Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2021

10η τροποποίηση συνέχισης κατασκευής του Φιλιατρινού Φράγματος


Απόφαση με θέμα «10η τροποποίηση της απόφασης συνέχισης της πράξης “Κατασκευή φράγματος Λεκάνης Φιλιατρινού Ν. Μεσσηνίας” του Μέτρου 125Α1 του Π.Α.Α 2007-2013 με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 234, στο Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3 του Π.Α.Α 2014-2020 με ΚΑ:2016ΣΕ08210105» υπέγραψε στις 21 Σεπτεμβρίου ο γενικός γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, Δημήτριος Οδ. Παπαγιαννίδης.
Στην απόφαση (ΑΔΑ: 6ΙΛΖ4653ΠΓ-ΦΨΠ) αναγράφεται: «Αποφασίζουμε:
1. Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 6317/15.12.2020 (ΑΔΑ: ΩΛΓΗ4653ΠΓ-Δ54) 9ης τροποποίησης της Απόφασης συνέχισης της πράξης “Κατασκευή φράγματος Λεκάνης Φιλιατρινού Ν. Μεσσηνίας” στο Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.1 “Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων” του ΠΑΑ 2014-2020, σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό του 7ου υποέργου και την προσθήκη 8ου υποέργου που αφορά την 1η ΣΣΕ.
2. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 10.268.158,13 ευρώ, ήτοι 6.465.137,76 ευρώ στο Π.Α.Α. 2014-2020 και 3.803.020,37 ευρώ μη επιλέξιμη δαπάνη. 3. Τη χρηματοδότηση, από τη Σ.Α.082/1 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με προϋπολογισμό 10.268.158,13 ευρώ και πίστωση για το 2021 1.000.000 ευρώ.
4. Η πράξη περιλαμβάνει τα κάτωθι υποέργα με τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς: α. Κατασκευή φράγματος Λεκάνης Φιλιατρινού Ν. Μεσσηνίας 8.314.820,47 ευρώ, εκ των οποίων 5.355.603,10 ευρώ επιλέξιμη δαπάνη και 2.959.217,37 ευρώ μη επιλέξιμη, β. Μελέτη αρδευτικών δικτύων 37.910,95 ευρώ, γ. Δαπάνες για ΟΚΩ 153.995,29 ευρώ, δ. Απαλλοτριώσεις 1.465.000,00 ευρώ, εκ των οποίων 621.197,00 ευρώ επιλέξιμη δαπάνη και 843.803,00 ευρώ μη επιλέξιμη, ε. Σωστική Αρχαιολογική έρευνα 48.609,28 ευρώ, στ. Αποζημιώσεις ηρτημένης εσοδείας 142.257,00 ευρώ, ζ. Σύνταξη φακέλου έγκρισης πρώτης πλήρωσης 70.688,95 ευρώ, η. 1η ΣΣ Σύνταξης φακέλου έγκρισης πρώτης πλήρωσης 34.876,19 ευρώ».
Του Ηλία Γιαννόπουλου  tharros

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα