Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019

Σε 5 Δημοτικά Σχολεία της Μεσσηνίας θα λειτουργήσουν τάξεις υποδοχής για προσφυγόπουλα

Με χθεσινή συμπληρωματική απόφαση της υφυπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη εντάσσονται στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας πέντε Δημοτικά Σχολεία της Μεσσηνίας, στα οποία δύνανται να λειτουργήσουν τάξεις υποδοχής για προσφυγόπουλα, κυρίως έφηβους πρόσφυγες μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Να σημειωθεί ότι έχει προηγηθεί ήδη απόφαση της υφυπουργού για ένταξη σχολείων σε όλη την επικράτεια προκειμένου να δημιουργήσουν τάξεις για τα προσφυγόπουλα, ώστε να μάθουν την ελληνική γλώσσα και να συνεχίσουν απρόσκοπτα τις σπουδές τους, βοηθώντας τα παράλληλα να προσαρμοστούν. Στη λίστα με τα σχολεία που εντάσσονται στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας είναι τα Δημοτικά: 3ο Δημοτικό Καλαμάτας, 13ο Δημοτικό Καλαμάτας, 3ο Δημοτικό Μεσσήνης, 2ο Δημοτικό Γαργαλιάνων, και το Δημοτικό Σχολείο Μερόπης.


Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με Αριθμ. 79942/ΓΔ4, με θέμα: «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»: «Οι ανήλικοι/ες πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς, κατά την παραμονή τους στη χώρα, έχουν πρόσβαση στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα, υπό προϋποθέσεις ανάλογες με αυτές που ισχύουν για τους/τις Έλληνες/ίδες πολίτες και με διευκολύνσεις ως προς την εγγραφή σε περίπτωση δυσχερειών υποβολής όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Οι ανήλικοι πολίτες τρίτων χωρών εγγράφονται κατ’ εξαίρεση με ελλιπή δικαιολογητικά, εφόσον εμπίπτουν στην παρ. 8 του άρθρου 21 του ν. 4251/2014 (Α’ 80) ή στις διατάξεις του άρθρου 71 του ν. 4547/2018 (Α΄102), σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους και εγγράφονται αποκλειστικά στην Α’ τάξη Λυκείου, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Η εγγραφή προσφύγων μαθητών στην Α΄ Λυκείου (ΓΕΛ ή ΕΠΑ.Λ.), χωρίς την κατάλληλη γλωσσική προετοιμασία των παιδιών αυτών, είναι ευνόητο ότι τα θέτει στο περιθώριο της καθημερινής εκπαιδευτικής διαδικασίας, αφού η έλλειψη στοιχειώδους γνώσης της ελληνικής γλώσσας αποτελεί απαγορευτικό παράγοντα ουσιαστικής συμμετοχής στα μαθήματα.
Με την με αρ. πρωτ.: 104463 / ΓΔ4 / 28-6-2019 Εγκύκλιο με θέμα: «Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) Ζ.Ε.Π. για το σχολικό έτος 2019-2020 σε Δημόσια Γυμνάσια, Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια της χώρας» το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) έχοντας, όπως αναφέρεται σχετικά: « (…) ως βασική αρχή την προώθηση μέτρων που αποβλέπουν στην άρση των ανισοτήτων και στη διασφάλιση ισότητας ευκαιριών στην εκπαίδευση για όλους τους μαθητές/τριες (…)» ζητεί από τις εκπαιδευτικές αρχές να προχωρήσουν έγκαιρα στην διαδικασία των προτάσεων για την ίδρυση Τ.Υ. Ι και ΙΙ ΖΕΠ, υπενθυμίζοντας ότι: «Στο πλαίσιο αυτό ο Νόμος 3879/2010, (ΦΕΚ 163 Α), άρθ. 26, παρ. 1α και 1β, εισάγει τον θεσμό των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας. «…Στόχος των Ζ.Ε.Π. είναι η ισότιμη ένταξη όλων των μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα μέσω της λειτουργίας υποστηρικτικών δράσεων για τη βελτίωση της μαθησιακής επίδοσης, όπως ιδίως η λειτουργία τάξεων υποδοχής,[…]».
Ειδικότερα, στην εν λόγω Εγκύκλιο αναφέρεται ότι:
«Η ανωτέρω Πράξη για το σχολικό έτος 2019-2020 αφορά στη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου μαθητών/τριών προερχόμενων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και μαθητών/τριών με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, καθώς και στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, κυρίως στον γραμματισμό αλλά και στον αριθμητισμό και, επιπλέον, σε συμπληρωματικά αντικείμενα, ώστε αυτοί/ες να καταστούν ικανοί/ες να ανταπεξέλθουν στο πρόγραμμα σπουδών τους και να παραμείνουν στο εκπαιδευτικό σύστημα ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους. Συνεπώς, η πράξη αποσκοπεί στην ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασης και την αποτελεσματική ένταξη των προαναφερόμενων μαθητών/τριών. Επίσης, η Πράξη αποσκοπεί στην εκπαίδευση και στην ομαλή προσαρμογή των προσφυγοπαίδων.
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ ΣΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΟΥΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
“Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται ο εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού δυναμικού όσων Γυμνασίων, Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων εμφανίζουν ανάγκη για υποστήριξη της ένταξης των παραπάνω μαθητών/τριών (οριζόντια παρέμβαση σε όλα τα Γυμνάσια, Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια που εμφανίζουν σχετικούς πληθυσμούς μαθητών/τριών). Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί που θα απασχοληθούν στο πλαίσιο της Πράξης θα στελεχώσουν τις Τάξεις Υποδοχής με κύριο αντικείμενο την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας αλλά και τη διδακτική στήριξη σε άλλα αντικείμενα, ώστε να διευκολύνεται η ομαλή προσαρμογή και η παραμονή στο εκπαιδευτικό σύστημα των μαθητών/τριών από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, των μαθητών/τριών με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, καθώς και των προσφυγοπαίδων. Για την εκπαίδευση των μαθητών/τριών που δεν έχουν την απαιτούμενη γνώση της ελληνικής γλώσσας (Ρομά, Αλλοδαπών, Παλιννοστούντων, Προσφύγων, Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων κτλ.) διαμορφώνεται στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ένα ευέλικτο σχήμα θεσμικής και διδακτικής παρέμβασης, το οποίο επιτρέπει στη σχολική μονάδα, αφού σταθμίσει τις πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών/τριών αυτών και τις δυνατότητές της, να επιλέξει εκείνο το σχήμα που μπορεί να τους παρέχει επιπλέον διδακτική υποστήριξη, με σκοπό να τους βοηθήσει να προσαρμοστούν και να ενταχθούν πλήρως στις κανονικές τάξεις στις οποίες είναι εγγεγραμμένοι/ες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία». messinialive

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα