Σάββατο 30 Μαρτίου 2024

Δήμος Τριφυλίας: Ανάθεση σύμβασης για αποκομιδή αποβλήτων

Την ανάθεση της σύμβασης για την εκτέλεση των εργασιών «Διαχείριση και αποκομιδή στερεών αστικών αποβλήτων δημοτικών ενοτήτων Δήμου Τριφυλίας για το 2024, μη επιτρεπτών αποδεκτών αποβλήτων στη ΜΕΑ Καλλιρρόης Μεσσηνίας» αποφάσισε ομόφωνα η Δημοτική Επιτροπή Τριφυλίας.
Οι εργασίες θα διαρκέσουν μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους (2024) ή μέχρι εξαντλήσεως αποκομιδής των ποσοτήτων των ογκωδών στερεών αστικών αποβλήτων και η δαπάνη έχει προϋπολογιστεί στα 94.240 ευρώ με ΦΠΑ 24%.
Στη σχετική εισήγησή του ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας Πολυχρόνης Κουνάβης επεσήμανε: «Ο Δήμος Τριφυλίας διαχειρίζεται καθημερινά μεγάλο αριθμό μεταχειρισμένων στρωμάτων, μικροεπίπλων, ηλεκτρικών συσκευών, φυτικών υπολειμμάτων από καθαρισμούς οικοπέδων, κλαδέματα δέντρων κ.λπ., τα οποία εγκαταλείπονται στους δρόμους της πόλης από τους δημότες λόγω ανακαινίσεων, οι οποίες παρουσιάζουν αύξηση και δεν γίνονται δεκτά από τη ΜΕΑ Καλλιρρόης Μεσσηνίας. Κατά συνέπεια για την αποφυγή συσσώρευσης ογκωδών αποβλήτων και τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας θα πρέπει τα εγκαταλελειμμένα να μεταφέρονται σε εγκαταστάσεις συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης για επεξεργασία.
Τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης είναι φορείς οι οποίοι εγκρίνονται από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.Α.Ν.), εποπτεύονται από το ΥΠΕΝ και αναλαμβάνουν τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία, ανακύκλωση και την εν γένει αξιοποίηση και διάθεση ογκωδών αποβλήτων και λοιπών υλικών. Η εν λόγω εργασία, λόγω και του μεγάλου όγκου ογκωδών στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, δεν δύναται να υλοποιηθεί από την Υπηρεσία Καθαριότητας του δήμου, διότι ο δήμος δεν διαθέτει ούτε τον απαιτούμενο αριθμό μηχανημάτων ούτε επαρκή αριθμό διαθέσιμων εργατών για τις ανάγκες των συνεργείων αποκομιδής ογκωδών στερεών αστικών αντικειμένων.
Σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές περιγραφές, η ανάγκη σε προσωπικό και μηχανολογικό εξοπλισμό, καθώς και χρόνου ολοκλήρωσης των εργασιών, για όλες τις δημοτικές ενότητες, ανέρχεται σε πλέον από δύο μήνες συνεχούς απασχόλησης μηχανημάτων και προσωπικού, πράγμα που καθιστά ανέφικτη την εκτέλεσή τους από το δήμο. Οι εργάτες του δήμου απασχολούνται στο σύνολό τους στην καθημερινή αποκομιδή απορριμμάτων με τα απορριμματοφόρα και τον καθαρισμό μικρών κάδων από πάρκα και δημόσιους χώρους και δεν υπάρχει δυνατότητα αποδέσμευσής τους για την παραπάνω εργασία. Πέραν τούτων η ολοκλήρωση των εργασιών πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό, πρωταρχικά για λόγους δημόσιας υγείας και καθαριότητας του δήμου λόγω του συσσωρευμένου μεγάλου όγκου ογκωδών, καθώς και της πρόληψης πλημμυρικών φαινομένων από το φράξιμο φρεατίων απορροής ομβρίων, καθώς και ενόψει των επικείμενων εορτών και της αναμενόμενης άφιξης μεγάλου αριθμού πολιτών και τουριστών στο δήμο.
Κατόπιν των ανωτέρω, ο Δήμος Τριφυλίας για να μπορέσει να ανταποκριθεί στην αυξημένη ανάγκη των εν λόγω εργασιών στις δημοτικές ενότητές της, εισηγούμαστε όπως προχωρήσει σε διενέργεια απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών αποκομιδής μεταφοράς ογκωδών στερεών αστικών αποβλήτων σε οικονομικό φορέα, ο οποίος θα διαθέτει άδεια διαχείρισης και επεξεργασίας ογκωδών αποβλήτων είτε είναι συμβεβλημένος με αδειοδοτημένα συστήματα για επεξεργασία των αποβλήτων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι συνολικές εργασίες για τις Δ.Ε. του Δ. Τριφυλίας ανέρχονται σε συνολικό κόστος 94.240 € με ΦΠΑ 24%».   Κ.Μπ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα