Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022

Το Πράσινο Ταμείο για την ένταξη της πλατείας Γαργαλιάνων


«Το Πράσινο Ταμείο νομίμως ενέταξε τον Δήμο Τριφυλίας στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα “Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου”» τονίζεται σε απάντηση του προέδρου του Πράσινου Ταμείου Ευστάθιου Σταθόπουλου.
Η απάντηση αυτή δίνεται, καταθέτοντας τις απόψεις του Πράσινου Ταμείου επί της αναφοράς στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας που έκαναν οι δημοτικοί σύμβουλοι Τριφυλίας Παναγιώτης Κατσίβελας, Ευστάθιος Ανδρινόπουλος, Ιωάννης Αδρακτάς, Ιωάννης Κατσούλας, Μαγδαληνή Καμπύλη-Ανδρινοπούλου, Σαράντος Κουκούμης.
Η αναφορά αφορά την ένταξη του έργου ανάπλασης της πλατείας Γαργαλιάνων στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, με τον ισχυρισμό των δημοτικών συμβούλων ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του οδηγού διαχείρισης του Πράσινου Ταμείου, η ένταξη δεν επιτρέπεται να στηρίζεται μόνο σε απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Όπως αναφέρει ο κ. Σταθόπουλος, η θέση αυτή είναι εσφαλμένη και παραθέτει τους λόγους: Μεταξύ άλλων αναφέρει ότι, σύμφωνα με τον οδηγό διαχείρισης του χρηματοδοτικού προγράμματος, ένα από τα κριτήρια είναι η ωριμότητα της πρότασης που είναι και το πιο κρίσιμο. Για το συγκεκριμένο ο οδηγός προβλέπει πως για να κριθεί η ωριμότητα ενός έργου πρέπει να υποβληθούν μεταξύ άλλων «Απόφαση του ΔΣ ή της ΟΕ του δικαιούχου Δήμου για την υποβολή πρότασης. Απόφαση του ΔΣ ή της ΟΕ του δικαιούχου Δήμου για την κάλυψη από ιδίους πόρους ή και άλλη πηγή χρηματοδότησης του επιπλέον ποσού (πέραν του ποσού ένταξης στο Πράσινο Ταμείο) και την αποδοχή των όρων χρηματοδότησης».
Επίσης τονίζεται πως σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 παρ. 1 Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12.10.2020), «η Οικονομική Επιτροπή… αποφασίζει για την υποβολή προτάσεων εκ μέρους του Δήμου για την χρηματοδότηση ή επιχορήγηση δράσεων, προγραμμάτων και αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους, πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε άλλου φορέα».
Έτσι, «βάσει των ανωτέρω δεδομένου, εκ του ως άνω οδηγού διαχείρισης, αλλά και εκ του νόμου, προκύπτει ότι για την παραδεκτή υποβολή πρότασης, για την αξιολόγηση της και για την ένταξη της στο συγκεκριμένο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, το Πράσινο Ταμείο αρκείται στην προηγούμενη έγκρισή της από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου».
Στην συνέχεια αναφέρεται ότι στο Πράσινο Ταμείο προσκομίστηκε η 166/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τριφυλίας με θέμα τη λήψη απόφασης έγκρισης της αριθμ. 2/2021 μελέτης του έργου «Ανάπλαση πλατείας Γαργαλιάνων» και υποβολή αίτησης χρηματοδότησης του εν λόγω έργου από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου Δράσεις Περιβάλλοντος για το έτος 2021 – Άξονας προτεραιότητας 1 «Αστική αναζωογόνηση και λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου». Και ότι μέχρι σήμερα καμία επίσημη γνωστοποίηση δεν έχει γίνει στο Πράσινο Ταμείο για τυχόν ανάκλησή της ούτε σχετικό αίτημα του δήμου για απένταξη της πρότασης.
Σε άλλα σημεία αναφέρονται: «Άλλωστε η ένταξη σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου δεν συνεπάγεται αυτομάτως και καταβολή της χρηματοδότησης στον δικαιούχο Δήμο». «Τυχόν μεταγενέστερη της ένταξης μη τήρηση των υποχρεώσεων και δεσμεύσεων το δικαιούχου Δήμου μπορεί να οδηγήσει σε απένταξή του από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα ή στην μη καταβολή της χρηματοδότησης. Τα ζητήματα αυτά όμως κρίνονται σε επόμενα στάδια της υλοποίησης του έργου».
Συμπερασματικά σημειώνει: «Το Πράσινο Ταμείο νομίμως ενέταξε τον Δήμο Τριφυλίας στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα “Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου”. Τυχόν δε μη τήρηση των δεσμεύσεων του Δήμου ως προς την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου θα ελεγχθεί σε επόμενα στάδια, όπως ορίζει ο σχετικός οδηγός διαχείρισης. Ως εκ τούτου, καμία παράβαση δεν διέπραξαν και καμία νομική ευθύνη υπέχουν η υπηρεσία και η Διοίκηση του Πράσινου Ταμείου».
Το έγγραφο έχει αποδέκτες το Δήμο Τριφυλίας υπόψη των δημοτικών συμβούλων που υπέβαλαν αναφορά, την Αρχή Διαφάνειας, τη Γραμματεία υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον διευθυντή του Γραφείου του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον υπουργό Εσωτερικών, τον υπουργό Υγείας, το δήμαρχο Τριφυλίας.   Κ.Μπ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα