Τρίτη 30 Μαρτίου 2010

Solidus Sec.: "Λανθασμένη διατύπωση του σ/ν για φορολόγηση στον χρηματοπιστωτικό κλάδο" .....
Υπόμνημα σχετικά με την αυτοτελή φορολόγηση των αμοιβών των εργαζομένων στον χρηματοπιστωτικό κλάδο κατέθεσε σήμερα στους βουλευτές της Οικονομικής Επιτροπής της Βουλής η Solidus Securities ΑΕΠΕΥ.

Σύμφωνα με το υπόμνημα της Solidus, η διατύπωση της σχετικής διάταξης είναι λανθασμένη «καθώς δεν φορολογεί αυτοτελώς με 90% τις υπέρογκες αμοιβές κάποιων στελεχών του χρηματοπιστωτικού τομέα, αλλά με τον τρόπο που έχει διατυπωθεί φορολογεί με 90% αυτοτελώς το σύνολο των αμοιβών των εργαζομένων στον κλάδο από το πρώτο ευρώ οδηγώντας τους εργαζομένους και τις εταιρείες του κλάδου σε αδιέξοδο».

Αναλυτικά το υπόμνημα της Solidus έχει ως εξής:

«Υπόμνημα σχετικά με την αυτοτελή φορολόγηση των αμοιβών των εργαζομένων στον χρηματοπιστωτικό κλάδο με συντελεστή 90%

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του φορολογικού νομοσχεδίου Άρθρο 8
Λοιπές Διατάξεις Παρ. 11:

“Με τις διατάξεις της παραγράφου 14 επιβάλλεται αυτοτελής φορολογία με συντελεστή 90% στις πρόσθετες αμοιβές στελεχών τραπεζών και λοιπών χρηματοπιστωτικών οργανισμών οι οποίες μέχρι τώρα φορολογούνταν με τις γενικές διατάξεις και επιδιώκεται η φορολόγηση των υπέρογκων ποσών που καταβάλλονται σε στελέχη των ανωτέρω προσώπων λόγω της νομισματικής κρίσης που εμφανίστηκε τον τελευταίο καιρό.’’

Με τον λανθασμένο τρόπο που έχει διατυπωθεί το συγκεκριμένο άρθρο(Αρ 8.Λοιπές Διατάξεις Παρ.14) αναφέρεται στο σύνολο των χρηματικών παροχών (μισθός, πρόσθετες παροχές, αμοιβές Δ.Σ.) ανεξάρτητα από το ύψος τους:

Άρθρο 8 Λοιπές Διατάξεις Παρ.14
‘’Στo άρθρο 14 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:
«Παροχές σε χρήμα που καταβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα του ν. 3601/2007 καθώς και οι εταιρείες ειδικού σκοπού του ν. 3156/2003 και του ν. 3601/2007, οι εταιρείες παροχής πιστώσεων του ν. 2937/2001, οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου (ΕΕΧ) του ν. 3371/2005, οι εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ) του ν. 3283/2004 και οι ανώνυμες εταιρίες επενδυτικής διαμεσολάβησης (Α.Ε.Ε.Δ.) του ν. 2396/1996 σε στελέχη τους φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή ενενήντα τοις εκατό (90%).

Ο φόρος παρακρατείται κατά την καταβολή ή την πίστωση των ποσών αυτών στους δικαιούχους και αποδίδεται στο Δημόσιο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 60.

Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή και για παροχές που καταβάλλονται από τα κέρδη των ανωτέρω νομικών προσώπων.»

Ο προσδιορισμός των υπέρογκων αμοιβών με τον όρο ‘παροχές σε χρήμα’ είναι άστοχος. Όπως έχει γραφτεί η συγκεκριμένη διάταξη αφορά το σύνολο των αμοιβών των εργαζομένων των εταιρειών που αναφέρει ο νόμος.

Προφανώς ο νομοθέτης αποφάσισε να καταργήσει το σύνολο των εταιρειών του χρηματοπιστωτικού κλάδου. Η συγκεκριμένη διάταξη είναι λάθος διατυπωμένη, δεν εξυπηρετεί τον σκοπό για το οποίο γράφτηκε και πρέπει να αλλάξει.

Προτείνουμε να υιοθετηθεί η πρόταση του ΣΜΕΧΑ η οποία προβλέπει τη αυτοτελή φορολόγηση με 90% των πραγματικά υπερβολικών και υπέρογκων ποσών που υπερβαίνουν τις 200 χιλιάδες ευρώ.


Προτείνουμε λοιπόν η παρ. 14 του άρθρου 8 του σχεδίου νόμου να διαμορφωθεί ως εξής:

Άρθρο 8 παρ.14
‘Στο άρθρο 14 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής :
Πρόσθετες, πέραν των τακτικών αμοιβών, παροχές σε χρήμα που καταβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα του ν. 3601/2007 καθώς και οι εταιρείες ειδικού σκοπού του ν. 3156/2003 και του ν.3601/2007, οι εταιρείες παροχής πιστώσεων του ν. 2937/2001, οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου (ΕΕΧ) του ν. 3371/2005, οι εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ) του ν. 3283/2004 και οι ανώνυμες εταιρείες επενδυτικής διαμεσολάβησης (Α.Ε.Ε.Δ.) του ν. 2396/1996 σε στελέχη που φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή ενενήντα τοις εκατό (90%), εφόσον υπερβαίνουν το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000,00) ευρώ.

Ο φόρος παρακρατείται κατά την καταβολή ή πίστωση των ποσών αυτών στους δικαιούχους και αποδίδεται στο Δημόσιο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 60.

Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή και για παροχές που καταβάλλονται από τα κέρδη των ανωτέρω νομικών προσώπων».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα