Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019

Επιστημονικό συνεργάτη προσέλαβε ο Λεβεντάκης

Επιστημονικό συνεργάτη για την επικουρία του δημάρχου σε νομικά θέματα κατά την άσκηση των καθηκόντων του προσέλαβε ο Δήμος Τριφυλίας, τον δικηγόρο Νικόλαο Αγγελόπουλο, με απόφαση του δημάρχου Γιώργου Λεβεντάκη.
Οπως σημειώνεται στη σχετική απόφαση:
«Ο ανωτέρω θα υπόκειται στην ιεραρχική εξάρτηση του δημάρχου και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτά ή προφορικά, που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες και λειτουργίες του δήμου και άπτονται νομικών και συναφών οικονομικών ζητημάτων, επίσης για την υποστήριξη σε νομικά θέματα πριν αυτά οδηγηθούν σε δικαστική διαδικασία, την παροχή συμβουλών για συμφωνίες και συμβάσεις μεταξύ του δήμου και τρίτων με
σκοπό την μέγιστη δυνατή διασφάλιση των συμφερόντων του δήμου, την προάσπιση της νομιμότητας σκοπούμενων δράσεων του Δήμου, την παροχή συμβουλών με σκοπό την

πιστή εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας, την παροχή συμβουλών για την ανεύρεση λύσεων σε αιτήματα πολιτών, τα οποία απαιτούν ειδική γνώση και διερεύνηση, με ιδιαίτερη έμφαση στην παρακολούθηση και προώθηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης των πολιτών, του σεβασμού των δικαιωμάτων τους και της από κάθε υπηρεσία του δήμου πιστής τήρησης της αρχής της χρηστής διοίκησης.
Για την πρόσληψη θα υπογραφεί ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από την οποία θα συναφθεί η εργασιακή σχέση και θα αρχίσει η υποχρέωση για παροχή υπηρεσιών».  Κ.Μπ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα