Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2021

Δημόσιο -επιμορφωτικά προγράμματα: Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής


Δικαίωμα συμμετοχής στα επιμορφωτικά προγράμματα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) έχουν:
-Υπάλληλοι που απασχολούνται στο Δημόσιο και σε ΝΠΔΔ, μόνιμοι, ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
-Υπάλληλοι της τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού και των Δ.Ε.Κ.Ο.
-Υπάλληλοι που απασχολούνται σε ΝΠΙΔ των οποίων τη διοίκηση ορίζει κάποιο Υπουργείο ή άλλος φορέας του Δημοσίου, με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
-Ειδικοί Σύμβουλοι Αιρετών που απασχολούνται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
-Μετακλητοί υπάλληλοι (π.χ. Γενικοί Γραμματείς φορέων του Δημοσίου)
-Εξαιρούνται οι συμβάσεις έργου και οι συμβάσεις stage.
Κάθε υπάλληλος έχει δικαίωμα να υποβάλει δύο αιτήσεις συμμετοχής ανά εξάμηνο και να παρακολουθήσει έως τρία επιμορφωτικά προγράμματα ανά έτος.
Κριτήρια επιλογής
Τα κριτήρια επιλογής στα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι:
-Η συνάφεια των αρμοδιοτήτων και των εργασιών που επιτελεί ο υπάλληλος με τους στόχους και το αντικείμενο της επιμόρφωσης (ομάδα-στόχος, όπως αυτή περιγράφεται στην εγκύκλιο του επιμορφωτικού προγράμματος)
-Υπηρεσιακή ανάγκη για επιμόρφωση
-Ημερομηνία υποβολής της αίτησης
-Συνέπεια στις υποχρεώσεις κατά την παρακολούθηση προηγούμενων επιμορφωτικών προγραμμάτων
-Οι υπάλληλοι των φορέων που έχουν καταθέσει Σχέδιο Εκπαίδευσης επιλέγονται κατά προτεραιότητα για να συμμετέχουν στις επιμορφωτικές δράσεις του ΙΝΕΠ.
Να σημειωθεί ότι τα επιμορφωτικά προγράμματα του ΙΝΕΠ δεν έχουν κόστος συμμετοχής, δεν είναι όμως επιδοτούμενα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα