκης – Κυθήρων σε καθεστώς παροχής δημόσιας υπηρεσίας (ΥΔΥ).
Προς τον σκοπό αυτό θα πρέπει να ολοκληρωθεί μια σειρά ενεργειών, την πρώτη εκ των οποίων αποτελεί η εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας που θα στοιχειοθετεί την ανάγκη ένταξης της εν λόγω γραμμής σε καθεστώς ΥΔΥ.
Στη μελέτη σκοπιμότητας θα πρέπει να αποτυπώνεται η ζωτική σημασία της γραμμής για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της περιφέρειας την οποία εξυπηρετεί ο αερολιμένας Κυθήρων, ενώ η αξιολόγηση του ζωτικού της χαρακτήρα θα πρέπει να γίνεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, όσον αφορά τις ανάγκες συνδεσιμότητας της περιοχής, σύμφωνα με τον ΕΚ 1008/08 και το δίκαιο της ΕΕ γενικότερα.
Στη μελέτη θα πρέπει επίσης να θεμελιώνεται ότι η επιβολή ΥΔΥ έχει ως στόχο την άρση των εμποδίων στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της περιφέρειας, ότι είναι αναλογική προς τις ανάγκες οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, αλλά και να καταδεικνύεται η ανεπάρκεια άλλων τρόπων μεταφοράς και των υφιστάμενων αεροπορικών συνδέσεων.
Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου η προς εκπόνηση μελέτη να είναι πλήρης και να αποτυπώνει με ακρίβεια και εμπεριστατωμένα τη σημασία που θα έχει για την οικονομική/κοινωνική ανάπτυξη της περιφέρειας η επιβολή ΥΔΥ στη γραμμή Θεσσαλονίκη – Κύθηρα, παρακαλούμε όπως ο Δήμος Κυθήρων αποστείλει στην ηλ. διεύθυνση pso@hcaa.gov.gr στοιχεία/δεδομένα που να στοιχειοθετούν την αναγκαιότητά της, καθώς και τυχόν λοιπές προτάσεις και επισημάνσεις σας που θα συμβάλουν προς την κατεύθυνση αυτή.
Επισημαίνεται ότι αντίστοιχο αίτημα για παροχή στοιχείων η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας πρόκειται να απευθύνει και σε άλλους εμπλεκόμενους φορείς.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα