Σάββατο 31 Αυγούστου 2013

Eurobank: Πολύ πιθανή η επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος το 2013


Η επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος το τρέχον έτος θεωρείται ιδιαίτερα πιθανό ενδεχόμενο, ενώ επισημαίνεται ότι τα συνολικά στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης του 2013 αναμένεται να ανακοινωθούν τον Απρίλιο του 2014, εκτιμούν οικονομικοί αναλυτές της Eurobank.Υπό την προϋπόθεση παροχής ενός νέου πακέτου χρηματοδότησης προς την Ελλάδα για την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού της Γενικής Κυβέρνησης την περίοδο 2014-2016 (και σε συμφωνία με τις αποφάσεις του EUROGROUP της 26/27ης Νοεμβρίου 2012), εκτιμάται ότι το σωρευτικό χρηματοδοτικό κενό της περιόδου 2017-2020 θα υποχωρήσει κάτω από τα 10δισ. ευρώ ακόμα και αν το συνολικό ετήσιο ύψος έκδοσης εντόκων γραμματίων διαμορφωθεί σε επίπεδα σημαντικά χαμηλότερα του υφισταμένου, αναφέρεται στην ανάλυση της τράπεζας.
Η ανωτέρω εκτίμηση υποδηλώνει ότι η ανάγκη πρόσβασης της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές την επόμενη δεκαετία έχει περιοριστεί σημαντικά. Σε κάθε περίπτωση, η επιτυχής έκδοση μικρής συνολικής ονομαστικής αξίας ομολόγων (όταν αυτό καταστεί δυνατό) θα έδινε ένα ιδιαίτερα θετικό σήμα στις διεθνείς αγορές για τις προοπτικές της χώρας και ενδεχομένως θα επιτάχυνε την αποκλιμάκωση των ομολογιακών spreads.

Εξάλλου, με αφορμή την πρόσφατη αναζωπύρωση του δημοσίου διαλόγου σε σχέση με την βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους, η τράπεζα επισημαίνει τα ακόλουθα:

• Πρόσφατες θεωρητικές και εμπειρικές μελέτες έχουν δείξει ότι είναι αδύνατο να προσδιοριστεί μια συγκεκριμένη (και μοναδική) τιμή για τον λόγο χρέους-ΑΕΠ η οποία να εγγυάται τη βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους. Αυτό άλλωστε αποδεικνύει και η μακρά διεθνή ιστορία δημοσιονομικών κρίσεων παγκοσμίως όπου χώρες με λόγο χρέους-ΑΕΠ όχι πολύ μεγαλύτερο του 60% αναγκάστηκαν να κηρύξουν στάση πληρωμών (πχ. Αργεντινή το Δεκέμβριο του 2001) ενώ άλλες με λόγο χρέους-ΑΕΠ υψηλότερο του 170% (πχ. Ιαπωνία την παρούσα περίοδο) δεν αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα χρηματοδότησης.

• Πέραν λοιπόν του τρέχοντος απολύτου επιπέδου του λόγου-χρέους ΑΕΠ μιας χώρας, ιδιαίτερη σημασία έχει η δυναμική του (δηλ. η προοπτική αποκλιμάκωσής του σε εύλογο χρονικό διάστημα στο μέλλον) καθώς και η δυνατότητα εξυπηρέτησής του. Στο μέτωπο αυτό η Ελλάδα έχει επιτελέσει μεγάλη πρόοδο καθώς το μέσο ετήσιο επιτόκιο στο σύνολο του δημοσίου χρέους της χώρας την περίοδο 2013-2022 εκτιμάται ότι έχει ήδη υποχωρήσει στο 3%, δηλαδή, είναι μεταξύ των χαμηλότερων στην ευρωζώνη. Επιπλέον, όπως προαναφέραμε, οι χρηματοδοτικές ανάγκες της Γενικής Κυβέρνησης αναμένεται να υποχωρήσουν σημαντικά την επόμενη δεκαετία, υπό την προϋπόθεση επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων του προγράμματος προσαρμογής και εφαρμογής των αποφάσεων που έλαβε το EUROGROUP της 26/27ης Νοεμβρίου 2012.

• Τέλος, σε σχέση με την αναμενόμενη (από το βασικό μακροοικονομικό σενάριο της τρόικα) αύξηση του λόγου χρέους-ΑΕΠ της χώρας κατά 19 περίπου μονάδες το 2013, επισημάνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτής (περίπου 13 μονάδες) αναμένεται να προέλθει από την αυτόματη αύξηση του λόγου ως απόρροια του γεγονότος ότι ο ονομαστικός ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ το τρέχον έτος θα συνεχίζει να υπολείπεται σημαντικά του μέσου ονομαστικού επιτοκίου στο δημόσιο χρέος (φαινόμενο χιονοστιβάδας).

• Η επίδραση αυτή αναμένεται να υποχωρήσει σημαντικά το επόμενο έτος και να αντιστραφεί από το 2015 και μετά, συμβάλλοντας έτσι σε σταδιακή αυτόματη αποκλιμάκωση του λόγου χρέους-ΑΕΠ.

• Απ' τα ανωτέρω, καθίσταται σαφές ότι η επιστροφή σε θετικούς και διατηρήσιμους ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης αποτελεί το βασικότερο προαπαιτούμενο για την εδραίωση της δημοσιονομικής σταθερότητας της Ελλάδας σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα