Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023

Συντάξεις: Ξεκινούν οι παραιτήσεις των εκπαιδευτικών - Ποιους συμφέρει - Παραδείγματα


Εκδόθηκε η εγκύκλιος για τις παραιτήσεις των εκπαιδευτικών και ξεκινά αύριο Τετάρτη 1η Φεβρουαρίου η διαδικασία για την συνταξιοδότηση χιλιάδων εκπαιδευτικών που βρίσκονται κοντά στη σύνταξη και έχουν θεμελιώσει σχετικό δικαίωμα. Φέτος οι παραιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου και συγκεκριμένα από την Τετάρτη 1η Φεβρουαρίου έως την πρώτη εργάσιμη μετά το πρώτο 10ήμερο, ήτοι τη Δευτέρα 13η Φεβρουαρίου του 2023. Εντός του εν λόγω δεκαημέρου θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να φύγουν φέτος στη σύνταξη να υποβάλουν την παραίτησή τους.
Όσες παραιτήσεις υποβληθούν τότε θα θεωρηθούν ότι γίνονται αποδεκτές και θα οδηγήσουν σε λύση της υπαλληλικής σχέσης την 31η Αυγούστου 2023. Οι παραιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την 13η Φεβρουαρίου για να οδηγήσουν σε λύση της υπαλληλικής σχέσης θα πρέπει να περάσουν από κρίση και έγκριση ΚΥΣΔΕ.
Δυνατότητα για συνταξιοδότηση έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν θεμελιωμένα δικαιώματα έως την 31/8/2023 και επιθυμούν να αποχωρήσουν από την ενεργό υπηρεσία. Δυνατότητα αποχώρησης αυτή τη στιγμή έχουν περίπου 6.000 - 8.000 εκπαιδευτικοί.
Προσωρινή σύνταξη
Με βάση την σχετική εγκύκλιο όσοι επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση παραίτησης από Τετάρτη 1η Φεβρουαρίου έως Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου. Όσοι υποβάλλουν τη σχετική αίτηση παραίτησης μπορούν, αν αλλάξουν γνώμη, να προβούν σε ανάκλησή αυτής εντός ενός μήνα (30 ημερών). Η υπαλληλική σχέση θα λυθεί αυτοδίκαια στις 31 Αυγούστου. Επομένως τελευταίος μήνας εργασίας και μισθοδοσίας είναι ο Αύγουστος του 2023 ενώ κανονικά συντάξιμος θα θεωρείται ο ως τότε διανυθείς χρόνος.
Όσοι αποχωρήσουν θα μπορούν να λαμβάνουν μετά την 1/9/2023 την προσωρινή σύνταξη που θα ανέρχεται στο 50% των συντάξιμων αποδοχών του 2011 ενώ θα περιμένουν από 4 – 12 μήνες για την έκδοση οριστικής απόφασης με το μοντέλο της ψηφιακής σύνταξης. Το χρονικό διάστημα αναμονής έχει μειωθεί αλλά παρατηρούνται αρκετά λάθη στις περιπτώσεις που έχουν διαδοχική ασφάλιση ή εξαγορές χρόνων ή συνταξιοδοτούνται με βαρέα ΟΤΑ, προσαύξηση με ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, Ταμείο Νομικών κλπ.
Οι ημερομηνίες υποβολής αίτησης παραίτησης και παρέλευσης προθεσμίας ενός μηνός για ανάκληση είναι οι εξής:Ποιοι εκπαιδευτικοί φεύγουν το 2023
Με υποβολή αίτησης τον Φεβρουάριο μπορούν να αποχωρήσουν οι εκπαιδευτικοί που είχαν θεμελιωμένο δικαίωμα και είτε είχαν συμπληρώσει το αντίστοιχο όριο ηλικίας πριν τον Αύγουστο του 2015 είτε συμπληρώνουν τα αυξημένα όρια μέχρι 31/8/2023. Επιπρόσθετα αίτηση θα πρέπει να υποβάλλουν και οι εκπαιδευτικοί που συμπλήρωσαν το 67ο έτος της ηλικίας τους έως τον Ιούνιο του 2023 καθώς θα επέλθει η αυτοδίκαιη απόλυση τους. Όσοι συμπληρώνουν το 67ο έτος της ηλικίας τους από την 1/7/2022 κι έπειτα θα απολυθούν αυτοδίκαια τον Αύγουστο του 2024, δηλαδή την επόμενη σχολική χρονιά.
Συγκεκριμένα μπορούν να αποχωρήσουν:
  • Εκπαιδευτικοί άνδρες και γυναίκες που είχαν προσληφθεί ή απασχοληθεί στο Δημόσιο πριν από την 31/12/1982.
  • Εκπαιδευτικοί μητέρες που είχαν συμπληρώσει την 25ετία και ανηλικότητα τέκνου το 2010 και το 50ο έτος της ηλικίας τους πριν από την 18/8/2015 ή τα 50 ως την 31/12/2016.
  • Εκπαιδευτικοί γονείς ανηλίκων (άνδρες και γυναίκες) που είχαν συμπληρώσει την 25ετία και ανηλικότητα τέκνου το 2011 και το 52ο έτος της ηλικίας τους πριν από την 31/12/2016.
  • Εκπαιδευτικοί γονείς ανηλίκων (άνδρες και γυναίκες) που είχαν συμπληρώσει την 25ετία και ανηλικότητα τέκνου το 2012 και το 55ο έτος της ηλικίας τους πριν από την 31/12/2017.
  • Εκπαιδευτικοί μητέρες 3 ή και περισσοτέρων τέκνων που είχαν συμπληρώσει την 20ετία το 2010 οι οποίες μπορούν να συνταξιοδοτηθούν χωρίς όριο ηλικίας
  • Εκπαιδευτικοί γονείς τριών και άνω τέκνων (άνδρες και γυναίκες) που είχαν συμπληρώσει την 20ετία το 2011 και το 52ο έτος της ηλικίας τους πριν από την 31/12/2016.
  • Εκπαιδευτικοί γονείς τριών και άνω τέκνων (άνδρες και γυναίκες) που είχαν συμπληρώσει την 20ετία το 2012 και το 55ο έτος της ηλικίας τους πριν από την 31/12/2017.
  • Εκπαιδευτικοί που έχουν συμπληρώσει 35 έτη ασφάλισης και το 58ο έτος της ηλικίας τους μέχρι την 31/12/2021 αλλά και ηλικία 59, 60, 60 και 6 μήνες, 61 ή και 61 και 6 μήνες ανάλογα με το έτος κατοχύρωσης ως την 31/8/2023 ως προβλέπεται από το ν. 4336/2015.
  • Εκπαιδευτικοί που έχουν συμπληρώσει 37 έτη ασφάλισης μέχρι την 31/8/2021 αλλά και ηλικία 61 ετών και 2 μηνών ως την 31/8/2023 ως προβλέπεται από το ν. 4336/2015.
  • Εκπαιδευτικοί άνδρες και γυναίκες που είχαν συμπληρώσει την 25ετία μέχρι την 31/12/2012 και ανάλογα με το έτος κατοχύρωσης έχουν συμπληρώσει το 55ο ή το 56ο ή το 58ο έτος της ηλικίας τους μέχρι 31/12/2022 οι οποίοι μπορούν σήμερα να αποχωρήσουν με μειωμένη σύνταξη.
Ποιοι συμφέρει να φύγουν το 2023
Η συνταξιοδότηση με 35ετία.
Συμφέρει να αποχωρήσουν οι εκπαιδευτικοί που έχουν συμπληρωμένα τα 35 και άνω έτη καθώς η σύνταξη για τους έχοντες συμπληρώσει 35ετία και πλησιάζουν τα 40 έτη ασφάλισης είναι αρκετά ικανοποιητική ειδικά μετά τις αλλαγές στους συντελεστές της ανταποδοτικής σύνταξης και την αύξηση ανταποδοτικής και εθνικής σύνταξης.Η συνταξιοδότηση για τους γονείς εκπαιδευτικούς που μπορούν να εξαγοράσουν πλασματικά έτη για θεμελίωση και προσαύξηση της σύνταξης και να φτάσουν από 35 χρόνια και άνω. Η σύνταξη σε αυτές τις κατηγορίες σε συνδυασμό με την εξαγορά πλασματικών ετών που είναι ιδιαίτερα οικονομική μαζί με την προσαύξηση θα είναι αρκετά ικανοποιητική. Ειδικά στις περιπτώσεις που η εξαγορά γίνεται με αιτήσεις πριν από την 31/12/2026 είναι ακόμη πιο συμφέρουσα.
Πλασματικά έτη
Για όσους εκπαιδευτικούς έχουν ήδη υποβάλλει αιτήσεις για εξαγορά πλασματικών ετών μέχρι και το 2016 θα πρέπει στις παραιτήσεις να συμπεριλάβουν τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εν λόγω αιτήσεις θα εξεταστούν στο σύνολό τους με βάση το παλαιό καθεστώς και συγκεκριμένα με κόστος 6,67% επί των συντάξιμων αποδοχών. Αν οι αιτήσεις έχουν υποβληθεί μετά την 1/1/2017 τότε το κόστος θα είναι προσαυξημένο ανάλογα με το έτος υποβολής της αίτησης. Η εξόφληση θα γίνει με παρακράτηση από τη σύνταξη όταν εκδοθεί η σχετική απόφαση σύνταξης. Συμφέρει σε κάθε περίπτωση εάν οι αιτήσεις έχουν γίνει πριν από την 31/12/2016 να γίνεται εξαγορά του ανώτατου αριθμού πλασματικών ετών καθώς όσο περισσότερα έτη έχει κάποιος τόσο μεγαλώνει ο συντελεστής αναπλήρωσης στην ανταποδοτική σύνταξη.
Παραδείγματα
Εκπαιδευτικός συμπλήρωσε 35ετία και τα 58 το 2020. Θεμελίωσε όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για τα 61 και μπορεί φέτος να αποχωρήσει. Συμφέρει η αποχώρηση;
Απ.: Ο εν λόγω εκπαιδευτικός αν αποχωρήσει φέτος θα λάβει σύνταξη για 37+ έτη ασφάλισης και το ποσό της κύριας σύνταξης του θα είναι 1.050 € περίπου. Συμφέρει η αποχώρηση.
Εκπαιδευτικός μητέρα συμπλήρωσε 25ετία και ανηλικότητα το 2010 και τα 50 το 2016. Θεμελίωσε όριο ηλικίας συνταξιοδότησης και μπορεί φέτος να αποχωρήσει. Συμφέρει η αποχώρηση;
Απ.: Η εν λόγω εκπαιδευτικός αν αποχωρήσει φέτος θα λάβει σύνταξη για 36+ έτη ασφάλισης και το ποσό της κύριας σύνταξης του θα είναι 990 € περίπου. Συμφέρει η αποχώρηση.
Εκπαιδευτικός συμπλήρωσε 25ετία και ανηλικότητα το 2011 και τα 56 το 2022. Θεμελίωσε όριο ηλικίας συνταξιοδότησης και μπορεί φέτος να αποχωρήσει με μειωμένη / πρόωρη σύνταξη. Συμφέρει η αποχώρηση;
Απ.: Η εν λόγω εκπαιδευτικός αν αποχωρήσει φέτος θα λάβει σύνταξη για 36+ έτη ασφάλισης και το ποσό της κύριας σύνταξης του θα είναι 810 € περίπου. Δεν συμφέρει η αποχώρηση.
Δικαιολογητικά
Η προσκόμιση των δικαιολογητικών για τη συμπλήρωση του συνταξιοδοτικού φακέλου θα μπορεί να γίνει μέχρι την 31/8/2023 αλλά πραγματοποιείται κατόπιν συνεννόησης με τις κατά τόπους διευθύνσεις εκπαίδευσης. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν εις 5πλουν είναι:
1. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
2. Πιστοποιητικό τύπου Α΄ στρατολογίας (μόνο για τους άντρες).
3. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
4. ΑΜΚΑ
5. Σε περίπτωση λύσης γάμου με διαζύγιο προσκομίζεται το διαζευκτήριο.
6. Φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο να αναγράφεται ο Ι.Β.Α.Ν (με πρώτο όνομα του συνταξιούχου).
7. Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος.
8. Βεβαίωση σπουδών από ΑΕΙ ή ΤΕΙ για τέκνα που σπουδάζουν μέχρι και το 24ο έτος ηλικίας.
9. Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί απόφαση αναγνώρισης πλασματικών ετών από το Γ.Λ.Κ. αυτή προσκομίζεται καθώς επίσης και ο αριθμός πρωτοκόλλου για αιτήσεις αναγνώρισης πλασματικών.
10. Αιτήσεις απονομής (4 ξεχωριστές) κύριας, επικουρικής σύνταξης, μερίσματος και εφάπαξ
11. Υπεύθυνη δήλωση για συνταξιοδότηση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα