Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2011

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΣΤΙΣ 28-12-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κυπαρισσία 22-12-2011
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 33749
Ταχ. Δ/νση : Δημαρχείου 2
Ταχ. Κώδικας : 245.00
Αρμόδιος : Καραολάνη Μαρία
Τηλέφωνο : 2761360724
Fax : 2761062116
E-mail : ds@trifylias.gr
ΠΡΟΣ : Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους
& Προέδρους – Εκπροσώπους
Τοπικών Συμβουλίων
Δήμου Τριφυλίας
ΘΕΜΑ: "27η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας".

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Σας καλούμε να έλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας,
οδός Δημαρχείου 2- Κυπαρισσία, την 28η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες έντεκα (28-12-2011), ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων, στα πιο κάτω θέματα :
1. Καθορισμός αριθμού αδειών Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου που πρόκειται να χορηγηθούν το έτος 2012, κατά κατηγορία επαγγελμάτων, στο Δήμο Τριφυλίας.
2. Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου, κατά κατηγορία επαγγελμάτων, που πρόκειται να χορηγηθούν το έτος 2012 και προσδιορισμός ισάριθμων συγκεκριμένων θέσεων για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων, στο Δήμο Τριφυλίας.
3. Διαγραφή τελών ύδρευσης Δ.Ε. Αετού λόγω λανθασμένων εγγραφών στο
Βεβαιωτικό Κατάλογο.
4. Αιτήσεις καταναλωτών ύδρευσης Δ.Ε. Φιλιατρών για διαγραφή ποσού τελών λόγω
διαρροής των παροχών τους.
5. Αίτηση Καλογερόπουλου Χρήστου του Σωτηρίου για μείωση τιμολογίου
κατανάλωσης ύδρευσης Δ.Ε. Αετού.
6. Αίτηση Γυφτάκη Οδυσσέα του Σταμάτη για διαγραφή του από τον Βεβαιωτικό Κατάλογο πεζοδρομίων έτους 2011 Δ.Κ. Κυπαρισσίας.
7. Γνωμοδότηση επί της τροποποίησης του προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης
Παιδείας Πολιτισμού Αλληλεγγύης Περιβάλλοντος Δήμου Τριφυλίας (Κ.Ε.Π.Π.Α.ΠΕ.ΔΗ.Τ.) έτους 2011
8. Έγκριση αποτελέσματος διαπραγμάτευσης για τη «Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας &
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμο Τριφυλίας».
9. Αίτηση Χρονόπουλου Γεωργίου & ΣΙΑ Ελαιοτριβείο για υδροδότησή του από
την Τ.Κ. Μουζακίου.
10. Χαρακτηρισμός οδού, συνδέουσας τις παραλίες Γιαννίτσαινα 1 και Γιαννίτσαινα 2
ως κοινόχρηστης οδού.
11. Αίτηση Κοντονάτση Μαρίας του Γεωργίου για διαγραφή οφειλής παράβασης
ΚΟΚ του αποβιώσαντος πατρός της Γεωργίου .
12. Παραλαβή της μελέτης του έργου «Αναβάθμιση Αγροτικής Οδοποιίας Τ.Κ.
Μοναστηρίου της Δ.Ε. Αετού Δήμου Τριφυλίας».
13. Προσδιορισμός των ορίων του προϋφισταμένου του έτους 1923 οικισμού κάτω
Κοπανακίου, της κοινότητας Κοπανακίου, της Δ.Ε. Αετού του Δήμου Τριφυλίας,
σύμφωνα με το Π.Δ. της 24-04-1985, ΦΕΚ 181/Δ/3-5-85(Έγκριση της αριθ.
87/2011 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
14. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου
«Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης δρόμου στη θέση Μπουρπούλα δ.δ. Ελαίας».
15. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου
«Κατασκευή αποστραγγιστικού και ρειθροκράσπεδου δρόμου προς Αγ.
Σεραφείμ».
16. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου
«Βελτίωση αγροτικών δρόμων και προσβάσεων δασοπυρόσβεσης με γκρέιντερ».
17. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου
«Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην εσωτερική οδοποιία δ.δ. Καρυών».
18. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή ρειθροκρασπέδων (Από κτίριο ΟΤΕ έως Ε.Ο.) δ.δ. Καλού Νερού».
19. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Διαπλάτυνση εισόδου (Κεντρικού δρόμου) δ.δ. Αυλώνας».
20. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή αγωγού ομβρίων υδάτων (από Γ. Γαλάνη του Φωτείου προς ρέμα Χινόπουλου) δ.δ. Καλού Νερού».
21. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση και επισκευή κοιν. Γραφείου δ.δ. Προδρόμου» Δ.Ε. Αυλώνος.
22. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Καθαρισμός αγροτικών οδών με γκρέιντερ».
23. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή σταθμού συγκέντρωσης ζώων (ζωαγορά) Κοπανακίου».
24. Αίτηση Ανδρινόπουλου Σωτηρίου του Κων/νου για διαγραφή των χρεών από τέλη ύδρευσης λόγω ανυπαρξίας παροχής.
25. Αίτηση Λεκάντη Αναστασίας για τη διαγραφή της από τον Βεβαιωτικό Κατάλογο ΚΟΚ έτους 2008 λόγω μεταβίβασης του αυτοκινήτου της.
26. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «Γεώτρηση Γκούρη Γαργαλιάνων».
27. Ανάκληση της αριθ. 285/2011 απόφασης Δημ.Συμβουλίου λόγω αδυναμίας υλοποίησής της.
28. Συζήτηση σχετικά με την επανασύναψη συμβάσεων με τους 91 Μερικώς
Απασχολουμένους του Δήμου Τριφυλίας.
29. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με Δήμο Οιχαλίας για το έργο «Σχέδιο δράσεων
βελτίωσης – Ανάδειξης δικτύου μονοπατιών περιοχής Νέδας Ν. Μεσσηνίας – Έργα αναψυχής».
30. Έγκριση της αριθ. 5/2011 απόφασης του Συνδέσμου ύδρευσης «Τέλος Άγρας» για
αύξηση της εισφοράς του Δήμου Τριφυλίας κατά 20%.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα