Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2021

Επιταγές: Νέος «πάγος» 75 ημερών στην εξόφληση - Ποιους αφορά και τι συμβαίνει εάν μπουν στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ


«Πάγος» 75 ημερών και στις προθεσμίες εμφάνισης και πληρωμής μεταχρονολογημένων επιταγών, που λήγουν μέσα στον Μάρτιο: Η σχετική τροπολογία κατατέθηκε στην Βουλή και «λύνει» τα χέρια σε χιλιάδες επαγγελματίες οι οποίοι μετά από τα αλλεπάλληλα lockdown δεν έχουν την απαραίτητη ρευστότητα για να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους.
Βεβαίως ο «πάγος» δεν αφορά τους πάντες, δηλαδή όλους όσοι έχουν επιταγές στα χέρια τους, καθώς για να χορηγηθεί η αναστολή θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Αφορά σε ΚΑΔ επιχειρήσεων που πλήττονται και φυσικά η ρύθμιση θα ενεργοποιηθεί εφόσον επιταγές, συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή διαβιβασθούν ηλεκτρονικά στα πιστωτικά ιδρύματα.
Ποιες επιχειρήσεις «κερδίζουν» την αναστολή
Για να «κερδίσει» όμως την αναστολή όποιος έχει μεταχρονολογημένη επιταγή στα χέρια του, θα πρέπει να πληροί τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
(α) να είναι επιχείρηση που έχει κλείσει με κρατική εντολή και της οποίας η δραστηριότητα εμπίπτει στους ΚΑΔ που έχουν καθοριστεί,
(β) επιχείρηση που έχει πληγεί δραστικά από την πανδημία του κορονοϊού, η δραστηριότητά της εμπίπτει στους καθορισμένους ΚΑΔ και εμφανίζουν κύκλο εργασιών μειωμένο μεγαλύτερο του 40% για την περίοδο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2020, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2019, καθώς και
(γ) νέα επιχείρηση που έχει ιδρυθεί μετά την 1η-1-2020, με μοναδική προϋπόθεση να εντάσσεται στους πληττόμενους ΚΑΔ.
Τι ισχύει για κομιστές που δεν είναι πληττόμενοι
Οι κομιστές αξιογράφων, οι οποίοι δεν δραστηριοποιούνται σε ΚΑΔ των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην απόφαση, εάν το σύνολο της αξίας των αξιογράφων που αναστέλλονται είναι μεγαλύτερο του 50% του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, απολαμβάνουν το ευεργέτημα της μη καταχώρισης των οφειλόμενων από αυτούς αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται από τα πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών, εάν αποδεδειγμένα εξοφλήσουν εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους, αξιόγραφα τα οποία οφείλουν και για τα οποία έχει βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από την 1η.3.2021 έως την 31η.3.2021.
Τι συμβαίνει αν το αξιόγραφο καταχωριστεί στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ
Αξιόγραφα που εμπίπτουν στα όσα προβλέπει η συγκεκριμένη τροπολογία, τα οποία δεν εξοφλήθηκαν και καταχωρίστηκαν σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, διαγράφονται από τη δημοσίευση του παρόντος και δεν καταχωρίζονται εκ νέου σε αυτά, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους. Από την εφαρμογή όμως της παρούσας εξαιρούνται κομιστές που ανήκουν σε ΚΑΔ των επιχειρήσεων που παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του κύκλου των συναλλαγών τους στη διάρκεια της κρίσης από την επιδημία του κορονοϊού. Για την εφαρμογή της παρούσας οι κομιστές των αξιογράφων λαμβάνουν σχετική βεβαίωση από τη Φορολογική Διοίκηση, σχετικά με τον μέσο μηνιαίο κύκλο συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους.
Πώς δηλώνονται τα αξιόγραφα
Τα αξιόγραφα θα πρέπει να διαβιβαστούν ηλεκτρονικά από όποιον έλκει δικαίωμα ή έχει υποχρέωση, όπως από τους εκδότες ή αποδέκτες ή κομιστές τους, στα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα με οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένων των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4621/2014, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, των ιδρυμάτων πληρωμών του ν. 4537/2018, των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος του ν. 4021/2011, καθώς και των υποκαταστημάτων και των αντιπροσώπων ιδρυμάτων πληρωμών και ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος, που εδρεύουν σε άλλα κράτη και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα. Η ηλεκτρονική διαβίβαση των αξιογράφων θα πρέπει να γίνει εντός 6 εργάσιμων ημερών είτε από την επόμενη της συμπερίληψης των συγκεκριμένων ΚΑΔ στις πληττόμενες επιχειρήσεις ή από την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.
Η διαβίβαση και γνωστοποίηση των αξιόγραφων πραγματοποιείται μέσω ειδικής σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής των πιστωτικών ιδρυμάτων μέσω του συστήματος πληρωμών της εταιρίας ΔΙΑΣ ΑΕ, η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες των πιστωτικών ιδρυμάτων, με σκοπό τη διευκόλυνση εφαρμογής της παρούσας και ιδίως τη διαβίβαση των αξιογράφων στα πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου να ισχύσει για αυτά η προβλεπόμενη αναστολή των προθεσμιών.
Τα πιστωτικά ιδρύματα δύνανται να λαμβάνουν τα απαιτούμενα στοιχεία από τη Φορολογική Διοίκηση.
Διευκολύνσεις και για υποχρεώσεις στο Δημόσιο
Τι θα ισχύσει όμως για τους κομιστές των αξιογράφων όσων αφορά στις υποχρεώσεις τους; Εάν έχουν στην κατοχή τους αξιόγραφα που υπερβαίνουν το 20% του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους, τότε θα δικαιούνται παράταση μέχρι 30-6-2021 της προθεσμίας καταβολής βεβαιωμένων οφειλών από ΦΠΑ οι οποίες έληξαν ή λήγουν την περίοδο 1-2-2021 έως 28-2-2021, καθώς και παράταση της προθεσμίας καταβολής ΦΠΑ που βεβαιώθηκε ή θα βεβαιωθεί με καταληκτική ημερομηνία καταβολής την 28η-1-2021 και την 31η-3-2021,

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα