Σύνταξη ΙΚΑ με 10.500 ένσημα

Με 10.500 ένσημα το 2011
Ηλικία 58Ηλικία συνταξιοδότησης
από 19/8/201558,6
το 201659
το 201759,6
το 201860
το 201960,6
το 202061
το 202161,6
το 202262
Με 10.500 ένσημα το 2012
Ηλικία 59Ηλικία συνταξιοδότησης
από 19/8/201559,5
το 201659,9
το 201760,2
το 201860,6
το 201960,11
το 202061,3
το 202161,8
το 202262

Σύνταξη γυναικών με 10.000 ημέρες ασφάλισης ΙΚΑ

1.Πλήρης

Με 10.000 ημέρες ασφάλισης το 2011
Ηλικία 58Ηλικία συνταξιοδότησης
από 19/8/201559,2
το 201660,3
το 201761,5
το 201862,6
το 201963,8
το 202064,9
το 202165,11
το 202267
Με 10.000 ημέρες ασφάλισης το 2012
Ηλικία 58,5Ηλικία συνταξιοδότησης
από 19/8/201559,7
το 201660,8
το 201761,8
το 201862,9
το 201963,10
το 202064,11
το 202165,11
το 202267

2.Μειωμένη

Με 10.000 ημέρες το 2011
Ηλικία 56Ηλικία συνταξιοδότησης
από 19/8/201557,5
το 201658,9
το 201760,2
το 201861,6
από 1/1/201962
Με 10.000 ημέρες το 2012
Ηλικία 56,5Ηλικία συνταξιοδότησης
από 19/8/201557,1
το 201659,2
το 201760,5
το 201861,9
από 1ης/1/201962

Σύνταξη μητέρων ΙΚΑ (ασφάλιση πριν το 1993)

1.Πλήρης

5.500 ημέρες ως το 2010 και ανήλικο τέκνο
Ηλικία 55Ηλικία συνταξιοδότησης
το 201658
το 201759,6
το 201861
το 201962,6
το 202064
το 202165,6
το 202267
5.500 ημέρες το 2011 και ανήλικο τέκνο
Ηλικία 57Ηλικία συνταξιοδότησης
το 201659,6
το 201760,9
το 201862
το 201963,3
το 202064,6
το 202165,9
το 202267

2.Μειωμένη

5.500 ένσημα και ανήλικο το 2010 ή το 2011
Ηλικία 50 ή 52Ηλικία συνταξιοδότησης
το 201656,9
το 201758,5
το 201860,2
το 201961,10
από 1ης/1/202062

Σύνταξη με 35ετία Ειδικών Ταμείων (ασφαλισμένοι πριν από το 1983)

35 έτη (*)Ηλικία συνταξιοδότησης
το 201659
το 201759,6
το 201860
το 201960,6
το 202061
το 202161,6
το 202262 με 40 έτη

(*)Η 35ετία ανδρών συμπληρώνεται και με εξαγορά χρόνου στρατιωτικής θητείας στα 58

Σύνταξη μητέρων από Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών (ασφάλιση μέχρι 1992)

1.Πλήρης

Με ανήλικο και 25ετία το 2011
Ηλικία 50 ή 52Ηλικία συνταξιοδότησης
201656,9
201758,5
201860,2
201961,1
202063,7
202165,3
202267

2.Μειωμένη

Με ανήλικο και 25ετία το 2011
Ηλικία 50 ετώνΗλικία συνταξιοδότησης
201656,9
201758,5
201860,2
201961,1
202062

Πίνακες: Ελεύθερος Τύπος