Κυριακή 29 Μαΐου 2022

Πανελλαδικές 2022: Γιατί ιδιαίτερα φέτος οι υποψήφιοι πρέπει να προσέξουν πώς θα γράψουν στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας


Στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας γίνεται για τις περισσότερες σχολές το κλειδί της εισόδου
Λίγα 24ωρα απομένουν από την έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων και το alfavita.gr παρουσιάζει μια παράμετρο που μένει στο περιθώριο των συζητήσεων των υποψηφίων αν και μπορεί να επηρεάσει μέσω της βαθμολογίας το συνολικό αριθμό μορίων.
Αναφερόμαστε στους συντελεστές βαρύτητας των Πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων Γενικού Λυκείου, Επαγγελματικού Λυκείου, των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και όπως αυτοί ορίστηκαν από κάθε Πανεπιστημιακό Ίδρυμα για κάθε Τμήμα/Σχολή/Εισαγωγική Κατεύθυνσή του.
Σύμφωνα με τον Νόμο 4777/2021 (Α΄25) ο συντελεστής βαρύτητας που αποδίδεται σε κάθε ένα από τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα εκφράζεται σε ποσοστό επί τοις εκατό (%) και δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 20%. Το άθροισμα των συντελεστών αποδίδει το 100%.
Οι Σχολές, Τμήματα ή Εισαγωγικές Κατευθύνσεις, η εισαγωγή στις οποίες προϋποθέτει την εξέταση σε ένα ή δύο ειδικά μαθήματα με επιλογή των υποψηφίων μεταξύ περισσοτέρων, αποδίδουν τον ίδιο συντελεστή βαρύτητας σε όλα τα ειδικά μαθήματα επιλογής, ο οποίος είναι είτε 10% είτε 20%. Στις περιπτώσεις των Σχολών, Τμημάτων ή Εισαγωγικών Κατευθύνσεων, στις οποίες εξετάζονται δύο ειδικά μαθήματα το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας που τους αποδίδονται είναι το 20% και το ποσοστό που αποδίδεται σε κάθε ένα από τα ειδικά μαθήματα δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 8%. Τα ποσοστά που αποδίδουν τα ειδικά μαθήματα προστίθενται στο 100% που αποδίδουν τα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα.
Οι διαφορετικοί συντελεστές ισχυροποιούν το εξεταζόμενο μάθημα "Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία" σε όλα τα Επιστημονικά Πεδία
Ο εκπαιδευτικός αναλυτής Στρατής Στρατηγάκης σε άρθρο του στην naftemporiki.gr παρουσιάζει το νέο τοπίο και επισημαίνει την ισχυροποίηση της θέσης του πανελλαδικώς εξεταζόμενου μαθήματος "Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία" σε όλα τα Επιστημονικά Πεδία.
Κάθε τμήμα ορίζει για κάθε μάθημα συντελεστή, με ελάχιστο συντελεστή το 20.
Στον πίνακα 1 βλέπουμε ότι οι συντελεστές της Σχολής Ευελπίδων αναλύονται ως εξής: Στα 4 μαθήματα ο ελάχιστος συντελεστής κάθε μαθήματος είναι 20% συνολικά δηλαδή το 80% των μορίων. Η σχολή Ευελπίδων μπορεί να ορίσει το υπόλοιπο 20% και αποφάσισε να δώσει το 5% στη Γλώσσα και το 15% στα Μαθηματικά. Οι συντελεστές που θα ισχύσουν διαμορφώθηκαν όπως βλέπουμε στην τελευταία στήλη του πίνακα.

Πίνακας 1: Σχολή Ευελπίδων

Μάθημα

Ελάχιστος Συντελεστής

Συντελεστής Σχολής

Συνολικός Συντελεστής

Νεοελληνική Γλώσσα

20%

5%

25%

Φυσική

20%

0%

20%

Χημεία

20%

0%

20%

Μαθηματικά

20%

15%

35%

Σύνολο

80%

20%

100%

Μελέτη: Στράτος Στρατηγάκης

Στα τμήματα που αρνήθηκαν να ορίσουν συντελεστές βαρύτητας το Υπουργείο όρισε ως συντελεστές το 25% για κάθε μάθημα. Δηλαδή όλοι οι βαθμοί θα μετράνε το ίδιο, χωρίς κάποιο μάθημα να έχει βαρύτητα.
Το πλήθος των τμημάτων που επέλεξαν να δώσουν την ίδια βαρύτητα σε όλα τα μαθήματα βλέπουμε στον πίνακα 2.
Να σημειώσουμε ότι στα τμήματα που ανήκουν σε περισσότερα από ένα Επιστημονικά Πεδία ο ορισμός των συντελεστών 25 σε κάθε μάθημα είναι ο μόνος τρόπος να μειωθεί λίγο η αδικία που δημιουργείται από την εξέταση σε διαφορετικά μαθήματα από κάθε Πεδίο. Το Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Αθήνας όρισε, πολύ σωστά, όλους τους συντελεστές 25 και επειδή δηλώνεται και από τα 4 Επιστημονικά Πεδία, άρα όρισε 4 συντελεστές βαρύτητας για κάθε πεδίο (συνολικά 16 συντελεστές) έχει μετρηθεί 4 φορές και στον πίνακα 2 και στον πίνακα 3 (μία σε κάθε Πεδίο).

Πίνακας 2: Τμήματα που δεν έχουν κανένα συντελεστή βαρύτητας

 

Αριθμός Τμημάτων

1ο Πεδίο

34

2ο Πεδίο

60

3ο Πεδίο

47

4ο Πεδίο

51

Μελέτη: Στράτος Στρατηγάκης

Η σημαντικότερη αλλαγή που φέρνουν οι νέοι συντελεστές βαρύτητας είναι η ανάδειξη της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας σε πρωταγωνιστή των Πανελλαδικών Εξετάσεων.
Στον πίνακα 3 βλέπουμε το πλήθος των τμημάτων που όρισαν υψηλούς συντελεστές βαρύτητας. Μέχρι τώρα η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία είναι εξεταζόμενο μάθημα όλων των Επιστημονικών Πεδίων, αλλά σε κανένα Πεδίο δεν ήταν μάθημα αυξημένης βαρύτητας, ούτε στο 1οΠεδίο. Τώρα βλέπουμε ότι στο 1ο Πεδίο 79 τμήματα έδωσαν στη Γλώσσα συντελεστή μεγαλύτερο ή ίσο του 30. Και στα άλλα Πεδία είναι σημαντικός ο αριθμός των Τμημάτων που έδωσαν υψηλό συντελεστή στη Γλώσσα. Πράγματι, το πρόβλημα στην κατανόηση κειμένου που έχει η νέα γενιά είναι πολύ μεγάλο και καθιστά απαραίτητη την καλή επίδοση στη Γλώσσα ό,τι και αν θέλει να σπουδάσει κάποιος. Διότι, δυστυχώς, πολλοί υποψήφιοι γνωρίζουν ανάγνωση αλλά δεν μπορούν να καταλάβουν το κείμενο που διαβάζουν. Είναι πολύ καλό, λοιπόν, που όρισαν υψηλό συντελεστή βαρύτητας στη Γλώσσα πολλά τμήματα. Μόνο μία επιφύλαξη έχω. Το 13,26% των γραπτών αναβαθμολογήθηκαν, έχοντας διαφορά στους βαθμούς των δύο βαθμολογητών μεγαλύτερη του 12%. Ας ελπίσουμε να μην προκύψουν προβλήματα από αυτό το γεγονός. Έχοντας, λοιπόν, η Νεοελληνική Γλώσσα αναβαθμισμένο ρόλο σε τόσα πολλά τμήματα, θα πρέπει να της δώσουν ιδιαίτερη βαρύτητα οι υποψήφιοι.

Πίνακας 3: Συντελεστές Βαρύτητας των Πανελλαδικά Εξεταζομένων μαθημάτων Γενικού Λυκείου

 

Πλήθος Τμημάτων με Συντελεστή Βαρύτητας 40

Πλήθος Τμημάτων με Συντελεστή Βαρύτητας 35

Πλήθος Τμημάτων με Συντελεστή Βαρύτητας 30-35

Πλήθος Τμημάτων με Συντελεστή Βαρύτητας >30

1o Πεδίο

 

 

 

 

Νεοελληνική Γλώσσα

10

8

61

79

Αρχαία Ελληνικά

0

0

12

12

Ιστορία

3

3

44

50

Λατινικά

0

0

3

3

2o Πεδίο

 

 

 

 

Νεοελληνική Γλώσσα

3

3

24

30

Μαθηματικά

1

14

98

113

Φυσική

0

3

35

38

Χημεία

5

3

34

42

3ο Πεδίο

 

 

 

 

Νεοελληνική Γλώσσα

4

1

17

22

Βιολογία

0

5

51

56

Φυσική

0

1

13

14

Χημεία

2

3

23

28

4ο Πεδίο

 

 

 

 

Γλώσσα

3

3

29

35

Μαθηματικά

1

3

137

141

Πληροφορική

1

2

31

34

Οικονομία

0

6

32

38

Μελέτη: Στράτος Στρατηγάκης

Οι συντελεστές Βαρύτητας στα Οικονομικά Τμήματα και ο καθοριστικός ρόλος του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας
Όπως πολύ εύστοχα σημειώνει ο εκπαιδευτικός Δημήτρης Καλοδήμος στο sep4u.gr, στα τμήματα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Μακεδονίας και Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής η Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία έχουν τον μεγαλύτερο Συντελεστή Βαρύτητας 30%!
Από τα 13 τμήματα Οικονομικών Επιστημών μόνο 2 έχουν τον μεγαλύτερο Συντελεστή Βαρύτητας στην Οικονομία!
Από τα 10 τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων μόνο τα 3 έχουν τον μεγαλύτερο Συντελεστή Βαρύτητας στην Οικονομία!
Το τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθήνας που έχει τη μεγαλύτερη βάση σε όλο το πεδίο έχει όλους τους Συντελεστές Βαρύτητας 25%!
Τέσσερα τμήματα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής έχουν όλους τους Συντελεστές Βαρύτητας 25%[
Σ1=Ν. ΓΛΩ & ΛΟΓ Σ2=ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Σ3=ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ4=ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]

oikonomika_tmimata.png

dioikisis_epiheiriseon.png

logistikis.png

Αποδυνάμωση Μαθηματικών και Αρχαίων στους συντελεστές βαρύτητας
Όπως σημειώνει ο Δημήτρης Καλοδήμος στο sep4u.gr το 2021 και για πολλά χρόνια όλα τα Τμήματα του 2ου και 4ου Επιστημονικού Πεδίου (ΕΠ) είχαν Μάθημα Αυξημένης Βαρύτητας τα Μαθηματικά με ενιαίο συντελεστή 33%.
Από το 2022 όμως κάθε τμήμα ορίζει τους δικούς του συντελεστές που μπορεί να είναι μεγαλύτεροι ή ίσοι με το 20%.
Όπως δείχνει ο πρώτος πίνακας από το 2022 έρχονται τα πάνω κάτω. Μόνο το 10% των τμημάτων του 2ου ΕΠ και το 4% του 4ου ΕΠ έχουν Συντελεστή Βαρύτητας στα Μαθηματικά μεγαλύτερο του 30%.
Πάνω από 25% έχουν το 54% των τμημάτων του 2ου ΕΠ και το 36% του 4ου ΕΠ.
(Το ΣΥΝ.ΤΜ δείχνει τον συνολικό αριθμό τμημάτων του κάθε πεδίου)

eikona_1.png

Στα Αρχαία η αποδυνάμωση είναι πολύ πιο μεγάλη. Από το 33% που είχαμε μέχρι σήμερα το 2022 ΚΑΝΕΝΑ τμήμα δεν έχει ΣΒ πάνω από 30% και μόλις το 14% έχει ΣΒ πάνω από 25%. Η αποδυνάμωση αυτών των δύο μαθημάτων συνεπάγεται ενίσχυση των υπολοίπων ειδικά αυτών που είχαν συντελεστή το 2021 20% (βλέπε πίνακα 2).

eikona_2.png  alfavita.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα