Σάββατο 12 Φεβρουαρίου 2011

Μέσω τραπεζών όλες οι συναλλαγές στο ΙΚΑ

Εγκύκλιος- οδηγός για τους ασφαλισμένους
Μέσω τραπεζικών λογαριασμών θα καταβάλλονται όλες οι παροχές ασθενείας του ΙΚΑ. Ετσι απαλλάσσονται οι υπηρεσίες του μεγαλύτερου ασφαλιστικού φορέα της χώρας από τη διεκπεραίωση των χρηματικών συναλλαγών, αλλά και τα 5,5 εκατομμύρια των ασφαλισμένων του από τις ουρές και την ταλαιπωρία της πολύωρης αναμονής στις υπηρεσίες του Ιδρύματος. Το ΙΚΑ, με χθεσινή εγκύκλιό του, παρέχει αναλυτικές οδηγίες προς τους ασφαλισμένους για τη νέα διαδικασία.
Το μέτρο, σύμφωνα με τη διοίκηση του ΙΚΑ, εντάσσεται στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ και του εκσυγχρονισμού του συστήματος πληρωμών.
Απαραίτητα δικαιολογητικά
Για να υλοποιηθεί το μέτρο, θα πρέπει με την τελευταία πληρωμή οποιασδήποτε παροχής των ασφαλισμένων ή συνταξιούχων ή σε οποιασδήποτε συναλλαγή τους στο υποκατάστημα ΙΚΑ- ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας τους να προσκομίσουν στο Τμήμα Παροχών ή στο Τμήμα Μητρώου τα εξής δικαιολογητικά:
1) Τον Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου - ΑΜΚΑ- που προκύπτει από το βιβλιάριο υγείας είτε από Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης.
2) Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και φωτοτυπία.
3) Το πρωτότυπο τραπεζικό βιβλιάριο και φωτοτυπία της πρώτης σελίδας αυτού με πρώτο όνομα του άμεσα ασφαλισμένου και ο αριθμός ΙΒΑΝ να διακρίνεται στη φωτοτυπία.
Ο ασφαλισμένος ή συνταξιούχος θα πρέπει να ανοίξει- αν δεν διαθέτει ήδη- λογαριασμό σε ένα από τα πιστωτικά ιδρύματα ή ΕΛΤΑ που μετέχουν στα Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.). Σε περίπτωση που δεν διαθέτει ο ασφαλισμένος βιβλιάριο τράπεζας, θα πρέπει να προσκομίσει παραστατικό που εκτυπώνεται από την τράπεζα, στο οποίο αποτυπώνεται καθαρά ο αριθμός του λογαριασμού, τα στοιχεία του δικαιούχου και τα στοιχεία της τράπεζας.
Εάν δεν μπορεί να προσέλθει ο ίδιος ο ασφαλισμένος στο ΙΚΑ, η δήλωση τραπεζικού λογαριασμού μπορεί να υποβληθεί από εξουσιοδοτημένο άτομο. Στην περίπτωση αυτή επιπλέον των στοιχείων που αναφέρονται παραπάνω, απαιτείται η προσκόμιση απλής εξουσιοδότησης και η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας του εξουσιοδοτούμενου προσώπου.
Για τους συνταξιούχους που ήδη έχουν ανοίξει λογαριασμό για την καταβολή της σύνταξής τους θα ισχύει ο ίδιος λογαριασμός, καθώς και για τους απασχολούμενους σε οικοδομοτεχνικά έργα η πίστωση θα γίνεται στους λογαριασμούς που καταβάλλεται το άδειο δωρόσημο.
4) Απόδειξη (π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λπ.) εάν έχει αλλάξει η δ/νση κατοικίας του. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος, μετά την ένταξή του στο νέο σύστημα πληρωμής επιθυμεί να αλλάξει τα στοιχεία του τραπεζικού του λογαριασμού ή της διεύθυνσης κατοικίας του, θα ακολουθείται η διαδικασία μεταβολής στοιχείων μητρώου, δηλαδή θα επισκέπτεται το υποκατάστημα του τόπου κατοικίας του προσκομίζοντας τα νέα στοιχεία. Η διαδικασία για τη χορήγηση των παροχών παραμένει η ίδια καθώς και η κατάθεση των απαραίτητων, κάθε φορά, δικαιολογητικών. Το μόνο που αλλάζει είναι ο τρόπος πληρωμής. Η κατάθεση των δικαιολογητικών για τη χορήγηση της παροχής θα γίνεται στο Τμήμα Παροχών Ασθένειας, στη συνέχεια θα εκτυπώνεται από το σύστημα των Παροχών έντυπο «Αποδεικτικό Παραλαβής Δικαιολογητικών» για ενημέρωση του ασφαλισμένου σχετικά με τις ημερομηνίες πίστωσης και τον τρόπο κοινοποίησης της απόφασης.

Εξαιρούνται από τη διαδικασία
Οπως διευκρινίζεται στην εγκύκλιο, από την παραπάνω διαδικασία εξαιρούνται: α. Οι παροχές σε ευρωπαίους ασφαλισμένους που μένουν προσωρινά στην Ελλάδα και είναι κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ) ή Πιστοποιητικό Προσωρινής Αντικατάστασης (ΠΠΑ). β. Τα έξοδα κηδείας. γ. Οι προκαταβολές και εκκαθαρίσεις που αφορούν νοσηλεία στο εξωτερικό.

Πολλαπλά τα οφέλη
Οπως δήλωσε ο πρόεδρος της ΠΟΣΕ- ΙΚΑ Νίκος Χατζόπουλος, η απαλλαγή του ΙΚΑ από τις χρηματικές συναλλαγές ήταν ένα πάγιο αίτημα της Ομοσπονδίας. Τα οφέλη αυτής της απόφασης- πρόσθεσε- είναι πολλαπλά. Τα τμήματα παροχών και τα Ταμεία θα απαλλαχθούν από τις ουρές. Το προσωπικό που απασχολείται στα Ταμεία θα αποδεσμευτεί και θα ενισχύσει τις ανάγκες άλλων τμημάτων.
Επιπλέον, με τον τρόπο αυτόν διασφαλίζεται η σωματική ακεραιότητα των υπαλλήλων που εργάζονται καθημερινά χωρίς ουσιαστική ασφάλεια και από τύχη μέχρι σήμερα δεν έχουμε θρηνήσει ανθρώπινα θύματα.
Αποσυμφόρηση των υπηρεσιών του Ιδρύματος και λιγότερη ταλαιπωρία για 5,5 εκατομμύρια ασφαλισμένους

Από την 1η Ιουλίου η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας

Την 1η Ιουλίου θα αρχίσει η εφαρμογή της ηλεκτρονικής κάρτας εργασίας με «αντάλλαγμα» τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 10% σε πρώτη φάση. Το μέτρο θα εφαρμοστεί σε εθελοντική βάση και σε περιοχές, κλάδους και είδος ιδιωτικών επιχειρήσεων που θα καθοριστούν με υπουργική απόφαση. Οπως προκύπτει από τη σχετική ρύθμιση οι επιχειρήσεις και (για πρώτη φορά) οι εργαζόμενοί τους που θα ενταχθούν, αλλά θα παραβιάσουν το σύστημα της ηλεκτρονικής καταγραφής της ώρας προσέλευσης και της ώρας αποχώρησης από την εργασία, θα πληρώνουν πρόστιμα. Πρόστιμο και τρίμηνη κατάργηση της έκπτωσης στις ασφαλιστικές εισφορές θα έχουν και όσες επιχειρήσεις εγκαταστήσουν, αλλά δεν χρησιμοποιήσουν το νέο σύστημα. Το ποσοστό έκπτωσης των ασφαλιστικών εισφορών θα είναι αρχικά 10% (θα οριστεί με υπουργική απόφαση, αν το όφελος θα επιμερίζεται στον εργοδότη και στον εργαζόμενο) και θα φτάσει σε βάθος χρόνου στο 25%.
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΗΛΙΑΣ Π. ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα