Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2011

ΟΤΕ: Πτώση 90,4% στα καθαρά κέρδη του 2010

Ζημίες 91,7 εκατ. ευρώ για τον ΟΤΕ στο δ΄τρίμηνο του 2010‎
Picture 0 for ΟΤΕ: Πτώση 90,4% στα καθαρά κέρδη του 2010
Μειωμένα κατά 90,4% είναι τα καθαρά κέρδη που εμφάνισε ο ΟΤΕ το 2010, τα οποία έφτασαν στα 39,6 εκατ. ευρώ, ενώ ο κύκλος εργασιών υποχώρησε κατά 8% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα.
Στο τέταρτο τρίμηνο ο ΟΤΕ εμφάνισε ζημίες ύψους 91,7 εκατ. ευρώ, έναντι 29 εκατ. ευρώ που ήταν την αντίστοιχη περσινή περίοδο, εξαιτίας της ύφεσης και της έκτακτης επιβάρυνσης που αφορά το κόστος του προγράμματος εθελουσίας εξόδου. Όπως αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της, οι αντίξοες οικονομικές συνθήκες και η μειωμένη καταναλωτική δραστηριότητα σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται συνέχισαν να επηρεάζουν αρνητικά τον Όμιλο, που κατέγραψε μείωση στα έσοδα ύψους 12,4% το τέταρτο τρίμηνο. Σε συγκρίσιμη βάση (εξαιρουμένων των εσόδων της Zapp στη Ρουμανία), τα έσοδα του Ομίλου μειώθηκαν κατά 12,8% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2009.
Ως αποτέλεσμα της μείωσης των εισοδημάτων, ενδεικτική της οποίας ήταν η μείωση του ΑΕΠ κατά 6,6% κατά το τέταρτο τρίμηνο, τα έσοδα του Ομίλου στην Ελλάδα μειώθηκαν σημαντικά, τόσο στη σταθερή όσο και στην κινητή τηλεφωνία, ενώ τα έσοδα της σταθερής τηλεφωνίας στη Ρουμανία κατέγραψαν επίσης διψήφιο ποσοστό μείωσης. Τα έσοδα της διεθνούς κινητής τηλεφωνίας επέδειξαν μεγαλύτερη σταθερότητα.
Τα Λειτουργικά Έξοδα εξαιρουμένων των αποσβέσεων και των απομειώσεων, καθώς και των χρεώσεων που σχετίζονται με τα προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, διαμορφώθηκαν στα 886,4 εκατ. ευρώ το τέταρτο τρίμηνο, μειωμένα κατά 12,4% από το αντίστοιχο τρίμηνο του 2009. Η μείωση αυτή, σύμφωνα με τον ΟΤΕ, οφείλεται κυρίως στις χαμηλότερες χρεώσεις από τους εγχώριους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, το χαμηλότερο κόστος τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού καθώς και στις σημαντικές προσπάθειες διατήρησης του κόστους σε όλες τις δραστηριότητες, που είχαν ως αποτέλεσμα χαμηλότερα έξοδα μισθοδοσίας και λοιπά έξοδα.
Το τρίμηνο επιβαρύνθηκε επίσης από έκτακτη επιπλέον οικονομική επιβάρυνση ύψους 129,8 εκατ. ευρώ που επιβλήθηκε στον ΟΤΕ και αφορά στο πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης του ΟΤΕ (2005-2006). Ο ΟΤΕ ανακοίνωσε πως θα προσφύγει κατά της απόφασης.
Οι αποσβέσεις (συμπεριλαμβανομένων των απομειώσεων) σημείωσαν σημαντική αύξηση κυρίως λόγω της απομείωσης ύψους 244,5 εκατ. ευρώ της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της RomTelecom. Η συνολική επιβάρυνση, λόγω της απομείωσης αυτής, για τα καθαρά αποτελέσματα του Ομίλου, αφαιρώντας προβλέψεις που είχαν πραγματοποιηθεί σε προηγούμενα έτη σε επίπεδο Ομίλου καθώς και φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, ανήλθε στα 77,6 εκατ. ευρώ.
Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία μειώθηκαν το Δ’ τρίμηνο του 2010 κατά 27,4%, σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2009 και έφτασαν τα 183,8 εκατ. ευρώ κυρίως λόγω των χαμηλότερων επενδύσεων στις δραστηριότητες σταθερής τηλεφωνίας της Ρουμανίας και της κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα. Οι συνολικές επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία, ως ποσοστό των εσόδων του Ομίλου το Δ’ τρίμηνο του 2010, ήταν 13,8%, σε σχέση με 16,7% το Δ’ τρίμηνο του 2009. Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας, στη σταθερή τηλεφωνία Ρουμανίας και στις δραστηριότητες κινητής τηλεφωνίας ανήλθαν σε 74,3 εκατ. ευρώ, 24,5 εκατ. ευρώ και 72,2 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα. Το Δ’ τρίμηνο οι καθαρές ταμειακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες του Ομίλου ανήλθαν σε 432,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας τη καλύτερη επίδοση σε 8 συνεχόμενα τρίμηνα, κύριως λόγω θετικής μεταβολής των κεφαλαίων κίνησης και των χαμηλότερων καταβληθέντων τόκων και φόρων εισοδήματος.
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Δ’ τριμήνου και του έτους, του ΟΤΕ, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Mιχάλης Τσαμάζ σημείωσε τα εξής: «Το 2010, αντιμέτωποι με εμπόδια χωρίς προηγούμενο σε όλα τα επίπεδα δραστηριοποίησης, καταφέραμε, αξιοποιώντας κάθε μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας, να συγκρατήσουμε τη μείωση της λειτουργικής κερδοφορίας και των χρηματορροών. Όμως, τα καθαρά κέρδη επηρεάστηκαν αρνητικά από απομειώσεις αξίας πάγιων περιουσιακών στοιχείων στη Ρουμανία και επιπρόσθετα κόστη που σχετίζονταν με προγράμματα πρόωρης αποχώρησης εργαζόμενων προηγουμένων ετών».
O κ. Τσαμάζ πρόσθεσε: «Το 2011 θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ανάσχεσης του ρυθμού μείωσης των εσόδων και της κερδοφορίας του Ομίλου, επιδιώκοντας να εξασφαλίσουμε τη δημιουργία μακροχρόνιας αξίας για τους μετόχους μας. Θα αξιοποιήσουμε την αποδεδειγμένη εμπειρία μας για να αρχίσουμε τη μετεξέλιξη του ΟΤΕ σε μια ανταγωνιστική εταιρεία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα