Τετάρτη 31 Αυγούστου 2022

Δήμος Τριφυλίας: Ίδιο σχήμα διοίκησης μέχρι το τέλος

Με το ίδιο σχήμα διοίκησης θα πορευτεί ο Δήμος Τριφυλίας μέχρι το τέλος της δημοτικής περιόδου, ήτοι 31 Δεκεμβρίου 2023, σύμφωνα με απόφαση του δημάρχου Τριφυλίας για ορισμό αντιδημάρχων.
Στην 1836/2022 απόφαση του κ. Λεβεντάκη δεν υπάρχουν αλλαγές ή διαφοροποιήσεις ως προς τις αρμοδιότητες των αντιδημάρχων και αυτές παραμένουν ως είχαν.
Με βάση αυτή, ορίζει αντιδημάρχους Τριφυλίας με θητεία από 05/09/2022 μέχρι 31/12/2023.
Συγκεκριμένα ορίζει ως έμμισθους αντιδημάρχους:
Tον κ. Βλάχο Αντώνιο του Θεμιστοκλέους, αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας και Τμήματος Πολεοδομίας (Υπηρεσία Δόμησης). Ο κ. Βλάχος θα προεδρεύει της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τριφυλίας και ορίζεται μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Τριφυλίας.
Τον κ. Στριμπάκο Δημήτριο του Γεωργίου, αντιδήμαρχο Διοικητικού, Οικονομικού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Ο κ. Στριμπάκος θα προεδρεύει της Οικονομικής Επιτροπής Τριφυλίας και ορίζεται μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τριφυλίας.
Τον κ. Κουτρουμπή Αλέξανδρο του Ηλία, αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Πρασίνου. Ο κ. Κουτρουμπής ορίζεται μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Τριφυλίας.
Τον κ. Μπακούρο Σωτήριο του Γεωργίου, αντιδήμαρχο Αγροτικής Παραγωγής και Αγροτικής Ανάπτυξης.
Τον κ. Φρούσο Νικόλαο του Αποστόλου, αντιδήμαρχο Παιδείας και Αθλητισμού.
Την κα Παναγοπούλου Μαρία του Γεωργίου, αντιδήμαρχο Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Τουρισμού.
Ορίζει άμισθο αντιδήμαρχο Καθημερινότητας και Καθαριότητας τον κ. Ασημακόπουλο Γεώργιο του Ιωάννη.
Όταν ο δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο αντιδήμαρχος κ. Βλάχος Αντώνιος, που αναπληρώνει το δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του δημάρχου θα ασκούνται από τον αντιδήμαρχο κ. Στριμπάκο Δημήτριο.
Σε όλους τους αντιδημάρχους ανατίθεται η αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων.
Του Ηλία Γιαννόπουλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα