Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2016


                                                                         ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ                          
 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Κυπαρισσία  26/ 09 /2016

         ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ                                                                      Αριθ. Πρωτ. 18687
Ταχ. Δ/νση : Δημαρχείου 2
Ταχ. Κώδικας : 245.00
Αρμόδιος :Παν. Λαμπρόπουλος
Τηλέφωνο : 2761360724
Fax  : 2761025561
                                                                                                   Προς:

                                                                    Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους,
Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών  Κοινοτήτων  και  Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Τριφυλίας.                                                                           
           
   ΘΕΜΑ: "17η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας,  έτους 2016".

Σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, οδός Δημαρχείου 2 - Κυπαρισσία, την 30η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2016, ημέρα     Παρασκευή και ώρα 19:00΄, για ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων, στα πιο κάτω θέματα:
 1. Έγκριση Σχεδίου Διαχείρισης Αειφόρου Ενέργειας(ΣΔΑΕ) για υποβολή στην αρμόδια υπηρεσία για ένταξη του Δήμου Τριφυλίας στο σύμφωνο Δημάρχων.
 2. Έγκριση του από 9-9-2016 πρακτικού Συνεδρίασης Επιτροπής Εμποροζωοπανήγυρις Κυπ-σίας 2016.
 3. Έγκριση Απολογισμού της Επιτροπής ελέγχου και διοργάνωσης του πανηγυριού στον Αγρίλη
      Φιλιατρών  2016.
 1. Παραχώρηση θέσεων Εμποροπανήγυρις Δ. Κ Γαργαλιάνων 2016.
 2. Χορήγηση-Ανανέωση παραγωγικών αδειών πωλητών Λαικών Αγορών.
 3. Ορισμός μελών για ανασυγκρότηση των τριμελών  επιτροπών  χορήγησης βεβαιώσεων σε
            παραγωγούς.
 1. Έγκριση Δ΄ Τροποποίησης  Προυπολογισμού  του Φορέα Κοινωνικής προστασίας-Αλληλεγγύης-Αθλητισμού Δήμου Τριφυλίας (Έγκ. της αριθ.31/2016 ΑΔΣ).
 2. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής παραλαβής του έργου «Δημοτική Οδοποιία Κυπαρισσίας»
 3. Έγκριση 1ου ΑΠΕ  του έργου: Ανάπλαση παραλιακής Μαράθου.
 4. Έγκριση 1ου ΑΠΕ-1ου Π ΚΤΜΝΕ και χορήγηση  παράτασης του έργου:«Εφαρμογή εγκεκριμένων από την Πυροσβεστική Υπηρεσία μελετών ενεργητικής πυροπροστασίας στα κλειστά   Γυμναστήρια    Γαργαλιάνων και Κυπαρισσίας».

 1. Έγκριση 1ου ΑΠΕ  του έργου: « Συντήρηση Αγρ. Οδών  ΔΕ Τριπύλης».
 2. Έγκριση 1ου ΑΠΕ  του έργου: «Επισκευή Δημαρχείου Γαργαλιάνων».
 3. Έγκριση 1ου ΑΠΕ  του έργου: « Συντήρηση Αγρ. Οδών  ΔΕ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ.
14.  Έγκριση 1ου ΑΠΕ  του έργου: « Συντήρηση Αγρ. Οδών   ΔΕ ΑΕΤΟΥ.
15.   Έγκριση 1ου ΑΠΕ  του έργου: « Συντήρηση Αγρ. Οδών   ΔΕ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ.
16.   Έγκριση 1ου ΑΠΕ  του έργου:Ηλεκτροφωτισμός Γηπέδου Γαργαλιάνων και χορήγηση
      παράτασης.
17.  Έγκριση παράτασης έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Φωτισμού στο Καλό
             Νερό(Παραλιακή Ζώνη)»με Α.Μ 77/2016.
 1. Έγκριση Δαπάνης-Ψήφιση Πίστωσης-Ανάθεση για τον εορτασμό της  Εθνικής επετείου
              28ης  Οκτωβρίου 1940
19.  Εγκριση Δαπάνης- Ψήφιση Πίστωσης-Ανάθεση  για την  διοργάνωση ημερίδας στις 13/10/2016  με θέμα :  «Ποιότητα εδαφουδατικών πόρων στην λεκάνη Τριφυλίας και Αγροτική Παραγωγή».
20.  Διαγραφές τελών και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων.
21.  Έγκριση Δαπάνης για την ηλεκτροδότηση της Ζωαγοράς Κοπανακίου.
22.  Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το έργο «Τοίχοι Αντιστήριξης Τ. Καρυών- Δημ. Οδού- Τ. Κ Στασιού- Τ. Κ Μύλων.
23.  Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το έργο «Δημοτική Οδοποιία
            Μαραθόπολης ΔΕ Γαργαλιάνων».
24.  Απ΄ ευθείας Ανάθεση Προμήθειας Λογισμικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού ΔΕ Κυπαρισσίας.
25.  Απ΄ ευθείας Ανάθεση Προμήθειας Λογισμικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού ΔΕ Φιλιατρών.
26.  Απ΄ ευθείας Ανάθεση Προμήθειας Λογισμικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού ΔΕ Γαργαλιάνων.
27.  Απ΄ ευθείας Ανάθεση  α. Συντήρηση πρασίνου αθλητικών χώρων Φιλιατρών(παλαιό γήπεδο).
                                                  β.  Συντήρηση πρασίνου κοινόχρηστων χώρων Τριφυλίας.
                                                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ  
                                          
                                                                                       ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑΣ    ΙΩΑΝΝΗΣ           

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα