Πέμπτη 30 Αυγούστου 2018

Το Σωματείο Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Μεσσηνίας για τον Πατσαρίνο

Θεωρεί υπερβολική την προσφυγή του Δήµου Καλαμάτας, βάσει των διατάξεων του άρθρου 152 του Ν.3852/2010, κατά της απόφασης της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, με την οποία δικαιώνεται ο συνάδελφος Πατσαρίνος στη δική του προσφυγή κατά των 174/23844/15-06-2018 182/24203/19-6-2018, αποφάσεων του δημάρχου Καλαμάτας, για αφαίρεση της ιδιότητάς του ως προϊσταµένου τµήματος των δημοτικών υπηρεσιών. 
Και θεωρεί την ενέργεια του δήμου υπερβολική γιατί και ο ίδιος ο δήμαρχος γνωρίζει ότι η απόφασή του δεν είναι νόμιμη και η μόνη νόµιµη δυνατότητα που έχει είναι η αλλαγή του τµήματος στο οποίο τοποθετεί προϊστάμενο τον συνάδελφο Πατσαρίνο, αρμοδιότητα την οποία έχει, άλλωστε, ασκήσει. Θεωρεί, επίσης, υπερβολική την προσφυγή του δήμου γιατί με αυτήν έρχεται ο ίδιος να αναιρέσει την προηγούμενη συμμόρφωσή του με τις επιταγές της νοµιμότητας για επιλογή των προϊσταµένων των υπηρεσιών του με απόφαση του Υπηρεσιακού Συµβουλίου και ταυτόχρονη κατάργηση των αναπληρωτών προϊσταμένων, οι οποίοι είχαν επιλεγεί από τον δήμαρχο. 
Η επιταγή δε της νομοθεσίας για επιλογή των προϊσταµένων των οργανικών μονάδων των ΟΤΑ από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο έχει θεσμοθετηθεί ακριβώς για να αποφεύγονται αυθαιρεσίες των αιρετών στη διαδικασία αυτή. Και αν, σε κάποιες περιπτώσεις, τα θεσμοθετημένα κριτήρια επιλογής δεν ανταποκρίνονται με τον καλύτερο τρόπο στην εξυπηρέτηση των ουσιαστικών αναγκών, δεν σημαίνει ότι μπορούμε να παρακάμπτουμε το νόμο αλλά φροντίζουμε, μέσα από τα προβλεπόμενα όργανα της πολιτείας, να προχωρούμε στην αλλαγή των θεσμών. Το πρόβληµα, τότε, λύνεται
συλλογικά και όχι ατοµικά ώστε οι προκύπτουσες λύσεις να μην επιδέχονται καλοπροαίρετες ή κακοπροαίρετες ερμηνείες, πράγμα που έπρεπε να κάνει και ο κ. δήμαρχος, μέσω της ΚΕΔΕ ή οποιωνδήποτε άλλων αρµόδιων θεσμικών οργάνων στα οποία συμμετέχει.
Επισημαίνεται ότι το Σωµατείο δεν έλαβε θέση δημόσια για τον συνάδελφο Πατσαρίνο όταν εξέφρασε την αντίρρησή του για προηγούμενες μετακινήσεις του, ως προϊσταμένου, από ένα τμήµα σε άλλο τμήμα της υπηρεσίας, γιατί πέρα από τη βασιμότητα ή όχι των ενστάσεών του, αυτό ήταν στη νόμιμη αρμοδιότητα του δημάρχου. Τώρα, όμως, η απόφαση του δημάρχου για παύση του συναδέλφου Πατσαρίνου από θέση προϊσταµένου τμήµατος της υπηρεσίας είναι αυθαίρετη γιατί δεν στηρίζεται σε καμία διάταξη νόμου, δεδοµένου ότι ο συγκεκριμένος εργαζόμενος έχει επιλεγεί από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο και δεν έχει τοποθετηθεί στη θέση αυτή ως αναπληρωτής προϊστάμενος, με απόφαση δημάρχου. Γι’ αυτό το Σωματείο
χωρίς διάθεση αντιπαλότητας και δηµιουργίας πολωτικής αντιπαράθεσης, ζητεί από τον κ. δήμαρχο Καλαμάτας να σταματήσει τις αναληφθείσες πρωτοβουλίες, τις δικές του και του δήμου, κατά του συναδέλφου Πατσαρίνου, διαφορετικά τάσσεται αλληλέγγυο δίπλα στο συνάδελφο όχι υποχρεωμένα από συναδελφική αλληλεγγύη αλλά, πρωτίστως, από την
ανάγκη υπηρέτησης της ορθής και νόµιµης αντιμετώπισης του θέματος.
Για το Δ.Σ.
Ο πρόεδρος
Ευστράτιος Χρυσαφίδης
Η γ. γραμματέας
Πολυξένη Βασιλαδιώτη
eleftheriaonline

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα