Δευτέρα 31 Ιουλίου 2017

Διάταξη-παγίδα στερεί επιδόματα από χιλιάδες οικογένειες!

Χάνονται ή μειώνονται τα επιδόματα στήριξης τέκνων για χιλιάδες πολίτες που εισέπραξαν αποζημιώσεις απολύσεων, επιδόματα ανεργίας και άλλα αυτοτελώς φορολογούμενα ή φοροαπαλλασσόμενα ποσά.
Τη στέρηση των επιδομάτων τέκνων από χιλιάδες οικογένειες και τη σημαντική μείωση στα ποσά των επιδομάτων τέκνων που δικαιούνται χιλιάδες άλλες οικογένειες, προκαλεί η διάταξη του άρθρου 65 νόμου 4170/2013 με την οποία προβλέπεται ότι στο συνολικό ποσό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος το οποίο λαμβάνεται υπόψη ως κριτήριο για τη χορήγηση των συγκεκριμένων επιδομάτων συμπεριλαμβάνονται όχι μόνο τα φορολογούμενα με βάση τις ισχύουσες φορολογικές κλίμακες ετήσια εισοδήματα αλλά καί τα φοροαπαλλασσόμενα καί τα αυτοτελώς φορολογούμενα εισοδήματα της οικογένειας, από οποιαδήποτε πηγή.
Η εφαρμογή της διάταξης αυτής έχει ως συνέπεια να λαμβάνονται υπόψη στο συνολικό όριο οικογενειακού εισοδήματος καί τα ακόλουθα ποσά:
-Τα επιδόματα ανεργίας και οι αποζημιώσεις απολύσεων.
-Το ΕΚΑΣ.
-Τα επιδόματα μειονεκτικών και ορεινών περιοχών.
-Το φοιτητικό επίδομα.
-Τα ποσά των επιδοτήσεων και των αποζημιώσεων επί της γεωργικής παραγωγής.
-Το εξωιδρυματικό επίδομα και το ποσό με το οποίο προσαυξάνεται η σύνταξη τυφλών και

προσώπων με απόλυτη αναπηρία.
-Τα ειδικά επιδόματα επικίνδυνης εργασίας.
-Οι τόκοι από καταθέσεις, έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Δημοσίου.
-Οι τόκοι από ομολογίες που εκδίδονται από εταιρίες ή επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα.
-Οι συντάξεις αλλοδαπής προέλευσης που φορολογούνται μόνο στην αλλοδαπή.
-Τα κέρδη από την πώληση μετοχών εισηγμένων και μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.
-Τα μερίσματα ναυτιλιακών εταιρειών.
-Οι τόκοι ομολογιακών δανείων που εκδίδονται στην αλλοδαπή.
-Οι αμοιβές και οι μισθοί μελών Δ.Σ. ανώνυμης εταιρίας.
-Η ωφέλεια από πώληση εταιρικού μεριδίου.
-Τα μερίσματα ανωνύμων εταιρειών.
-Τα κέρδη που διανέμουν οι ΕΠΕ και οι συνεταιρισμοί κλπ.
-Τα μερίσματα από αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, αλλοδαπές Ε.Π.Ε. κ.λπ.
-Τα κέρδη από τη διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας προς την εταιρεία Δ.Ε.Η. Α.Ε. ή άλλο προμηθευτή.
- Τα εισοδήματα από πράξεις RΕΡΟS.

Με τον συνυπολογισμό στο συνολικό οικογενειακό εισόδημα που λαμβάνεται υπόψη για τη χορήγηση των επιδομάτων στήριξης τέκνων όλων αυτών των αυτοτελώς φορολογουμένων και φοροαπαλλασσομένων εισοδημάτων (πολλά από τα οποία δεν είναι τακτικά επαναλαμβανόμενα αλλά αποτελούν έκτακτες παροχές) τα συνολικά ετήσια εισοδήματα χιλιάδων οικογενειών με παιδιά «φουσκώνουν» τεχνητά και είτε ξεπερνούν τα ανώτατα εισοδηματικά όρια που προβλέπονται για την καταβολή των επιδομάτων είτε ανεβαίνουν απλώς σε υψηλά εισοδηματικά κλιμάκια στα οποία αντιστοιχούν επιδόματα μειωμένα στα 2/3 ή στο 1/3.

Για να γίνει καλύτερα αντιληπτή η ζημιά που υφίστανται χιλιάδες οικογένειες αρκεί να αναφέρουμε τα ακόλουθα ενδεικτικά παραδείγματα:

1) Μια οικογένεια με 3 παιδιά, της οποίας ο πατέρας έλαβε πέρυσι αποζημίωση απόλυσης 5.000 ευρώ, και απέκτησε, κατά τα λοιπά, συνολικό εισόδημα (φορολογούμενο βάσει κλίμακας) 29.000 ευρώ, θα δικαιούτο φέτος - με βάση το εισόδημα των 29.000 ευρώ - ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων 40 ευρώ το μήνα, ήτοι 480 ευρώ το χρόνο και άλλα 1.500 ευρώ (500 ευρώ για κάθε παιδί) το χρόνο ως ειδικό επίδομα για πολύτεκνους.

Με τη διάταξη του άρθρου 65 του νόμου 4170/2013 το εισόδημα που ελήφθη υπόψη, τελικά, για το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων δεν ήταν το φορολογούμενο βάσει κλίμακας ποσό των 29.000 ευρώ, αλλά το ποσό των 34.000 ευρώ (29.000 ευρώ + 5.000 ευρώ). Το αποτέλεσμα ήταν η εν λόγω οικογένεια να υπερβεί το εισοδηματικό όριο των 33.000 ευρώ, το οποίο ισχύει για τη χορήγηση των επιδομάτων στήριξης τέκνων στις οικογένειες με 3 παιδιά και να χάσει το επίδομα αυτό, που ανέρχεται σε 480 ευρώ το χρόνο. Η οικογένεια αυτή δικαιούται πλέον μόνο το ετήσιο πολυτεκνικό επίδομα των 1.500 ευρώ (500 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο).

2) Μια οικογένεια με 5 παιδιά, της οποίας ο πατέρας έλαβε πέρυσι αποζημίωση απόλυσης 10.000 ευρώ, και απέκτησε, κατά τα λοιπά, συνολικό εισόδημα (φορολογούμενο βάσει κλίμακας) 39.000 ευρώ, δικαιούτο κανονικά φέτος - με βάση το εισόδημα των 39.000 ευρώ - ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων 67 ευρώ το μήνα, ήτοι 804 ευρώ το χρόνο και άλλα 2.500 ευρώ (500 ευρώ για κάθε παιδί) το χρόνο ως ειδικό επίδομα για πολύτεκνους.

Με βάση τη διάταξη του άρθρου 65 του νόμου 4170/2013 το εισόδημα που ελήφθη υπόψη, τελικά, για το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων δεν ήταν το φορολογούμενο βάσει κλίμακας ποσό των 38.000 ευρώ, αλλά το ποσό των 48.000 ευρώ (38.000 ευρώ + 10.000 ευρώ). Το αποτέλεσμα ήταν η εν λόγω οικογένεια να υπερβεί το εισοδηματικό όριο των 39.000 ευρώ, το οποίο ισχύει για τη χορήγηση των επιδομάτων στήριξης τέκνων στις οικογένειες με 5 παιδιά και να χάσει το επίδομα αυτό, που ανέρχεται σε 804 ευρώ το χρόνο. Η οικογένεια αυτή δικαιούται πλέον μόνο το ετήσιο πολυτεκνικό επίδομα των 2.500 ευρώ (500 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα