Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2021

Πανελλαδικές εξετάσεις: Πώς θα βγαίνει η ελάχιστη βάση εισαγωγής σε ΑΕΙ [Αναλυτικά παραδείγματα ανά επιστημονικό πεδίο]


Το χαμηλότερο και το ανώτερο «όριο» της ελάχιστης βάσης εισαγωγής θέτει το υπουργείο Παιδείας, το οποίο με υπουργική απόφαση ορίζει το εύρος το οποίο θα πρέπει να επιλέξει το κάθε πανεπιστημιακό τμήμα στο οποίο θα κινηθεί ώστε να θέσει τη δική του βάση.
Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση το όριο κυμαίνεται από το 0,8 έως το 1,20, δηλαδή ο μέσος όρος επίδοσης των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων ανά επιστημονικό πεδίο θα μπορεί να κινηθεί εντός του παραπάνω ορίου.
Τι αλλάζει με την προσθήκη της ελάχιστης βάσης εισαγωγής
Ειδικότερα, αν ο μέσος όρος των επιδόσεων των υποψηφίων σε ένα από τα τέσσερα επιστημονικά πεδία είναι 10.000 μόρια, η ελάχιστη βάση εισαγωγής θα κινηθεί μεταξύ 8.000 και 12.000 μορίων στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο. Βάσει των επιδόσεων των υποψηφίων τα προηγούμενα χρόνια, ένα ποσοστό αυτών, το οποίο διαχρονικά καταγράφει βαθμούς κάτω από τη βάση, ακόμα και 3.000 με 4.000 μόρια, και το οποίο εισαγόταν στα πανεπιστήμια τα προηγούμενα χρόνια, πλέον δεν θα έχει αυτή τη δυνατότητα. Σύμφωνα με στοιχεία που έχει παρουσιάσει η ΟΛΜΕ, το ποσοστό αυτό, επί του αριθμού εισακτέων, κυμαίνεται από 30% (2ο και 3ο επιστημονικό πεδίο) έως 36% (4ο επιστημονικό πεδίο).
Αλλαγές έρχονται και στα ειδικά μαθήματα, τα οποία θα ακολουθήσουν κι αυτά με τη σειρά τους την ίδια διαδικασία με την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Μέχρι πέρσι, όποιος υποψήφιος διεκδικούσε ένα τμήμα με υποχρεωτικό ειδικό μάθημα θα έπρεπε να πετύχει τουλάχιστον τη βάση του 10, δηλαδή να γράψει από 10.000 μόρια και πάνω.
Τώρα, τίθεται ελάχιστη βάση εισαγωγής με το εύρος των συντελεστών να κυμαίνεται από 0,7 έως 1,10. Τα πανεπιστημιακά τμήματα καλούνται και πάλι να θέσουν το εύρος. Για παράδειγμα, στην Αρχιτεκτονική Αθηνών, που οι υποψήφιοι εξετάζονται σε δύο ειδικά μαθήματα, Γραμμικό και Ελεύθερο Σχέδιο, η σχολή μπορεί να επιλέξει το εύρος στο οποίο θα κινηθεί η βάση εισαγωγής ανά μάθημα. Αντίστοιχα και στις σχολές Ξένων Φιλολογιών, όπως η Αγγλική, Γαλλική, Ισπανική κ.ά.
Υπολογισμός
Για τα πανεπιστημιακά τμήματα που είναι κοινά σε περισσότερα από ένα επιστημονικά πεδία, η ελάχιστη βάση εισαγωγής προκύπτει από τη χαμηλότερη τιμή. Δηλαδή, στα Παιδαγωγικά, ασχέτως αν ο υποψήφιος προέρχεται από το 1ο επιστημονικό πεδίο (σ.σ.: που έχει για παράδειγμα 10.000 μόρια μέσο όρο) ή από το 4ο επιστημονικό πεδίο (σ.σ.: που έχει για παράδειγμα 8.000 μόρια μέσο όρο) θα εισαχθεί με την ελάχιστη βάση εισαγωγής που θα προκύψει από το επιστημονικό πεδίο με τα χαμηλότερο μόρια (σ.σ.: στο παραπάνω παράδειγμα το 4ο επιστημονικό πεδίο).
Βέβαια, η ελάχιστη βάση εισαγωγής δεν θα είναι η ίδια κάθε χρόνο, αλλά θα μεταβάλλεται ανάλογα με τις επιδόσεις των υποψηφίων. Αν δηλαδή σε μία χρονιά η πλειονότητα των μαθητών έχει πετύχει υψηλές επιδόσεις, η βάση θα ανέβει, όμως αναλογικά ο αριθμός των υποψηφίων που θα μείνουν εκτός των πανεπιστημίων, λόγω πολύ χαμηλών βαθμολογιών, θα είναι περίπου ο ίδιος με μια χρονιά όπου οι επιδόσεις των μαθητών θα είναι κατά μέσο όρο χαμηλές.
Παραδείγματα βάσει βαθμολογιών της περσινής χρονιάς:
Με βάση τα νέα δεδομένα, μπορεί να γίνει μία πρώτη εκτίμηση για το πώς θα διαμορφωθούν οι ελάχιστες βάσεις εισαγωγής φέτος.
Αξίζει να σημειωθούν δύο παράμετροι:
– Πέρσι, αυξήθηκε σε σχέση με άλλες χρονιές ο αριθμός των υποψηφίων που έγραψαν πολύ χαμηλούς βαθμούς, με κάποιους εκτιμητές να σημειώνουν ότι σε αυτό συντέλεσε και το παρατεταμένο lockdown της άνοιξης.
– Πέρσι, είχαν καταργηθεί οι συντελεστές βαρύτητας στα δύο μαθήματα ανά επιστημονικό πεδίο, γεγονός που δεν επιτρέπει ασφαλείς εκτιμήσεις.
Με δεδομένα τα παραπάνω, θα μπορούσαν να προκύψουν οι εξής εκτιμήσεις:
– Στο 1ο επιστημονικό πεδίο, ο μ.ό. ήταν 11.100 μόρια με σύνολο υποψηφίων 21.597. Η νέα ελάχιστη βάση εισαγωγής με συντελεστή το 0,8 ορίζεται στα 8.800 μόρια.
– Στο 2ο επιστημονικό πεδίο ο μ.ό. ήταν 11.400 μόρια με σύνολο υποψηφίων 15.187. Η νέα ελάχιστη βάση εισαγωγής με συντελεστή το 0,8 ορίζεται στα 9.150 μόρια.
– Στο 3ο επιστημονικό πεδίο ο μ.ό. ήταν 11.500 μόρια με σύνολο υποψηφίων 10.989. Η νέα ελάχιστη βάση εισαγωγής με συντελεστή το 0,8 ορίζεται στα 9.250 μόρια.
– Στο 2ο επιστημονικό πεδίο ο μ.ό. ήταν 9.810 μόρια με σύνολο υποψηφίων 23.386. Η νέα ελάχιστη βάση εισαγωγής με συντελεστή το 0,8 ορίζεται στα 7.850 μόρια.
Τα επόμενα βήματα
Το νόμο που ψηφίστηκε πριν από λίγες εβδομάδες στη Βουλή καλούνται να εφαρμόσουν, μετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης, και οι πρυτάνεις, που θα πρέπει να αποστείλουν σε διάστημα εντός δύο μηνών τις απαντήσεις τους, επιλέγοντας το κάθε πανεπιστημιακό τμήμα του Ιδρύματός τους το ποσοστό που επιθυμεί.
Η αντίδραση των πανεπιστημίων αναμένεται με αγωνία, καθώς η επιλογή τους για τις δημοφιλείς σχολές ή γι’ αυτές που το αντικείμενό τους παραμένει στις πρώτες επιλογές των υποψηφίων θα αποτελεί μία κίνηση διαμόρφωσης του προφίλ των εισακτέων τους, ενώ για αρκετά τμήματα περιφερειακών Ιδρυμάτων το νέο καθεστώς εισαγωγής πολύ πιθανόν να τα αφήσει χωρίς εισακτέους, αν οι υποψήφιοι που θα τις διεκδικήσουν καταγράψουν πολύ χαμηλές επιδόσεις.
Πάντως, αν ένα τμήμα δεν καταθέσει ελάχιστη βάση εισαγωγής, το υπουργείο Παιδείας θα θέσει με δική του επιλογή τη βάση εισαγωγής.
Στη συνέχεια, θα ανακοινωθεί η λίστα με όλα τα πανεπιστημιακά τμήματα και η επιλογή του ποσοστού για το κάθε πανεπιστημιακό τμήμα.
Μετά τη λήξη των πανελλαδικών εξετάσεων, οι επιδόσεις των υποψηφίων θα αποτελέσουν τον τελευταίο συντελεστή για τη διαμόρφωση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής.
Αν για παράδειγμα ένα πανεπιστημιακό τμήμα στο 1ο επιστημονικό πεδίο έχει επιλέξει ως ποσοστό το 0,9 και ο μέσος όρος των επιδόσεων των υποψηφίων αυτού του πεδίου είναι 11.000 μόρια, η ελάχιστη βάση εισαγωγής θα διαμορφωθεί στα 9.900. Οποιος υποψήφιος επιθυμεί να διεκδικήσει αυτό το τμήμα, θα πρέπει να έχει πετύχει βαθμολογία τουλάχιστον από 9.900 μόρια και πάνω.
Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για το ποια θα είναι η ελάχιστη βάση εισαγωγής σε κάθε πανεπιστημιακό τμήμα και στη συνέχεια θα έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα