Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2016

Λεηλασία επί 23 χρόνια στο Νοσοκομείο Καλαμάτας

Αποκαλυπτικά στοιχεία φέρνει σήμερα στη δημοσιότητα το «Θάρρος» 
Η χρηστή οικονομική λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας είναι θέμα που ενδιαφέρει, ασφαλώς, όλους μας. Στο πλαίσιο αυτό, το «Θάρρος» έχει στη διάθεσή του στοιχεία τα οποία δείχνουν το αντίθετο, κάτι που προκαλεί, αν μη τι άλλο, το δημόσιο αίσθημα.
Να βάλουμε, όμως, τα πράγματα σε μια σειρά. Τις τελευταίες μέρες έχουμε τις παρακάτω δημοσιεύσεις σχετικά με την υπεξαίρεση χρημάτων από τον πρώην ταμία του Νοσοκομείου Καλαμάτας: α) δημοσιοποίηση, στο "Βήμα της Κυριακής" στις 4-9-2016, της υπεξαίρεσης ποσού 462.375,83 ευρώ από τον πρώην ταμία (επί 23 συναπτά έτη) του Νοσοκομείου Καλαμάτας για το διάστημα 1995-2012 και β) δημοσίευση, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: newpost.gr, ενός πολύ μικρού μέρους της έκθεσης και των συμπερασμάτων της έκθεσης από μεικτό κλιμάκιο δύο επιθεωρητών δημόσιας διοίκησης και ενός επιθεωρητή του Σ.Ε.Υ.Υ.Π.
Κρίνεται σκόπιμο, όμως, όπως τονίσαμε, να δημοσιευθούν και κάποια άλλα εξίσου ενδιαφέροντα στοιχεία.

Πράματα και… θάματα με τα βιβλία του ταμείου
Η καταχώρηση της είσπραξης στο βιβλίο ταμείου του νοσοκομείου γινόταν αρκετές φορές μήνες ολόκληρους, ακόμα και το επόμενο έτος, μετά την αντίστοιχη πληρωμή από κάποιο ασφαλιστικό ταμείο. Κάποιες φορές καταχωρούνταν στο βιβλίο ταμείου μερική είσπραξη, ενώ κάποιες άλλες δεν καταχωρούνταν καμία είσπραξη και το ποσό κατέληγε μερικώς ή όλο στην «τσέπη» του ταμία.
Επίσης, στα βιβλία ταμείου έχουν εντοπιστεί αρκετά εικονικά γραμμάτια είσπραξης, που εκδίδονταν από τον πρώην ταμία με σκοπό την κάλυψη ελλειμμάτων.
Για χρόνια ολόκληρα αρκετές εισπράξεις νοσηλίων από τα ασφαλιστικά ταμεία γίνονταν μόνο με τηλεφωνική ενημέρωση του ταμία από υπάλληλο, π.χ. της Εθνικής Τράπεζας Καλαμάτας (περίπτωση ΤΥΠΕΤ), χωρίς να υπάρχει προηγούμενη ενημέρωση του νοσοκομείου. Η διοίκηση του Νοσοκομείου Καλαμάτας ΠΟΤΕ δεν είχε προβεί σε ενέργειες προκειμένου η είσπραξη των νοσηλίων να γίνεται μόνο κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης του νοσοκομείου.
Κατά το διάστημα 2005-2006 δεν εισπράχθηκαν από αμέλεια του πρώην ταμία ή από αμέλεια πληροφόρησης του ταμία από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου Καλαμάτας έσοδα νοσηλίων, παρακλινικών εξετάσεων, αιμοκαθάρσεων και φαρμάκων από τον ΟΓΑ συνολικού ύψους περίπου 3.300.000 ευρώ!
Η πρωτοφανής αυτή ολιγωρία είχε ως αποτέλεσμα το ποσό αυτό να επιστραφεί τμηματικά στον ΟΓΑ ως ανείσπρακτο. Μ’ αυτόν τον τρόπο αποδυναμώθηκε οικονομικά το νοσοκομείο.

Εισπράξεις νοσοκομείου
Ένα άλλο θέμα έχει να κάνει με τα μετρητά που διαχειρίζονταν ο πρώην ταμίας από εισπράξεις των εξωτερικών ιατρείων και του γραφείου κίνησης ασθενών του νοσοκομείου. Επί χρόνια, αντί να καταθέτει το εισπραχθέν ποσό ανά τακτά χρονικά διαστήματα στον τραπεζικό λογαριασμό του νοσοκομείου, καθυστερούσε την κατάθεση στην τράπεζα για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, που τις περισσότερες φορές ξεπερνούσε τον έναν ή ακόμα και τους δύο μήνες.
Υπήρχαν περιπτώσεις που οι συγκεκριμένες καταθέσεις ανέρχονταν στο ποσό των 30.000-40.000 ευρώ. Κραυγαλέα ήταν η περίπτωση που καθυστέρησε να πληρώσει εργοδοτικές εισφορές εργαζομένων σε μετρητά αξίας περίπου 25.000 ευρώ έπειτα από έναν ολόκληρο χρόνο, αντί έπειτα από ένα μήνα όπως ορίζει ο νόμος! Όταν αυτό αποκαλύφτηκε, η δικαιολογία που προέβαλε ήταν ότι το είχε ξεχάσει..
Το παραπάνω γεγονός η σημερινή διοίκηση του νοσοκομείου το γνώριζε (έγινε επί των ημερών της) και κάλυψε τον ταμία με μία επίπληξη για αυτή του την «αμέλεια»...
Ουσιαστικά ποτέ δεν είχε γίνει έλεγχος, μέχρι την παραπομπή του πρώην ταμία, όχι μόνο στο κύκλωμα των πελατών (ασφαλιστικά ταμεία), αλλά και στα χρηματικά διαθέσιμα (λογαριασμοί τραπεζών και ταμείο μετρητών). Υπήρχαν υπόνοιες και ενδείξεις, οι οποίες ύστερα από ενδελεχή έρευνα έγιναν αποδείξεις. Η διοίκηση του νοσοκομείου έδρασε με αρκετή καθυστέρηση και όχι σχετικά γρήγορα, όπως παρουσιάζεται, γιατί υπήρχαν τα «γνωστά κωλύματα» που ταλαιπωρούν το Δημόσιο εδώ και δεκαετίες...

Το ύψος των οφειλών από ασφαλιστικά ταμεία
Στην ετήσια έκθεση ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών, που συνοδεύει τους ετήσιους ισολογισμούς του Νοσοκομείου Καλαμάτας αναγράφεται ότι τουλάχιστον από το 2010 και μετά (όταν δηλαδή ανέλαβε την διοίκηση του Νοσοκομείου ο σημερινός διοικητής) υπήρχε σοβαρό θέμα σχετικά με την ασυμφωνία των πελατών (ασφαλιστικά ταμεία). Δηλαδή, το νοσοκομείο δεν ήταν σε θέση να γνωρίζει με ακρίβεια το ύψος των απαιτήσεων που του οφείλονται από τα επιμέρους ασφαλιστικά ταμεία. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο εξωτερικός λογιστής που συνέταξε τον ισολογισμό της χρήσης του έτους 2010 ήταν και ο ιδρυτής της εταιρείας μηχανογράφησης του Νοσοκομείου Καλαμάτας από το 2003. Εδώ και κάποια χρόνια τα ηνία έχει αναλάβει η κόρη του, που διευθύνει την εταιρεία.
Επιπλέον, υπάρχουν σοβαρά και αναπάντητα ερωτήματα για την αξιοπιστία κάποιων διοικητικών υπηρεσιών με την έναρξη της μηχανογράφησης στο Νοσοκομείο Καλαμάτας.
Με την παραλαβή του σχετικού προγράμματος μηχανογράφησης το 2003 όλες οι οφειλές των ασφαλιστικών ταμείων (πελάτες) είχαν μηδενικό αρχικό υπόλοιπο. Δηλαδή, μηδενική μεταφορά υπολοίπου από τις χειρόγραφες καρτέλες πελατών. Είναι άξιον απορίας πώς συνέβη αυτό. Οι καρτέλες των ασφαλιστικών ταμείων επί εποχής χειρόγραφου συστήματος παρακολούθησης πελατών (πριν το 2003), άραγε, υπάρχουν; Άραγε είχαν συμφωνηθεί ποτέ;
Θα πρέπει μάλιστα να ληφθεί υπ' όψιν και το γεγονός ότι ανά δύο με τρία χρόνια, μετά το 2003, με υπουργικές αποφάσεις, εκδίδονταν πιστωτικά τιμολόγια από όλα τα νοσοκομεία προς τα ασφαλιστικά ταμεία για μείωση των οφειλών τους μέχρι κάποιο έτος.
Το ποσό των πιστωτικών τιμολογίων που εξέδωσε το Νοσοκομείο της Καλαμάτας προς τα ασφαλιστικά ταμεία σε μία περίοδο περίπου 10 ετών είναι σίγουρα λανθασμένο, αφού βασίστηκε στο υπόλοιπο που ήταν καταχωρημένο στα βιβλία του νοσοκομείου. Συνεπώς, αφού δεν υπήρχε προηγουμένως συμφωνία των οφειλών των ασφαλιστικών ταμείων και αφού δεν υπήρχε η απογραφή των υπολοίπων των ασφαλιστικών ταμείων του έτους 2003 καταχωρημένη στο σύστημα μηχανογράφησης του νοσοκομείου, ο «αιώνιος» πρώην ταμίας βρήκε πρόσφορο έδαφος για ό,τι έπραξε...
Για το διάστημα πριν από το έτος 2003 είναι σε πολλές περιπτώσεις αδύνατο να βρεθούν στοιχεία και από τα ίδια τα ασφαλιστικά ταμεία (τα περισσότερα από τα οποία καταργήθηκαν και τώρα ανήκουν στον ΕΟΠΥΥ), για να γίνουν οι συμφωνίες πληρωμών τους με τις εισπράξεις του Νοσοκομείου Καλαμάτας. Είναι επίσης δύσκολο έως αδύνατο, μετά την παρέλευση τόσων χρόνων, να βρεθούν αρχεία και από τις τράπεζες, για να εντοπιστεί το φυσικό πρόσωπο που έκανε τις σχετικές αναλήψεις μετρητών και την παραλαβή των επιταγών από τα ασφαλιστικά ταμεία.
Είναι γεγονός ότι το κύκλωμα των πελατών στο Νοσοκομείο Καλαμάτας «νοσεί» ακόμα και σήμερα. Η όποια συμφωνία με τα υπόλοιπα των ασφαλιστικών ταμείων είναι μία πολύ δύσκολη υπόθεση και σε συνδυασμό με τις αποδεδειγμένες χρηματικές ατασθαλίες του πρώην ταμία και την έκδοση λανθασμένων πιστωτικών τιμολογίων από το νοσοκομείο, γίνεται ακόμα δυσκολότερη...

Τα καλύτερα για το τέλος…
Εξωφρενικό είναι το γεγονός, ότι η διοίκηση του Νοσοκομείου Καλαμάτας από το 2004, σε απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου (Αρ. απόφασης Δ.Σ. 17/13.7.2014-0: ΕΗΔ: 1) σχετικό με την έγκριση του ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου του 2003 (πρώτος ισολογισμός με την εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος), είχε επισημάνει ότι υπάρχει σωρευτικό έλλειμμα, ερχόμενο από το έτος 2002, του κυκλοφορούντος ενεργητικού (πελάτες και χρηματικά διαθέσιμα) πάνω από 5.500.000 ευρώ (!), το οποίο είναι αδύνατο να προσδιοριστεί εξαιτίας του απλογραφικού συστήματος (βιβλίο εσόδων-εξόδων) που ακολουθούσε μέχρι τότε το Νοσοκομείο. ΤΟΣΟ ΑΠΛΑ...
Υπήρχε άγνοια της σημερινής οικονομικής διοίκησης του νοσοκομείου για την ύπαρξη τραπεζικής θυρίδας, η οποία είχε μισθωθεί από το 1986 στην Εθνική Τράπεζα Καλαμάτας (κατάστημα 220). Με απόφαση του, το Δ.Σ. από έτος 2000 εξουσιοδότησε τον ταμία του Νοσοκομείου Καλαμάτας να έχει πρόσβαση στη θυρίδα. Η τελευταία επίσκεψή του ήταν το 2010. Ο πρώην ταμίας δεν ενημέρωνε τη διοίκηση του νοσοκομείου πότε και γιατί πάει στη θυρίδα... Πάντως, οι τελευταίες του επισκέψεις ήταν στις 9-1-2009, 31-12-2009, 4-1-2010 και 8-1-2010. Πρώτες και τελευταίες ημέρες του έτους.
Έτσι φτάνουμε στο εξής λογικό συμπέρασμα ότι ο εκάστοτε διοικητής και οι αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες του Νοσοκομείου της Καλαμάτας, οι ορκωτοί λογιστές, η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου, οι εξωτερικοί λογιστές καθώς και η εταιρεία μηχανογράφησης από το 2003, έχουν αναλογικό μερίδιο ευθύνης για την ανεπανόρθωτη ζημία που υπέστη το Νοσοκομείο της Καλαμάτας όλα αυτά τα χρόνια.
Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Καλαμάτας θα αποδώσει σύντομα τις αναλογούσες ποινικές ευθύνες στον υπόλογο υπάλληλο, πρώην ταμία του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας. Η έκθεση ελέγχου - ΕΔΕ (ένορκη διοικητική εξέταση) διαβιβάστηκε επίσης στο Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ) και στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Άραγε, θα μοιραστούν και άλλοι την ευθύνη ή μόνο ο ταμίας;


Του Αντώνη Πετρόγιαννη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα