Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2011

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Κυπαρισσία   13-12-2011

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ                                                   Αριθ. Πρωτ. : 33028
Ταχ. Δ/νση : Δημαρχείου 2
Ταχ. Κώδικας : 245.00
Αρμόδιος : Καραολάνη Μαρία
Τηλέφωνο : 2761360724
Fax  : 2761062116                                
E-mail : ds@trifylias.gr
                                                 

                                                           ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους
                                                                        & Προέδρους  – Εκπροσώπους
                                                                         Τοπικών Συμβουλίων
                                                                        Δήμου Τριφυλίας


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΘΕΜΑ: "26η Τακτική  Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας".

            Σας καλούμε να έλθετε στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας,
οδός Δημαρχείου 2- Κυπαρισσία, την 19η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες έντεκα (19-12-2011), ημέρα  Δευτέρα  και ώρα  18.00, για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων, στα πιο κάτω θέματα :

1. Μείωση κατά 50% των Δημοτικών Τελών στις πολύτεκνες και τρίτεκνες
    οικογένειες (Έγκριση της αριθ. 175/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής).
2. Συζήτηση για τη Διαχείριση των Απορριμμάτων στο Δήμο Τριφυλίας .
3. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Τριφυλίας και  Περιφέρειας
    Πελοποννήσου για τεχνική υποστήριξη των υπηρεσιών της Περιφέρειας.
4. Έγκριση της αριθ. 171/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τη
    διαδικασία διαπραγμάτευσης για τα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών Α/θμιας &
    Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τριφυλίας., τα οποία δεν ανατέθηκαν στον ανοικτό
    διαγωνισμό.
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί των δυνατών τρόπων αποπεράτωσης έργου
    υδατοδεξαμενής Κοπανακίου.
6.     Αίτηση Κοινοπραξίας Τσούσης Ιωάννης – Ξυδέας Ηλίας ανάδοχος του έργου «Κατασκευή σταθμού συγκέντρωσης ζώων (Ζωαγορά) Κοπανακίου» για τροποποίηση συμφωνητικού ανάθεσης του έργου.
7.     Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου προς Νεκροταφείο» Δ.Δ. Χριστιανούπολης.
8.     Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Δ. Χαλαζονίου».
9.     Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή σιντριβανιού» Δ.Ε. Φιλιατρών.
10.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τεχνικών έργων στον αγροτικό δρόμο προς Προφήτη Ηλία» Δ.Ε. Φιλιατρών.
11. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αγροτική οδοποιία Φιλιατρών».
12.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση γεώτρησης Δ.Δ. Εξοχικού» Δ.Ε. Φιλιατρών.
13.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – Αντικατάσταση φρεατίων ομβρίων» Δ.Ε. Φιλιατρών.
14.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση αύλειου χώρου Α΄ Δημοτικού Σχολείου Φιλιατρών».
15. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου προς Πηγές» Δ.Ε. Φιλιατρών.
16.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση Δημοτικών Παρόδων» Δ.Ε. Φιλιατρών.
17.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση 2ου Δημοτικού Σχολείου» Φιλιατρών.
18.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή κηπαριού Γυμνασίου» Φιλιατρών.
19.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση Κεντρικού Αγωγού Αποχέτευσης οδού Αναπαύσεως», Δ.Κ.  Φιλιατρών.
20.  Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Αποκατάσταση ζημιών  οδοποιίας από θεομηνίες, Δ. Αυλώνος» και χορήγηση παράτασης προθεσμίας.
21.  Πληρωμή τόκων υπερημερίας έργου «Κατασκευή αγωγού ομβρίων» Δήμου   Τριφυλίας (πρώην Δήμου Φιλιατρών).
22. Χαρακτηρισμός οδού, συνδέουσας τις παραλίες Γιαννίτσαινα 1 και Γιαννίτσαινα
      2, ως κοινόχρηστης οδού.
23. Χαρακτηρισμός αγροτικής οδού ως προϋφισταμένης του 1923 (Αίτηση Αγγελινά
     Παναγιώτη).
24. Χαρακτηρισμός οδού ως δημοτική – κοινοτική (Αίτηση Μιχαλακόπουλου
      Κυριάκου του Χαραλ., αριθ. 34/2011 απόφαση Δ.Κ. Φιλιατρών).
     25. Αίτηση Θ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.  για χορήγηση παράτασης προθεσμίας
          εκτέλεσης του έργου «Σύνδεση παροχών στο δίκτυο αποχέτευσης Δ.Δ. Αετού»
           λόγω καιρικών συνθηκών.
26. Κατανομή ΣΑΤΑ για συντήρηση κ΄ επισκευή σχολικών κτιρίων, έτους 2011.
27. Πρόσκληση 1.1 της ΜΟΔ Α.Ε. για την υποβολή Τεχνικού Δελτίου Πράξης
     προκειμένου να ενταχθεί και να χρηματοδοτηθεί ο Δήμος από το Επιχειρησιακό
     Πρόγραμμα «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής».
28. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δ. Τριφυλίας, οικ έτους 2011 (7η κατά σειρά).
29. Συμμετοχή του Δήμου Τριφυλίας στο έργο «Κοινή πρόταση των δήμων για
      πρόγραμμα προαγωγής  υγείας για την παιδική παχυσαρκία».
30. Σύσταση ομάδας εργασίας για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων κτισμάτων του
     Δήμου.
31. Συζήτηση σχετικά με την επανασύναψη συμβάσεων με τους 91 Μερικώς
     Απασχολουμένους του Δήμου Τριφυλίας.
                                                                           
                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ.
                                                                                       
                                                                                          ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα