Σάββατο 29 Ιουλίου 2017

Εκτός προσλήψεων στις ΤΟΜΥ απόφοιτοι ΤΕΙ

Τον αδικαιολόγητο και απαράδεκτο αποκλεισμό - όπως τον χαρακτηρίζει - αποφοίτων ΤΕΙ από τον επικείμενο διαγωνισμό πρόσληψης προσωπικού στις ΤΟ.Μ.Υ. καταγγέλει με ανακοίνωση της η Ένωση Σπουδαστών και Αποφοίτων του Τμήματος Διοίκησης και Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας των ΤΕΙ Αθήνας και Καλαμάτας.
Μετά την συνάντηση που είχαμε στο υπουργείο Υγείας με συνεργάτες του αναπληρωτή γενικού γραμματέα καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι κάποιοι δεν θέλουν να αποδεχθούν ότι τα ΤΕΙ είναι ισότιμα με τα πανεπιστήμια και αποφοιτούν εξειδικευμένοι επιστήμονες οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν με τις γνώσεις τους στην αναβάθμιση του συστήματος υγείας! Με την υπουργική απόφαση για την στελέχωση των Τοπικών Μονάδων Υγείας επιβεβαιώνεται ότι ενώ θέλουν εξειδικευμένους επιστήμονες στη διοίκηση μονάδων υγείας, αντ' αυτού προκηρύσσουν θέσεις ΠΕ Διοικητικού - Λογιστικού, στις οποίες υπάγονται άσχετα πτυχία με τη διοίκηση των υπηρεσιών υγείας!
Για τους λόγους αυτούς σύμφωνα με την ανακοίνωση τους κάνουν γνωστά τα εξής:
1) Τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4009/2011 είναι Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) όπως και τα Πανεπιστήμια και ανήκουν στους δύο παράλληλους τομείς της Ανώτατης Εκπαίδευσης του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας.
2)Σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων τα πτυχία των αποφοίτων των Τ.Ε.Ι.

ανήκουν στο 6ο επίπεδο μαζί με αυτά των αποφοίτων των Πανεπιστημίων.

3)Το γεγονός ότι πληθώρα αποφοίτων Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας κατέχουν Μεταπτυχιακά και Διδακτορικά Διπλώματα (επίπεδα 7 & 8 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων), όπως και οι απόφοιτοι των Πανεπιστημίων.

4)Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, όπως αυτά έχουν καθοριστεί με το άρθρο 4 του υπ’ αριθ. 349 Π.Δ. (ΦΕΚ Α’ 159/14-06-1989)

5)Το γεγονός ότι τα τμήματα (σήμερα εισαγωγικές κατευθύνσεις) Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας των Τ.Ε.Ι. Αθήνας και Καλαμάτας αποτελούν τους μοναδικούς φορείς της Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας που παρέχουν βασικούς τίτλους σπουδών (επιπέδου 6 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων) με γνωστικό αντικείμενο στη διοίκηση (management) υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας των συστημάτων υγείας και κοινωνικής προστασίας.

6)Το γεγονός ότι σύμφωνα με το άρθρο πρώτο της υπ’ αριθ. Α2β/Γ.Π.οικ. 48427Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 2162/23-06-2017) του Υπουργού Υγείας προβλέπεται ότι «Κατ’ ανώτατο όριο κάθε ΤΟ.Μ.Υ. αποτελείται από: …Δύο (2) ΠΕ Διοικητικού/Οικονομικού, εν ελλείψει αυτών ΤΕ Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας και εν ελλείψει αυτών ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων…», διάταξη η οποία στην ουσία εξαιρεί από τον επικείμενο διαγωνισμό πρόσληψης στις ΤΟ.Μ.Υ. τους μοναδικούς εξειδικευμένους επιστήμονες στη διοίκηση και διαχείριση των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας.

7)Το γεγονός ότι επί σειρά μηνών προσπαθήσαμε επανειλημμένως να συναντηθούμε με την ίδια την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας προκειμένου να εκθέσουμε τις απόψεις μας, αλλά οι προσπάθειες μας απέβησαν άκαρπες.

8) Το γεγονός ότι στις 12/07/2017 ημέρα Τετάρτη, συναντηθήκαμε με συνεργάτες του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα κου Σταμάτιου Βαρδαρού, οι οποίοι στην ουσία μας ανέφεραν παντελώς αόριστα πως οι λόγοι που έχει διατυπωθεί με τον τρόπο αυτό η επίμαχη διάταξη της ανωτέρω Υ.Α., είναι πρώτον η πρόταση του Υπουργείου Υγείας η οποία κατατέθηκε για τη χρηματοδότηση των ΤΟ.Μ.Υ. προς το ΕΣΠΑ και ότι σύμφωνα με οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει η εν λόγω διάταξη να είναι διατυπωμένη έτσι προκειμένου να προηγούνται οι απόφοιτοι των Πανεπιστημίων, δεύτερον ότι ισχύει Προεδρικό Διάταγμα το οποίο προβλέπει ότι για την εν λόγω ειδικότητα πρέπει κατά προτεραιότητα να προσληφθούν απόφοιτοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης αφού τα ΤΕΙ δεν είναι ισότιμα με τα πανεπιστήμια και τρίτον ότι υπάρχει ισχύουσα απόφαση του ΑΣΕΠ η οποία στην ουσία μας εξαιρεί από την ειδικότητα αυτή και προβλέπει την πρόσληψη αποφοίτων πανεπιστημίων με ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού/Οικονομικού.

9)Το γεγονός ότι οι απόφοιτοί μας με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις τους μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά, αποδοτικά και αποτελεσματικά στην επιτυχή λειτουργία αυτού του κρίσιμου, για το μέλλον του ΕΣΥ, εγχειρήματος όπως είναι αυτό των ΤΟ.Μ.Υ., διότι η αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας θα παίξει καθοριστικό ρόλο τόσο στη δημόσια υγεία, όσο και στη γενικότερη λειτουργία του ΕΣΥ και την πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες του.

«Κατόπιν όλων των ανωτέρω, διαμαρτυρόμαστε εντόνως για τον αδικαιολόγητο και απαράδεκτο αποκλεισμό των αποφοίτων μας από τον επικείμενο διαγωνισμό πρόσληψης προσωπικού στις ΤΟ.Μ.Υ. και δια του παρόντος καλούμε τον Υπουργό Υγείας να αλλάξει την ως άνω διάταξη λαμβάνοντας ουσιαστικά υπόψη την ύπαρξη των εν λόγω εξειδικευμένων επιστημόνων οι οποίοι είναι βέβαιο πως θα συμβάλουν αποτελεσματικά στην εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία των ΤΟ.Μ.Υ..» καταλήγουν στην ανακοίνωση τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα