Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021

Ποιοι γονείς θα λάβουν επίδομα 250 ευρώ


Στην τελική ευθεία μπαίνει το πρόγραμμα «νταντάδες της γειτονιάς» το οποίο αναμένεται να στηρίξει με επιδότηση 250 ευρώ εργαζόμενους γονείς για τη φύλαξη των παιδιών τους.
Το πρόγραμμα «νταντάδες της γειτονιάς» επρόκειτο να ξεκινήσει το φθινόπωρο αλλά λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού πήγε πιο πίσω και θα ξεκινήσει τον Φεβρουάριο όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εργασίας.
Οι «νταντάδες της γειτονιάς» θα αναλαμβάνουν τη φύλαξη παιδιών έως 2,5 ετών όταν και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι με την επιδότηση των 250 ευρώ να έχει στόχο να συμπληρώσει το ποσό που θα καταβάλλεται από τους γονείς στη γυναίκα για τη φύλαξη του παιδιού τους.
Δικαιούχοι της επιδότησης των 250 ευρώ θα είναι η μητέρα (φυσική, θετή ή άναδοχη) που εργάζεται στον ιδιωτικό ή τον δημόσιο τομέα με οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης είτε ο πατέρας ή η μητέρα στην οποία έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια του παιδιού καθώς και μητέρες που είναι εγγεγραμμένες στα μητρώα του ΟΑΕΔ ως άνεργες.
Η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος, το οποίο θα συγχρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ, θα ξεκινήσει το Φεβρουάριο του 2022 σε δήμους της χώρας, ενώ στη συνέχεια θα εφαρμοστεί σταδιακά σε όλη την επικράτεια.


Δημιουργείται Μητρώο Επιμελητών

Το Μητρώο Επιμελητών είναι η ηλεκτρονική βάση δεδομένων, όπου θα εγγράφονται τα 
φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Θα εγγραφούν αρχικά οι 
επιμελητές και οι επιμελήτριες που θα πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια γνώσεων και δεξιοτήτων
και στη συνέχεια οι γονείς που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες φύλαξης θα 
κληθούν να υποβάλλουν αίτηση καταθέτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Σε επόμενο στάδιο, οι γονείς θα επιλέξουν επιμελητή ή επιμελήτρια για το παιδί ή τα παιδιά τους
με το οποίο θα συνάψουν συμφωνία συνεργασίας και θα αρχίσουν να λαμβάνουν μηνιαία 
οικονομική ενίσχυση.
Στο Μητρώο Επιμελητών εγγράφονται τα φυσικά πρόσωπα, που πληρούν τις εξής 
προϋποθέσεις:
α. έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους,
β. είναι Έλληνες πολίτες ή διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, με δικαίωμα εργασίας,
γ. είναι απόφοιτοι/ες επαγγελματικής εκπαίδευσης ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή 
Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ή κάτοχοι ισότιμου τίτλου σπουδών των 
ειδικοτήτων Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών 
με Ειδικές Ανάγκες, Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης ή κάτοχοι 
πτυχίου ΤΕΙ Βρεφονηπιοκομίας, Προσχολικής Αγωγής, Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη 
Παιδική Ηλικία ή είναι απόφοιτοι/ες κατ’ ελάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης και έχουν 
ολοκληρώσει το πιστοποιημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης για επιμελητές/τριες.
δ. έχουν γνώσεις παροχής Α΄ Βοηθειών σε παιδιά.
ε. έχουν καλή κατάσταση ψυχικής και σωματικής υγείας και δεν πάσχουν από χρόνια μεταδοτικά
νοσήματα.
στ. δεν τελούν υπό καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης
ζ. δεν έχουν εκπέσει της γονικής μέριμνας ή δεν έχουν απωλέσει το δικαίωμα άσκησης αυτής, 
εφόσον είναι γονείς.
η. δεν διώκονται και δεν έχουν καταδικαστεί για αδικήματα που επισύρουν, σύμφωνα με το 
άρθρο 1537 Α.Κ., έκπτωση από την γονική μέριμνα ή για τα αδικήματα της πορνογραφίας 
ανηλίκων, μαστροπείας, σωματεμπορίας, ασέλγειας με ανήλικο έναντι αμοιβής, αποπλάνησης 
παιδιών, καθώς και για τα αδικήματα που συνδέονται με ναρκωτικά ή εμπορία οργάνων.
θ. έχουν ικανότητα κατανόησης και ομιλίας της ελληνικής γλώσσας.
Πώς θα γίνεται η επιλογή του/της επιμελητή/τριας;
Η επιλογή του/της επιμελητή/τριας γίνεται από τον γονέα ή το πρόσωπο που έχει την επιμέλεια 
του παιδιού και στην μεταξύ τους συμφωνία περιλαμβάνεται κατ’ ελάχιστον ο τόπος και ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών, το ύψος της αμοιβής, καθώς και τα βασικά δικαιώματα και υποχρεώσεις των δύο πλευρών.
Κάθε επιμελητής ή επιμελήτρια επιτρέπεται να παρέχει τις υπηρεσίες του στον ίδιο τόπο και 
χρόνο: α) μέχρι του αριθμού των τριών παιδιών, για παιδιά ηλικίας από δύο μηνών έως δύο 
ετών και έξι μηνών, εκ των οποίων μόνο ένα παιδί μπορεί να είναι ηλικίας κάτω του ενός έτους, 
β) μέχρι του αριθμού των δύο παιδιών, για παιδιά ηλικίας κάτω του ενός έτους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα