Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2011

Μέχρι 50.000 ευρώ τα πρόστιμα για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας

Τρεις μεταβλητές καθορίζουν το ύψος του προστίμου
Picture 0 for Μέχρι 50.000 ευρώ τα πρόστιμα για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας
Πρόστιμα από 500 έως και 50.000 ευρώ προβλέπονται για εργοδότες όπου παραβιάζουν την εργατική νομοθεσία, σύμφωνα με Υπουργική Απόφαση για την επιβολή προστίμων από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) που δόθηκε στη δημοσιότητα.
Με την απόφαση, την οποία υπογράφει η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Λούκα Κατσέλη στις 3/2/2011, θεσπίζεται η αναλογικότητα των ποινών και των κυρώσεων και η επιβολή των προστίμων στηρίζεται σε επιστημονική μεθοδολογία, με βάση ποιοτικά και αντικειμενικά κριτήρια, έτσι ώστε ο κάθε Επιθεωρητής Εργασίας να μην εισηγείται και επιβάλλει πρόστιμα με υποκειμενικά και εμπειρικά κριτήρια και επομένως λιγότερο αντικειμενικά.
Το ύψος των προστίμων καθορίζεται με βάση ειδική μοριοδότηση συνδεδεμένη με το είδος της παράβασης, τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούνται και το εάν ο εργοδότης είναι υπότροπος ή όχι.

Πιο συγκεκριμένα, τα πρόστιμα επιβάλλονται με βάση τέσσερα βασικά κριτήρια και ένα υποκριτήριο. Στα βασικά κριτήρια περιλαμβάνεται ο αριθμός των εργαζομένων στην επιχείρηση, η σοβαρότητα παράβασης, η κατηγορία της επιχείρησης με βάση το Ν. 3850/2010, και το εάν η επιχείρηση είναι υπότροπη.
Υποτροπή της επιχείρησης νοείται α) η επιβολή στην ίδια επιχείρηση δύο (2) τουλάχιστον διοικητικών κυρώσεων για παρόμοιες παραβάσεις μέσα σε μία τετραετία, η οποία ξεκινά από τη διενέργεια του ελέγχου, ή β) η έκδοση μίας (1) τουλάχιστον αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης που αφορά την τέλεση αξιόποινης πράξης για παρόμοια παράβαση. Τυχόν αλλαγή του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης δεν επηρεάζει την υποτροπή. Η υποτροπή προκύπτει και από το συνδυασμό των δύο παραπάνω περιπτώσεων, δηλαδή επιβολή μίας διοικητικής κύρωσης και έκδοση αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης.
Αρχικά καθορίζεται ένα βασικό ποσό προστίμου (ΒΠ), το οποίο μπορεί να αναπροσαρμόζεται προς τα πάνω, όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι.
Για το χαρακτηρισμό του βαθμού συνεργασίας συνεκτιμώνται ιδίως η τυχόν επαναλαμβανόμενη μη συμμόρφωση σε υποδείξεις - συστάσεις, ο βαθμός υπαιτιότητας (βαθμός ευθύνης) του εργοδότη, η παρεμπόδιση του έργου του Επιθεωρητή κατά τη διενέργεια του ελέγχου, η μη χορήγηση στοιχείων κατά τη διάρκεια της έρευνας κτλ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα