Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022

Έρχεται το Ελληνικό Erasmus: Τι είναι και πώς θα εφαρμοστεί στα πανεπιστήμια – Οι αλλαγές του νομοσχεδίου


Την άρση των στεγανών μεταξύ τμημάτων και τη δυνατότητα οι φοιτητές να σπουδάζουν και σε διαφορετικά τμήματα θα δίνουν νέες διατάξεις νομοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας για τα πανεπιστήμια.
Ελληνικό Erasmus: Τι είναι και πώς θα εφαρμοστεί στα πανεπιστήμια
Η δυνατότητα αυτή ονομάστηκε «Ελληνικό Erasmus» και αφορά στη θέσπιση συστήματος εσωτερικής κινητικότητας φοιτητών μεταξύ Ελληνικών Πανεπιστημίων. Π.χ. ένας φοιτητής της Νομικής να μπορεί να παρακολουθήσει ένα εξάμηνο στην Αρχιτεκτονική ή ένας μηχανικός παραγωγής να μπορεί να παρακολουθήσει μαθήματα Φιλοσοφίας.
Μια ακόμη καινοτομία αφορά στα λεγόμενα Βιομηχανικά διδακτορικά. Π.χ. έστω ότι μια εταιρεία που παράγει ανεμογεννήτριες αναζητά έναν νέο τρόπο διαχείρισης των αποβλήτων της. Η εταιρεία αυτή μπορεί να κάνει μια προκήρυξη για έναν υποψήφιο διδάκτορα, προκειμένου να πραγματοποιήσει έρευνα πάνω σε αυτό το αντικείμενο. Στο ίδιο νομοσχέδιο προβλέπεται και η ενίσχυση της έρευνας με την πρόσκληση επισκεπτών καθηγητών του εξωτερικού.
Επίσης αναμένεται να δοθεί τέλος στην απίστευτη ταλαιπωρία των πτυχιούχων του εξωτερικού όσον αφορά στην αναγνώριση των πτυχίων τους, η οποία δεν θα γίνεται πια με ατομικές αιτήσεις, αλλά με βάση ένα ενιαίο μητρώο, το οποίο θα συνταχθεί με σαφή επιστημονικά κριτήρια.
«Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά μέτρα τα οποία έχουν ως κύριο μέλημα την αναβάθμιση της ποιότητας των σπουδών. Το βλέμμα μας είναι στραμμένο πρώτα και πάνω απ’ όλα στον φοιτητή. Αυτόν υπηρετούμε και έχουμε μία υποχρέωση: το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα να παρέχει πτυχία με αντίκρισμα, τα οποία θα προετοιμάζουν τον φοιτητή για την πολυπλοκότητα ενός κόσμου ο οποίος αλλάζει συνέχεια», δήλωσε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφερόμενος στο νέο νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ.
Τα κυριότερα σημεία του νομοσχεδίου
  • Διεπιστημονικά κοινά - διπλά προπτυχιακά μεταξύ πανεπιστημιακών Τμημάτων του ίδιου ή άλλων Α.Ε.Ι.
  • Δυνατότητα επιλογής μαθημάτων από προγράμματα σπουδών άλλων Τμημάτων της ίδιας ή άλλης Σχολής εντός του Α.Ε.Ι., κατά τις προπτυχιακές σπουδές.
  • «Ελληνικό Erasmus»: Θέσπιση συστήματος εσωτερικής κινητικότητας φοιτητών μεταξύ Ελληνικών Πανεπιστημίων. Π.χ. ένας φοιτητής της Νομικής να μπορεί να παρακολουθήσει ένα εξάμηνο στην Αρχιτεκτονική. Επαγγελματικά μεταπτυχιακά και απασχόληση εμπειρογνωμόνων από την αγορά εργασίας.
  • Ίδρυση ερευνητικών κέντρων και διϊδρυματικών ερευνητικών κέντρων (με Πανεπιστήμια του εξωτερικού). Δυνατότητα στελέχωσης με ερευνητές επί θητεία.
  • Προσέλκυση Επισκεπτών Καθηγητών και Ερευνητών από Πανεπιστήμια του εξωτερικού.
  • Προώθηση δράσεων ανταλλαγής-κινητικότητας Ερευνητών. Ανάπτυξη κοινών ερευνητικών υποδομών (core facilities), δημιουργώντας οικονομίες κλίμακας.
  • Σύγχρονο, πιο αξιοκρατικό σύστημα εκλογής και εξέλιξης μελών ΔΕΠ. Ενδεικτικά φίλτρα διαφάνειας και αντικειμενικότητας, ενάντια σε φωτογραφικές επιλογές «ημετέρων. Αύξηση κριτηρίων αριστείας για την εκλογή και εξέλιξη Μελών ΔΕΠ.
  • Θέσπιση ευέλικτου πλαισίου για ακαδημαϊκή αναγνώριση πτυχίων από Πανεπιστήμια του εξωτερικού. 
Ενδεικτικά:
-Ίδρυση Μητρώων των ακαδημαϊκά αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής και των αλλοδαπών προγραμμάτων σπουδών κάθε κύκλου.-Κατάργηση της υποβολής ατομικής αίτησης για την έκδοση ατομικής πράξης ακαδημαϊκής αναγνώρισης από μέρους των πολιτών που έχουν σπουδάσει στα ανωτέρω Πανεπιστήμια και θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Ελλάδα.-Αυτόματη ακαδημαϊκή αναγνώριση εφόσον ο υποψήφιος εμπίπτει στις κατηγορίες του Μητρώου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα