Δευτέρα 30 Μαΐου 2022

Ψηφιακή κάρτα εργασίας: 14 ερωτήσεις-απαντήσεις για την εφαρμογή του νέου καθεστώτος


Από την 1η Ιουνίου ξεκινά η πρώτη φάση προετοιμασίας για την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας με την απογραφή της σχέσης εργασίας και του ωραρίου κάθε απασχολούμενου σε τράπεζες και σούπερ μάρκετ. Από την 1η Ιουλίου 2022 ξεκινά η ουσιαστική εφαρμογή στην πράξη της ψηφιακής κάρτας εργασίας στους κλάδους των τραπεζών και των σούπερ μάρκετ με περισσότερους από 250 εργαζόμενους. Το μέτρο θα επεκταθεί σταδιακά σε όλο το φάσμα της οικονομίας.
Η ψηφιακή κάρτα στόχο έχει να διασφαλίσει το ωράριο εργασίας και τις υπερωρίες, καθώς θα σημάνει την καθημερινή και άμεση (σε πραγματικό χρόνο) κοινοποίηση στο Πληροφοριακό Σύστημα «Εργάνη» της έναρξης και λήξης εργασίας για κάθε εργαζόμενο.
Με 14 ερωτήσεις-απαντήσεις η «Η» προσπαθεί να λύσει απορίες σχετικά με τις νέες διαδικασίες για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους. Υπενθυμίζουμε ότι ήδη δημοσιοποιήθηκε από το υπουργείο Εργασίας ο οδηγός εφαρμογής του «Εργάνη ΙΙ» για τις επιχειρήσεις, που εξηγεί βήμα-βήμα τον τρόπο υποβολής των στοιχείων στο σύστημα «Εργάνη».
Τι καινούριο φέρνει η ψηφιακή κάρτα εργασίας; 
Διαβίβαση καθημερινά και άμεσα (σε πραγματικό χρόνο) στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ της έναρξης και λήξης της εργασίας για κάθε εργαζόμενο με φυσική παρουσία στον χώρο της επιχείρησης
Όλα τα στοιχεία της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας θα είναι άμεσα διαθέσιμα στους εργοδότες σε ψηφιακή μορφή ημερολογίου (Ημερολόγιο Πραγματικής Απασχόλησης) με δυνατότητες σύνθετης αναζήτησης
Οι εργαζόμενοι θα έχουν πρόσβαση στα στοιχεία Προγραμματισμένου Χρόνου Εργασίας, Αδειών, Υπερωριών και Κάρτας Εργασίας
Πως θα λειτουργεί η ψηφιακή κάρτα εργασίας;
Αν οι επιχειρήσεις έχουν σύστημα κάρτας εισόδου - εξόδου μπορούν να το διασυνδέσουν με τον νέο μηχανισμό της Κάρτας Εργασίας στο ΕΡΓΑΝΗ.
Οι επιχειρήσεις μπορούν και να εφαρμόσουν το σύστημα με μια απλή εφαρμογή στο κινητό – τάμπλετ
Η διαβίβαση στοιχείων έναρξης/ λήξης θα μπορεί να γίνεται μέσω νέας εφαρμογής (application) Ergani CardScanner – όπως ακριβώς έγινε και με το πιστοποιητικό εμβολιασμούΟ εργαζόμενος θα έχει στο κινητό του μια ψηφιακή κάρτα με QR code
Η επιχείρηση θα έχει το app σε μια φορητή συσκευή
Ο εργοδότης θα σκανάρει κατά την προσέλευση και την αποχώρηση την κάρτα του εργαζόμενου
Η εφαρμογή θα υποβάλλει αυτόματα την πληροφορία έναρξης / λήξης στο ΕΡΓΑΝΗ
Η Κάρτα Εργασίας (QR Code) κάθε εργαζόμενου θα είναι διαθέσιμη μέσα από την αντίστοιχη εφαρμογή myErgani mobile app
Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να εφαρμοστεί;
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ενεργοποίηση της κάρτας είναι η απογραφή. Οι σημερινοί - υπάρχοντες εργαζόμενοι θα πρέπει να ακολουθήσουν μια απογραφική διαδικασία για την «Οργάνωση Χρόνου Εργασίας» - Η απογραφή θα γίνει κατά διαστήματα και ανά κλάδο και είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη της επιχείρησης στον μηχανισμό της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας.
Η απογραφή έχει δυο βήματα :
1. Απογραφική Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργασιακής Σχέσης (για την Οργάνωση Χρόνου Εργασίας) που υποβάλλεται άπαξ για το σύνολο των εργαζόμενων της επιχείρησης, πριν την έναρξη της πρώτης φάσης εφαρμογής της Κάρτας Εργασίας.
2. Δήλωση του ωραρίου απασχόλησης (Ψηφιακή Οργάνωση Χρόνου Εργασίας), είτε ως Σταθερό Εβδομαδιαίο είτε ως Μεταβαλλόμενο ανά Ημέρα πριν την Ημερομηνία ένταξης κάθε εργαζόμενου στην Ψηφιακή Οργάνωση Χρόνου Εργασίας.
Πώς θα λειτουργήσει η απογραφική διαδικασία;
Κατά την απογραφική διαδικασία ο εργοδότης δηλώνει για κάθε μισθωτό:Τα γενικά στοιχεία εργασιακής σχέσης που αφορούν τον χρόνο εργασίας. 
Σε αυτά περιλαμβάνονται:
Συμβατικές Εβδομαδιαίες Ώρες Πλήρους Απασχόλησης (ο εβδομαδιαίος χρόνος πλήρους απασχόλησης που καθορίζεται από Συλλογική Σύμβαση (ΣΣΕ) ή Διαιτητική Απόφαση (Δ.Α.) κλπ., π.χ. 40)
Εβδομαδιαία Απασχόληση (5-ημερη / 6-ημερη)
Ευέλικτη Προσέλευση (μετά την έναρξη του δηλωθέντος ωραρίου έως το αργότερο 120 λεπτά). Η Ευέλικτη Προσέλευση επιτρέπεται μόνο όταν έχει γίνει ενεργοποίηση της κάρτας εργασίας.
Διάλειμμα (διάρκεια του και εάν είναι εντός / εκτός ωραρίου)Το ωράριο απασχόλησης σε ψηφιακή μορφή, είτε ως σταθερό εβδομαδιαίο είτε ως μεταβαλλόμενο ανά ημέρα.
Η Ψηφιακή Οργάνωση Χρόνου Εργασίας παρακολουθεί τρία βασικά αντικείμενα:
Ωράριο Απασχόλησης - 2 βασικές κατηγορίες 
Σταθερό Εβδομαδιαίο
Μεταβαλλόμενο / τροποποιούμενο ανά Ημέρα (όπως η εργασία με βάρδιες)
Υπερωρίες : θα εξακολουθήσουν να δηλώνονται με την ισχύουσα διαδικασία (Ε8: Αναγγελία Νόμιμης Υπερωριακής Απασχόλησης)
Άδειες
Η απογραφή των εργαζομένων μπορεί να γίνει σταδιακά (π.χ. για κάθε παράρτημα).
Ποιες επιχειρήσεις ξεκινούν απογραφή 1/6;
Στο χρονικό διάστημα από 1 έως 30 Ιουνίου όλες οι τράπεζες και τα σούπερ μάρκετ με περισσότερους από 250 εργαζόμενους πανελλαδικά υποχρεούνται στην απογραφική διαδικασία του ωραρίου απασχόλησης για όλους τους εργαζόμενους μισθωτής εξαρτημένης εργασίας.
Πότε θα πρέπει να προχωρήσουν σε απογραφή οι άλλες επιχειρήσεις;
Ολες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις -χωρίς καμία εξαίρεση μεγέθους- θα ξεκινήσουν τη διαδικασία της απογραφής από την 1η Οκτωβρίου, η οποία θα διαρκέσει δυο μήνες, έως τις 30 Νοεμβρίου 2022.
Τι προβλέπεται για τις νέες προσλήψεις;
Για πρόσληψη νέου εργαζόμενου σε τράπεζες και σούπερ μάρκετ από 1/6/2022, η διαδικασία Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3), η οποία περιέχει τα νέα χαρακτηριστικά εργασιακής σχέσης, θα πρέπει να συνοδεύεται από τη δήλωση ωραρίου απασχόλησης σε ψηφιακή μορφή (είτε σταθερό εβδομαδιαίο είτε μεταβαλλόμενο ανά ημέρα).
Στις υπόλοιπες επιχειρήσεις η “Ψηφιακή Οργάνωση Χρόνου Εργασίας” εφαρμόζεται στις νέες προσλήψεις από 1η Οκτωβρίου και εφεξής.
Που θα λειτουργήσει για πρώτη φορά η ψηφιακή κάρτα;
Σε πρώτη φάση, από την 1η Ιουλίου 2022 θα ενταχθούν στο καθεστώς της ψηφιακής κάρτας 150.000 εργαζόμενοι σε σούπερ μάρκετ και τράπεζες με πάνω από 250 υπαλλήλους (πανελλαδικά).
Οι εν λόγω επιχειρήσεις θα πρέπει να κοινοποιούν καθημερινά και άμεσα (σε πραγματικό χρόνο) στο Π.Σ. Εργάνη τα γεγονότα έναρξης και λήξης κάρτας εργασίας (στοιχεία πραγματικού χρόνου εργασίας) για κάθε εργαζόμενο που εργάζεται με φυσική παρουσία την εκάστοτε ημέρα στον χώρο της επιχείρησης.
Οι επιχειρήσεις, όπως είναι οι τράπεζες και τα σούπερ μάρκετ, που ήδη χρησιμοποιούν σύστημα ωρομέτρησης έχουν τη δυνατότητα άμεσης διασύνδεσης με τον νέο μηχανισμό της Κάρτας Εργασίας στο Π.Σ. Εργάνη, μέσω προγραμματιστικής διεπαφής – Νέο Web API για τον εργοδότη.
Πότε θα ενταχθούν οι υπόλοιπες επιχειρήσεις;
Μετά τη λήξη της απογραφής στις 30 Νοεμβρίου η ψηφιακή κάρτα θα μπει σταδιακά σε όλο το φάσμα της οικονομίας, ανάλογα με την ετοιμότητα κάθε κλάδου να ενταχθεί στο νέο σύστημα
Πρώτοι υποψήφιοι κλάδοι για ένταξη από τον ερχόμενο Δεκέμβριο και μετά (μετά τις τράπεζες και τα σούπερ μάρκετ) είναι οι ΔΕΚΟ, οι βιομηχανίες, οι εταιρείες ασφάλισης, οι εταιρείες security, κατόπιν διαβούλευσης του υπουργείου με τους εκπροσώπους των εν λόγω κλάδων.
Στόχος είναι έως το επόμενο καλοκαίρι να ενταχθούν στο νέο σύστημα καταγραφής του χρόνου εργασίας και οι δύο μεγάλοι κλάδοι του τουρισμού και της εστίασης.
Ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης ξεκαθάρισε ότι στις μικρές επιχειρήσεις δεν θα υπάρξει κάποια εξαίρεση, διότι «υπάρχουν διαπιστωμένα φαινόμενα παραβατικότητας και στις πιο μικρές επιχειρήσεις. Δεν μπορούν να υπάρξουν δύο μέτρα και δύο σταθμά».
Μάλιστα, διευκρίνισε ότι η κάρτα εργασίας θα «μπει» και στα μικρότερα σούπερ μάρκετ, ακόμη και σε μίνι μάρκετ με 1-2 εργαζομένους.
Πώς θα ελέγχουν τα δηλωθέντα στοιχεία οι εργαζόμενοι;
Μετά την ολοκλήρωση της απογραφικής διαδικασίας του ωραρίου απασχόλησης, στο Π.Σ. Εργάνη θα εμφανίζεται το προγραμματισμένο ωράριο απασχόλησης ανά εργαζόμενο, παράρτημα ή επιχείρηση σε ψηφιακή μορφή ημερολογίου (Τρέχουσα Κατάσταση Ψηφιακής Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας), το οποίο θα είναι επίσης άμεσα διαθέσιμο και στον εργαζόμενο μέσα από την εφαρμογή myErgani mobile app, καθώς και μέσα από το myErgani web portal για την ενημέρωση των εργαζόμενων (https://myErgani.gov.gr).
Οι επιχειρήσεις πρέπει να προμηθευτούν κάποιο εξοπλισμό;
Με το σκανάρισμα της ψηφιακής κάρτας εργασίας myErgani CardScanner στις φορητές συσκευές, όπως γινόταν και με το πιστοποιητικό εμβολιασμού, θα μπορεί να «διαβάζεται» η κάρτα εργασίας των υπαλλήλων (σε μορφή QR code) στην οποία θα καταγράφεται ο πραγματικός χρόνος προσέλευσης και αναχώρησης από την εργασία και θα υποβάλλεται αυτόματα στο Π.Σ. Εργάνη. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται επιπλέον εξοπλισμός από την πλευρά των επιχειρήσεων.
Τι μπορούν να δουν οι εργαζόμενοι στο myErgani mobile app;
Μέσω της εφαρμογής myErgani, μπορεί ο εργαζόμενος:να δει τα στοιχεία της κάθε εργασιακής σχέσης και τους εργοδότες στους οποίους έχετε απασχοληθεί,
να αναζητήσει όλες τις δηλώσεις (έντυπα) που έχουν υποβληθεί στο Π.Σ. Εργάνη από τους εργοδότες (π.χ. έναρξη/λήξη απασχόλησης, μεταβολές/υπερωρίες/υπερεργασία, άδειες κ.ά.),
να λαμβάνει άμεσες ειδοποιήσεις στη συσκευή για κάθε νέα υποβολή εντύπου, πληρωμή ή σημαντική ανακοίνωση από το Π.Σ. Εργάνη,
να έχει πρόσβαση σε όλες τις πληρωμές που έχουν γίνει από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κατά τη διάρκεια των μέτρων COVID-19 (π.χ. αναστολές, μηχανισμός Συν-Εργασία κ.ά.) και στο πλαίσιο δράσεων ενίσχυσης πληγέντων από φυσικές καταστροφές.
Θα χρειαστεί ο εργαζόμενος τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης Taxisnet.
Ποιες είναι οι αλλαγές φέρνει το Εργάνη II;
Ο προγραμματισμός της εργασίας και οι πληροφορίες για τις πραγματικές ώρες έναρξης – λήξης της εργασίας θα εισάγονται ψηφιακά πλέον στο σύστημα Εργάνη II. Με το ισχύον καθεστώς του ΠΣ Εργάνη ο προγραμματισμός εργασίας υποβάλλεται σε αδόμητο κείμενο με επισυναπτόμενα αρχεία.
Όλες οι πληροφορίες για τον προγραμματισμό καθώς και τα δεδομένα της ψηφιακής κάρτας εργασίας για τον πραγματικό χρόνο εργασίας θα είναι διαθέσιμα στους εργαζόμενους μέσω της εφαρμογής myErgani mobile app, καθώς και μέσα από το myErgani web portal (https://myErgani.gov.gr) και σε μορφή ημερολογίου. Σήμερα είναι διαθέσιμες εκ των υστέρων μόνο οι δηλώσεις του εργοδότη.
Για πρώτη φορά θα καταγράφονται όλοι οι τύποι άδειας, καθώς και οι ωροάδειες. Σήμερα υποβάλλεται ετησίως απολογιστική δήλωση μόνο για την κανονική άδεια.
Με την ψηφιακή κάρτα θα καταγράφεται για πρώτη φορά ο πραγματικός χρόνος εργασίας. Οι εργαζόμενοι θα μπορούν να δηλώνουν την προσέλευση και αποχώρησή τους από την εργασία και μέσω app εφαρμογής σκανάροντας την κάρτα εργασίας τους που θα απεικονίζεται στο κινητό τηλέφωνο σε μορφή QR code (όπως ακριβώς γινόταν με τα πιστοποιητικά εμβολιασμού), και η πληροφορία θα διαβιβάζεται αυτόματα στο σύστημα Εργάνη II.
Τι διασφαλίζει η ψηφιακή κάρτα εργασίας;
Με την ψηφιακή κάρτα κατοχυρώνεται το ωράριο και οι αμοιβές των εργαζομένων, καθώς εισάγονται δύο νέες δικλείδες ασφαλείας:
Η έναρξη της εργασίας θα γνωστοποιείται αυτόματα στο σύστημα Εργάνη II. Το ίδιο και η λήξη.
Ο ελεγκτής θα γνωρίζει πριν επισκεφθεί έναν χώρο εργασίας ποιοι εργαζόμενοι πρέπει να βρίσκονται εκεί.
Έτσι, ο έλεγχος γίνεται αυτόματος και αντικειμενικός και αποτρέπονται φαινόμενα υποδηλωμένης - αδήλωτης εργασίας και απλήρωτων υπερωριών. Περιπτώσεις κατά τις οποίες ο εργοδότης ζητά από τον εργαζόμενο να μη «χτυπήσει» την κάρτα κατά την προσέλευση, ή να δηλώσει αποχώρηση αλλά να παραμείνει στη δουλειά, θα εντοπίζονται πολύ πιο εύκολα από τον έλεγχο.
Για την ενεργοποίηση της κάρτας εργασίας είναι υποχρεωτικό να έχει ενεργοποιηθεί η Ψηφιακή Οργάνωση Χρόνου Εργασίας. Η τρέχουσα κατάσταση είναι διαθέσιμη στο μητρώο του κάθε εργαζομένου. Για νέες προσλήψεις, τα στοιχεία αυτά συμπληρώνονται κατά την αναγγελία πρόσληψης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα