Παρασκευή 28 Ιουλίου 2017

Λουκέτο σε ΙΕΚ έβαλε το υπουργείο παιδείας - Τι πρέπει να κάνουν οι σπουδαστές


Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας του ΙΕΚ ΩΜΕΓΑ αποφάσισε το Υπουργείου Παιδείας.
Συγκεκριμένα στην απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 14 Ιουλίου, με αριθμό φύλλου 2400, αναφέρεται πως η ανάκληση της άδειας του Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης με διακριτικούς τίτλους «ΙΙΕΚ ΣΧΟΛΕΣ ΩΜΕΓΑ», γίνεται λόγω του ότι έπαψαν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης της. Σύμφωνα με την απόφαση όσον αφορά τους σπουδαστές, μεταξύ άλλων δικαιούνται επιστροφή των διδάκτρων για μη εκπληρωμένες εκπαιδευτικές υπηρεσίες.
Πιο συγκεκριμένα το ΦΕΚ ορίζει τα εξής: Ανάκληση άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης με διακριτικό τίτλους «Ι.Ι.Ε.Κ. ΣΧΟΛΕΣ ΩΜΕΓΑ», λόγω του ότι έπαψαν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησής της.
Ειδικότερα μετά την 106694/Κ1/26-6-2017 απόφαση τροποποίησης άδειας του ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. με την κατάργηση δομής λόγω έλλειψης άδειας δόμησης ως εκπαιδευτήριο, κείμενης επί της οδού ΑΣΤΙΓΓΟΣ 4, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, η άδεια του Ι.Ι.Ε.Κ., στις υπόλοιπες δομές του, στερείται προσβασιμότητας ΑμεΑ, γεγονός που αποτελεί βασική προϋπόθεση αδειοδότησης, τουλάχιστον σε μία δομή. Με το 996204/Κ1/9-6-2017 έγγραφο της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. υποδείχθηκε στην εταιρεία «OMEGA TRAINING CENTER Ε.Π.Ε.», προκειμένου να διατηρήσει την άδεια του Ι.Ι.Ε.Κ., να αιτηθεί την τροποποίησή της, ώστε 
να καλύψει με κτιριακές μεταβολές τη δυνατότητα πρόσβασης των ΑμεΑ, σε κάποια από τις υπόλοιπες αδειοδοτημένες δομές του Ι.Ι.Ε.Κ. Η εταιρεία δεν προέβη σε ουδεμία ρύθμιση και ως εκ τούτου παύουν να ισχύουν οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας Ι.Ι.Ε.Κ.
Οι σπουδαστές του ανωτέρω Ι.Ι.Ε.Κ. α) δικαιούνται επιστροφής των διδάκτρων για μη
εκπληρωμένες εκπαιδευτικές υπηρεσίες, β) δικαιούνται μεταγραφής σε άλλο Ιδιωτικό Ι.Ε.Κ. της προτίμησής τους, όπου λειτουργεί τμήμα της ειδικότητάς τους, είτε δωρεάν μετεγγραφής σε Δημόσιο Ι.Ε.Κ., εφόσον λειτουργούν αντίστοιχα τμήματα με την ειδικότητα τους.
Αν δεν λειτουργούν τμήματα αντίστοιχα της ειδικότητας τους στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. είναι δυνατόν να συγκροτηθούν νέα, κατόπιν απόφασης της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. Η μεταγραφή των καταρτιζόμενων σε νέο Ι.Ε.Κ. (δημόσιο ή ιδιωτικό) είναι ευθύνη δική τους και πραγματοποιείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.
Για το λόγο αυτό οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν προς τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς εντός δέκα (10) ημερών από την απόφαση ανάκλησης της άδειας του Ι.Ι.Ε.Κ., σχετική υπεύθυνη δήλωση ενδιαφέροντος, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής τους, δηλώνοντας το Ι.Ε.Κ. προτίμησής τους από το οποίο έχουν γίνει αποδεκτοί με δική τους μέριμνα. Σχετικό υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης καταρτιζομένου περί μεταγραφής διατίθεται από τις σχετικές υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δ.Β.Μ.Ν.Γ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα