Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2023

Φακέλωμα ακινήτων, αλλά… για καλό σκοπό!


Εντός του 2023 θα συγκροτηθεί η ηλεκτρονική «τράπεζα» της ΑΑΔΕ στην οποία θα μεταφερθούν όλα τα στοιχεία των ακινήτων της χώρας.
Από την «τράπεζα» αυτή, θα είναι εύκολη η άντληση 17 δικαιολογητικών εγγράφων που αφορούν στα ακίνητα και χρησιμοποιούνται είτε για μεταβιβάσεις είτε ως πιστοποιητικά για μια σειρά συναλλαγών.
Βασικά, στόχος της πρωτοβουλίας αυτής, είναι η διευκόλυνση των μεταβιβάσεων και γενικά των δικαιοπραξιών επί των ακινήτων, αλλά σε δεύτερο βαθμό, θα φακελωθούν σε μία ακόμη εφαρμογή στα στοιχεία των ακινήτων όλων των φορολογουμένων, γεγονός που θα διευκολύνει τις διασταυρώσεις, καθότι τα στοιχεία θα είναι «φρέσκα».
Πρόκειται για τον «Ηλεκτρονικό Φάκελο Ακινήτου» στον οποίο θα υπάρχουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και έγγραφα κάθε ακινήτου.
Στην εφαρμογή αυτή, θα έχουν πρόσβαση οι συμβολαιογράφοι, προκειμένου να διεκπεραιώνουν μεταβιβάσεις ακινήτων, οι αρμόδιες Αρχές και οι ιδιοκτήτες ακινήτων.
Αρχικά, η «τράπεζα» θα τροφοδοτηθεί με στοιχεία από το Taxisnet, το Κτηματολόγιο και την Πολεοδομία, ώστε για κάθε ακίνητο να σχηματιστεί ένας πλήρης φάκελος, με όλα τα δικαιολογητικά και τα έγγραφα, τα οποία σήμερα ο αγοραστής ή ο πωλητής του ακινήτου θα πρέπει να τα αναζητήσει σε πολλές υπηρεσίες.
Σύμφωνα με το σχέδιο, στην ηλεκτρονική εφαρμογή θα υπάρχουν περίπου 17 δικαιολογητικά έγγραφα, τα οποία θα είναι άμεσα διαθέσιμα στους συμβολαιογράφους και απαλλάσσεται ο ιδιοκτήτης από τη φασαρία της ανεύρεσης της χαρτούρας των δικαιολογητικών.
Με την ενεργοποίηση της νέας πλατφόρμας του «Ηλεκτρονικού Φακέλου Ακινήτου» τα δικαιολογητικά θα είναι άμεσα προσβάσιμα τόσο από τον συμβολαιογράφο, όσο και από την Εφορία, εάν ζητηθούν διευκρινίσεις.
Τι είναι η νέα πλατφόρμα
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το έργο προβλέπει τα ακόλουθα:
  • Δημιουργείται ηλεκτρονική πλατφόρμα υποστήριξης της διενέργειας εμπραγμάτων δικαιοπραξιών επί ακινήτων με την ονομασία «Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου», που λειτουργεί μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr–Ε.Ψ.Π.) με σκοπό την απλούστευση και ψηφιοποίηση της διαδικασίας συλλογής δικαιολογητικών που απαιτούνται στη σύνταξη συμβολαιογραφικών εγγράφων για τη σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο.
  • Η ηλεκτρονική πλατφόρμα διαλειτουργεί με πληροφοριακά συστήματα φορέων του Δημοσίου και ιδίως με τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, του e-ΕΦΚΑ, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και του «Ελληνικού Κτηματολογίου, από τα οποία αντλεί πληροφορίες και έγγραφα. Οι απαιτούμενες διαλειτουργικότητες πραγματοποιούνται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
  • Τα ενδιαφερόμενα μέρη και ο συμβολαιογράφος που συντάσσει τη σχετική πράξη εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα κατόπιν αυθεντικοποίησης με τη χρήση των κωδικών –διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (TAXISnet), ή με τη χρήση των διαπιστευτηρίων του Μητρώου Συμβολαιογράφων, αντίστοιχα. Κατά την έκταση που αυτό προβλέπεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, τα ενδιαφερόμενα μέρη και ο συμβολαιογράφος μπορούν, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, να εξουσιοδοτούν αλλήλους για τη διενέργεια των παρεχόμενων από την ηλεκτρονική πλατφόρμα υπηρεσιών και την έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών.
Στο πλαίσιο λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ο εξουσιοδοτημένος συμβολαιογράφος, δύναται:
  • να αιτείται την έκδοση ή την εξαγωγή εγγράφων ή την άντληση πληροφοριών από την ΑΑΔΕ, τον e-ΕΦΚΑ, το Ελληνικό Κτηματολόγιο, το Τεχνικό Επιμελητήριο.
  • να αιτείται τη διόρθωση των ως άνω εγγράφων ή πληροφοριών και
  • να αναρτά έγγραφα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, όπου αυτά δεν είναι δυνατόν να εκδοθούν ή να εξαχθούν ηλεκτρονικά κατά τα ανωτέρω, υπέχοντας ευθύνη ως προς την ακρίβεια και την πληρότητα αυτών.
Τα έγγραφα που εκδίδονται ή εξάγονται από τους φορείς μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας επέχουν θέση πρωτοτύπου εγγράφου και προσαρτώνται στο συμβολαιογραφικό έγγραφο χωρίς άλλες διατυπώσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα