Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2011

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚ​Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Υποθήκες σε βάρος των αγροτών που εγγράφονται υπέρ της Αγροτικής Τραπέζης με το άρθρο 12 του Ν. 4332.....


ΕΡΩΤΗΣΗ Προς τους κ.κ. Υπουργούς : · Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων · Οικονομικών · Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Θέμα : «Υποθήκες σε βάρος των αγροτών που εγγράφονται υπέρ της Αγροτικής Τραπέζης με το άρθρο 12 του Ν. 4332/
Με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο η εγγραφή υποθήκης από τις τράπεζες σε βάρος των δανειοληπτών μπορεί να γίνει μετά από συναίνεση του οφειλέτη με συμβολαιογραφική πράξη  ή μετά από δικαστική απόφαση για οφειλές, στην οποία ορίζεται το ποσό και το ακίνητο. Η Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος (ΑΤΕΒΑΝΚ) επισημαίνεται ότι δεν  εφαρμόζει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο στις συναλλαγές της με τους αγρότες και προβαίνει στην εγγραφή υποθήκης των ακινήτων των αγροτών (αγροί, βοσκότοποι, οικόπεδα, οικήματα, σπίτια κλπ)  χωρίς να προειδοποιεί και ενημερώνει τους αγρότες ότι θα εγγράψει υποθήκη στα ακίνητά τους. Την εγγραφή της υποθήκης στο οικείο
υποθηκοφυλακείο φέρεται να διενεργεί ο διευθυντής του κατά τόπον καταστήματος της Α.Τ.Ε. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, οι αγρότες να αγνοούν την πράξη και να  πληροφορούνται την υποθήκευση των ακινήτων τους όταν προσφύγουν για να δανειοδοτηθούν από άλλη Τράπεζα.
Σε  δικαστικές προσφυγές  των αγροτών εναντίον  των προαναφερόμενων ενεργειών  της Α.Τ.Ε. εκδόθηκε πρόσφατα, η με αριθμό 419/2010 απόφαση του Πολ. Πρωτοδικείου Ναυπλίου, στην οποία αναφέρεται ότι έχει καταργηθεί η δυνατότητα στην ΑΤΕ  της μονομερούς εγγραφής υποθήκης ( άρθρο 26και 29   Ν.2076/1992 με τον οποίο ενσωματώθηκε στην Εθνική Τραπεζική Νομοθεσία η Δεύτερη Κοινοτική Οδηγία 89/646/Ε.Ο.Κ./15-12-1989 ), η πράξη αυτή αντιβαίνει στα άρθρα 4,17,και 20 του Συντάγματος, στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Σ.Δ.Α.) και το Κοινοτικό Δίκαιο για τον Ελεύθερο Ανταγωνισμό, καθώς και οι με αριθμό 24/2006 και 25/2006 σχετικές αποφάσεις της Ολομελείας του Αρείου Πάγου έχουν κρίνει και ρυθμίσει όμοιες πράξεις.
Με βάση τα ανωτέρω ,

Ερωτώνται οι  αρμόδιοι  Υπουργοί:
Ποια είναι η θέση τους για την εφαρμοζόμενη πρακτική της μη σύννομης  υποθήκευσης των ακινήτων σε βάρος των αγροτών από την ΑΤΕΒΑΝΚ , με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, αλλά και  μετά την έκδοση των προαναφερόμενων δικαστικών αποφάσεων ;
Προτίθενται να προβούν στην άμεση λήψη μέτρων ( νομοθετική ρύθμιση ) προκειμένου να αρθούν οι υποθήκες των αγροτών που έγιναν καθ υπέρβαση της κείμενης νομοθεσίας αλλά και να σταματήσει η συνέχιση της αυθαίρετης υποθήκευσης των περιουσιών των αγροτών από την ΑΤΕΒΑΝΚ;

Οι ερωτώντες βουλευτές

                                                                            Φώτης   Κουβέλης

Θανάσης Λεβέντης

Νίκος Τσούκαλης

                                                                       Γρηγόρης Ψαριανός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα