Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023

Η Εφορία ανταμείβει την ειλικρίνεια και εξαιρεί από τα τεκμήρια!


Η Εφορία ανταμείβει την ειλικρίνεια των φορολογουμένων, οι οποίοι κατά τα προηγούμενα χρόνια δήλωναν το σύνολο των εισοδημάτων τους και υπό προϋποθέσεις, τους εξαιρεί από τα τεκμήρια.
Το γεγονός ότι κάθε χρόνο πέφτουν στην παγίδα των τεκμηρίων περισσότεροι από 2 εκατομμύρια φορολογούμενοι, η διαφυγή από την παγίδα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, ώστε οι περισσότεροι εξ αυτών να μην πληρώσουν τζάμπα φόρο εισοδήματος.
Υπενθυμίζεται ότι, με τα τεκμήρια φορολογούνται όσοι κατέχουν περιουσιακά στοιχεία ή προβαίνουν σε δαπάνες, η αξία των οποίων είναι μεγαλύτερη από το εισόδημα που δηλώνουν.
Στην περίπτωση αυτή, φορολογούνται με το άθροισμα των τεκμαρτών δαπανών και όχι με το πραγματικό εισόδημα.
Η πιο αποτελεσματική μέθοδος αποφυγής των τεκμηρίων είναι η «ανάλωση κεφαλαίου» με την επίκληση εισοδημάτων παλαιότερων ετών, τα οποία δηλώθηκαν και φορολογήθηκαν στο παρελθόν, χωρίς να υπάρχει περιορισμός ως προς την «παλαιότητα» των εισοδημάτων.
Το πρόβλημα που θα κληθεί να αντιμετωπίσει για τις παλαιές φορολογικές δηλώσεις είναι πως δεν υπάρχουν διαθέσιμες στο αρχείο του Taxisnet και θα πρέπει να τις αναζητήσει σε χάρτινη μορφή είτε από το προσωπικό του αρχείο είτε από την οικεία ΔΟΥ με τον κίνδυνο που εγκυμονούν οι διαδοχικές συγχωνεύσεις εφοριών.
Η διαδικασία σε 8 βήματα
Αναλυτικότερα, ο φορολογούμενος αν διαπιστώσει ότι υπάρχει πρόβλημα τεκμηρίων, αυτό που πρέπει να κάνει, είναι να ανατρέξει στις προηγούμενες φορολογικές του δηλώσεις, να αθροίσει όλα τα εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις, επιδόματα, ενοίκια, επιχειρήσεις, τόκους καταθέσεων, μερίσματα, υπεραξίες (π.χ. μετοχών) κ.λπ., τα ποσά των εσόδων από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων ή άλλα εισοδήματα όπως εφάπαξ παροχές ασφαλιστικών ταμείων, κέρδη από λαχεία, δωρεές.
Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΑΔΕ τα 8 βήματα είναι τα ακόλουθα:
  1. Ο φορολογούμενος θα πρέπει να συντάξει σε χαρτί ή σε ηλεκτρονικό πρόγραμμα excell μια «κατάσταση ανάλωσης κεφαλαίου», μια μορφή πίνακα, που θα περιέχει τρεις τουλάχιστον σειρές και με αριθμό στηλών ίσο με τον αριθμό των παρελθόντων ετών στα οποία ανατρέχει συν μία ακόμη στήλη για τα σύνολα των ποσών όλων των ετών.
  2. Στην πρώτη σειρά κάθε στήλης πρέπει να αναγράψει τα εισοδήματα και τα έσοδα που δήλωσε στη φορολογική δήλωση του κάθε έτους, στη δεύτερη σειρά τα ποσά των τεκμηρίων του ιδίου έτους τα οποία αφαιρούνται και στην τρίτη σειρά το υπόλοιπο εναπομείναν «κεφάλαιο» που μπορεί να επικαλεστεί για το ίδιο έτος.
  3. Στην τελευταία στήλη του πίνακα θα πρέπει να αναγράφονται, ως αθροίσματα, στην πρώτη σειρά τα συνολικά ποσά εισοδημάτων και εσόδων όλων των παρελθόντων ετών που επικαλείται ο φορολογούμενος, στη δεύτερη σειρά τα συνολικά ποσά τεκμηρίων που εκπίπτουν από τα εισοδήματα και έσοδα όλων των ετών και στην τρίτη σειρά το συνολικό εναπομείναν «κεφάλαιο προς ανάλωση» από όλα τα παρελθόντα έτη.
  4. Τα ποσά που θα αναγραφούν στον πίνακα αυτό θα πρέπει να αποδεικνύονται από τα δεδομένα των φορολογικών δηλώσεων των παρελθόντων ετών που θα επικαλεστεί ο φορολογούμενος. Τις δηλώσεις που υποβλήθηκαν από το 2003 και μετά (χρήση 2002) μπορεί να τις αναζητήσει στο αρχείο του Taxisnet. Αν επικαλεστεί εισοδήματα παλαιότερων ετών, τότε θα πρέπει να έχει αντίγραφα ο ίδιος ή να τα ζητήσει από την οικεία ΔΟΥ με όλες τις δυσκολίες που έχει μια τέτοια διαδικασία.
  5. Από το άθροισμα που θα προκύψει, πρέπει να αφαιρέσει τα ποσά που ελήφθησαν υπόψη στις ίδιες φορολογικές δηλώσεις ως τεκμήρια διαβίωσης (για κατοικίες, Ι.Χ. αυτοκίνητα, πισίνες, σκάφη, υπηρετικό προσωπικό κ.λπ.), καθώς και τα ποσά που δήλωσε στις ίδιες δηλώσεις ότι δαπάνησε για να αποκτήσει περιουσιακά στοιχεία (ακίνητα, Ι.Χ. αυτοκίνητα, σκάφη, κινητά αντικείμενα μεγάλης αξίας κ.λπ.).
  6. Το ποσό που θα απομείνει είναι το «κεφάλαιο» των προηγούμενων ετών που μπορεί ο φορολογούμενος να επικαλεστεί για να καλύψει τη διαφορά τεκμηρίων.
  7. Ο φορολογούμενος θα αναγράψει το «αναλωθέν» μέρος του «κεφαλαίου των προηγουμένων ετών» στον πίνακα 6 της φορολογικής δήλωσης, στους κωδικούς 787-788 και με τον τρόπο αυτό να υπερκαλύψει την πρόσθετη διαφορά τεκμαρτού εισοδήματος που προκύπτει με βάση τα τεκμήρια, οπότε στην περίπτωση αυτή ως φορολογητέο εισόδημα δεν θα ληφθεί υπόψη από την Εφορία το τεκμαρτό αλλά το πολύ πιο χαμηλό δηλωθέν εισόδημά του.
  8. Η επίκληση των παλαιότερων εισοδημάτων, δεν μπορεί να γίνεται εσαεί, αλλά μέχρι το ποσό που απαιτείται κάθε φορά και εφόσον υπάρχει «απόθεμα». Δηλαδή ο φορολογούμενος που έχει απόθεμα ύψους 50.000 ευρώ από προηγούμενες φορολογικές δηλώσεις, αν χρησιμοποιήσει για ένα έτος το ποσό των 10.000 ευρώ, για τα επόμενα έτη θα έχει διαθέσιμο ποσό ύψους 40.000 ευρώ κ.ο.κ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα