Κυριακή 26 Ιουλίου 2020

Από Σεπτέμβριο το «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον» 2020


Με 1 δισ. ευρώ περίπου υπολογίζεται να έχει έως το τέλος του έτους ο… κουμπαράς του τρίτου κύκλου του προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον». Επικρατέστερος μήνας μέσω του οποίου θα επωφεληθούν χιλιάδες νοικοκυριά είναι ο Σεπτέμβριος – με τους ιδιοκτήτες ήδη να αναμένουν τις επιμέρους ανακοινώσεις.

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ
Την περίοδο 2021-2027 τα κονδύλια αναμένεται να πολλαπλασιαστούν και δε θα προέρχονται μόνο από κοινοτικά προγράμματα, αλλά και από δύο άλλες πηγές: φιλικά προς τους καταναλωτές δάνεια και φορολογικά κίνητρα από το υπουργείο Οικονομικών.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της εναρμόνισης της χώρας με τους στόχους της Ε.Ε., αναμένεται να υπάρξουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα περισσότερα προγράμματα τύπου «Εξοικονομώ», δεδομένου ότι έως το 2030 θα πρέπει κατά μέσο όρο να αναβαθμίζονται περί τα 60.000 κτήρια ετησίως. Έτσι, αναμένεται να δοθούν κίνητρα στους ιδιοκτήτες για να ενταχθούν στο σχετικό πρόγραμμα.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που:
α. έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία
β. πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
•Δελτίο ταυτότητας του φυσικού προσώπου που κάνει την αίτηση ένταξης στο «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον». Εναλλακτικά μπορεί να προσκομιστεί διαβατήριο.
•Οικοδομική άδεια για το κτήριο που γίνεται η αίτηση επιδότησης ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο που να το νομιμοποιεί.
Λογαριασμός της ΔΕΗ (ή άλλου παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας).
•Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος του ατόμου που αιτείται την επιδότηση.
•Το τελευταίο αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1), του ατόμου που κάνει την αίτηση, εφόσον η συγκεκριμένη κατοικία χρησιμοποιείται από τον ίδιο.
•Αντίγραφο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9).
•Για σπίτια που ενοικιάζονται ή παραχωρούνται δωρεάν απαιτούνται αντίγραφο της αναλυτικής κατάστασης για μισθώματα ακινήτων (Ε2) και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του ενοίκου, ότι χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο ακίνητο ως σπίτι ή επαγγελματική στέγη.
•Για σπίτια που χρησιμοποιούνται από συγκύριο, τα δύο παραπάνω πιστοποιητικά μπορούν να αντικατασταθούν από αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) συγκύριου, εφόσον το χρησιμοποιεί αυτός ως κατοικία.
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
•Για έλεγχο εγκυρότητας των δικαιολογητικών για ένταξη στο πρόγραμμα.
•Αναζήτηση αρχιτεκτονικών σχεδίων του κτηρίου (κάτοψη, τομή κ.λπ.) από την τοπική Πολεοδομία
•Αυτοψία και έλεγχος νομιμότητας του κτηρίου
•Αποτύπωση του κτιρίου, εάν δεν υπάρχουν σχέδια
•Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι υπάρχουν αυθαιρεσίες, θα πρέπει να δηλωθούν στο νόμο περί αυθαιρέτων και να τακτοποιηθούν
•Σύνταξη πρώτου πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης
•Προμετρήσεις και σύνταξη λίστας με τις προδιαγραφές των υλικών, συντάσσοντας τον τελικό προϋπολογισμό των εργασιών.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Επιλέξιμη κατοικία είναι η μονοκατοικία, η πολυκατοικία ως σύνολο κτηρίου και το μεμονωμένο διαμέρισμα, που ικανοποιεί τα ακόλουθα κριτήρια:
•Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία
•Φέρει οικοδομική άδεια
•Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ
•Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
Για να χαρακτηρισθεί μια πολυκατοικία, ως σύνολο κτηρίου, επιλέξιμη κατοικία θα πρέπει να πληρούνται τα ακόλουθα:
1. Σε περίπτωση μεικτής χρήσης, θα πρέπει τουλάχιστον το 50% του πλήθους των ιδιοκτησιών (διαμερίσματα και μη) του κτηρίου/ συγκροτήματος κτηρίων να χρησιμοποιείται ως κατοικία και να αποτελούν ένα ενιαίο διακριτό σύνολο (π.χ. θέρμανση από το ίδιο σύστημα, καταστήματα στο ισόγειο ή/και στον πρώτο όροφο και διαμερίσματα στους υπόλοιπους ορόφους). Δε χαρακτηρίζονται, όμως, ως επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες που δε χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο κτηρίου).
2. Μετά απόφαση γενικής συνέλευσης υποβάλλεται σχετική αίτηση από εκπρόσωπο του συνόλου των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων με στοιχεία σχετικά με την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας του τμήματος του κτηρίου που χρησιμοποιείται ως κατοικία, καθώς και επιμέρους αιτήσεις από καθέναν από τους ιδιοκτήτες διαμερισμάτων που επιθυμούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα.
3. Υποβάλλεται Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης που αφορά συνολικά στο τμήμα του κτηρίου που χρησιμοποιείται ως κατοικία.
4. Πραγματοποιούνται κοινόχρηστες παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης.
5. Οι ιδιοκτήτες που δεν εντάσσονται ή δε θέλουν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα συμμετέχουν στην υλοποίηση των παρεμβάσεων που έχουν δηλωθεί στην Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Πολυκατοικίας, με ίδια κεφάλαια.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις είναι:
•Αντικατάσταση κουφωμάτων,
•Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος / στέγης και της πιλοτής,
•Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης και συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης με συμβατικά καύσιμα
•και Αναβάθμιση συστημάτων με εγκατάσταση συστήματος Ανανεώσιμων Πηγών ή/και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού / Θερμότητας.
ΕΩΣ 250 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ –ΕΩΣ 25.000 ΕΥΡΩ
Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ανά αίτηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 250 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο ωφέλιμης επιφάνειας της κατοικίας με μέγιστο τις 25.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Επιμέλεια στήλης: Παναγιώτης Ξεροβάσιλας                                                                      Νομικός/Οικονομολόγος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα