Τρίτη 30 Μαρτίου 2010

Οδηγός ασφαλιστικής… επιβίωσηςΑνατροπές στα ορια ηλικίας συνταξιοδότησης για ολους τους ασφαλισμένους απο
το 2013 και αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων -που οδηγούν σε
μειώσεις- φέρνει το νέο ασφαλιστικό πακέτο που θα ψηφιστεί εντός του Μαίου
αλλά και η ισχύουσα νομοθεσία(νομοιο Ρεππα και Πετραλια).

Το υπό κατάρτιση νομοσχέδιο του υπ. Εργασίας περιλαμβάνει συνολικά 22
αλλαγές που θα επηρεάσουν τους ασφαλισμένους (με το νέο τρόπο υπολογισμού
των συντάξεων ο οποίος θα ευνοεί όσους θα απασχολούνται από 35 χρόνια και
πάνω και τη χορήγηση της βασικής - προνοιακής σύνταξης με εισοδηματικά
κριτήρια ).

Πάντως η πολιτικη ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, με δεδομένη την αναστάτωση
και το κύμα φυγής στη σύνταξη απο τους ασφαλισμένους, τονίζει σε ολους τους
τόνους οτι ακόμα ότι όσοι θεμελιώνουν και θα θεμελιώσουν τα δικαιώματα τους
ως το 2013 δεν θα θιγούν ακόμα και αν συνταξιοδοτηθούν στη συνέχεια.

1. ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ: Απο το 2013 αυξάνονται σταδιακά για ολους
τα ορια ηλικίας συνταξιοδότησης ενω στο υπό διαμόρφωση νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας προβλέπει τις παρακάτω 3 αλλαγές:

-Απαγόρευση προγραμμάτων εθελουσίων εξόδων. Ο μέσος όρος ηλικίας
συνταξιοδότησης θα αυξηθεί κατά 2 χρόνια από το 2015 (από 61,4 που είναι
σήμερα θα ανέλθει στα 63,5)

-Αντικίνητρα πρόωρης συνταξιοδότησης.

-Θέσπιση κινήτρων παραμονής στην αγορά εργασίας (κίνητρα παραμονής μετά την
35ετία και αντίστοιχα για όσους παραμένουν μετά το 65ο ετος).

Παράλληλα αυξηση στα ορια ηλικίας συνταξιοδότησης απο το 2013 φέρνει ο νόμος
Πετραλιά. Mε το νόμο Πετραλιά(ν. 3655/2008)-τον οποίο η σημερινή κυβέρνηση
είχε δεσμευθεί οτι θα τον καταργήσει:

1- Αυξάνονται από 1.1.2013 σταδιακά κατά 2 συνολικά έτη τα όρια ηλικίας
συνταξιοδότησης λόγω 35ετίας των μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένων του ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ. Η αύξηση αυτή του ορίου ηλικίας αρχίζει από 1.1.2013 και γίνεται
σταδιακά με την προσθήκη ενός εξαμήνου για κάθε έτος αρχής γενομένης από την
προαναφερόμενη ημερομηνία, ούτως ώστε στην ολοκλήρωσή της το 2016 το όριο
ηλικίας γενικά να είναι το 60ό, ενώ για όσους έχουν πραγματοποιήσει και
7.500 ημέρες στον ΚΒΑΕ (Βαρεα-Ανθυγιεινα Επαγγελματα)να είναι το 57ο για
πλήρη σύνταξη και το 55ο προκειμένου για μειωμένη.

2- Αυξάνεται, από 1-1-2013, σταδιακά το όριο ηλικίας που απαιτείται για τη
συνταξιοδότηση λόγω 35ετίας των από 1-1-1983 μέχρι 31-12-1992 καθώς και των
ασφαλισμένων στον κλάδο Κύριας Ασφάλισης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ(Μεσα Μαζικής
Ενημερωσης). Η αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης θα συντελείται
σταδιακά, κατά ένα εξάμηνο κάθε χρόνο μέχρι τη συμπλήρωση του 60ού έτους.
Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στο χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσής της, ο
οποίος φτάνει για ορισμένες κατηγορίες ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας
Ασφάλισης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ την 10ετία μετά την έναρξη ισχύος εφαρμογής της
ρύθμισης, δηλαδή το 2022.

3- Αυξάνεται από 1-1-2013 το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης με 35 έτη
ασφάλισης των γυναικών ασφαλισμένων στους Κλάδους Κύριας Ασφάλισης -Σύνταξης
Αυτοαπασχολουμένων, κατά 6 μήνες κάθε έτος και μέχρι τη συμπλήρωση του 60ού
έτους της ηλικίας.

4-Αυξάνεται σταδιακά το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών
ασφαλισμένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για λήψη πλήρους σύνταξης με τη συμπλήρωση 10.000
ημερών ασφάλισης. H αύξηση γίνεται σταδιακά, αρχής γενομένης από 1.1.2013,
με την προσθήκη ενός εξαμήνου για κάθε έτος και μέχρι το όριο ηλικίας να
φτάσει το 60ο.

5- Καταργείται η δυνατότητα των από 1.1.1993 ασφαλισμένων φορέων κύριας
ασφάλισης για λήψη μειωμένης σύνταξης 35ετίας στο 55ο έτος.

. 6- Οι μητέρες θιγονται με μια πενταετια(κατα μεσο ορο) στα ορια ηλικιας
για συνταξιοδοτηση. Ετσι:

-Καταργείται από 1.1.2010(σσ μεταφέρθηκε απο τη σημερινη κυβέρνηση για το
2011) σταδιακά η δυνατότητα για λήψη μειωμένης σύνταξης από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στο
50ό έτος της ηλικίας από μητέρες ανηλίκων παιδιών που έχουν υπαχθεί στην
ασφάλιση μέχρι 31.12.1992. Η κατάργηση αυτή, γίνεται, αφενός σταδιακά με την προσθήκη ενός έτους αρχής γενομένης από 1.1.2010 και μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου έτους, αφετέρου δε παρέχει και πάλι τη δυνατότητα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου κάθε φορά ορίου ηλικίας, εφόσον η ανηλικότητα του παιδιού και ο συντάξιμος χρόνος συντρέχουν αθροιστικά, σε κάποιο από τα έτη ηλικίας μεταξύ του 50ου και του έτους της ηλικίας που ισχύει κάθε φορά, με βάση την σταδιακή αύξηση.

-Εναρμονίζεται σταδιακά το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των από 1-1-1983
μέχρι 31-12-1992 ασφαλισμένων μητέρων ανηλίκων τέκνων, στα πρώην Ειδικά
Ταμεία Μισθωτών που εντάσσονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με το όριο ηλικίας που
προβλέπεται για την ίδια κατηγορία ασφαλισμένων στο Ιδρυμα.. Η εναρμόνιση
αυτή επιτυγχάνεται με την σταδιακή αύξηση του ορίου ηλικίας που προβλέπεται
για τις ασφαλισμένες μητέρες στα εντασσόμενα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ειδικά Ταμεία,
κατά ένα χρόνο, κάθε έτος από 1-1-2013, μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου έτους.
Η πλήρης εναρμόνιση θα επιτευχθεί το έτος 2017.

-Εναρμονίζονται σταδιακά, στα πρώην ταμεία τύπου, τα οποία εντάσσονται με
τον παρόντα νόμο στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ως Τομείς Σύνταξης
και Ασφάλισης, τα όρια ηλικίας και ο συντάξιμος χρόνος που απαιτείται για τη
συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων τους μητέρων ανηλίκων τέκνων, από 1-1-1983
μέχρι 31-12-1992.

-Το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης μητέρων ανηλίκων παιδιών στους Κλάδους
Κύριας Ασφάλισης -Σύνταξης Αυτοαπασχολουμένων εναρμονίζεται με αυτό των
λοιπών φορέων και αυξάνεται από 1-1-2013 κατά 1 χρόνο και για κάθε επόμενο
έτος, μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου.

2. Οσον αφορα το δημοσιο, απο 2013 θα γίνει η σταδιακή εξίσωση των ορίων
ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών-γυναικων στο δημόσιο μετά τη γνωστή καταδίκη
της χώρας μας απο το δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Θα πρέπει να
τονιστεί οτι δεν πρόκειται να επηρεάσει όσες εργαζόμενες έχουν θεμελιώσει ή
θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέσα στα επόμενα χρόνια. Δηλαδή, δεν θα
επιβαρυνθούν με επιπλέον έτη υποχρεωτικής παραμονής στην εργασία όσες
γυναίκες έχουν συμπληρώσει τα απαιτούμενα με βάση το ισχύον καθεστώς χρόνια
υπηρεσίας (20 ή 25, κατά περίπτωση) και βρίσκονται κοντά την προβλεπόμενη
ηλικία καταβολής της σύνταξης (55 για μειωμένη σύνταξη ή 60 για πλήρη οι
έγγαμες). Το κυβερνητικό σχέδιο για την εξίσωση των ορίων ηλικίας-ανδρών
γυναικών στη δημόσια διοίκηση (το σχετικό νομοσχέδιο θα κατατεθεί εντός του
Φεβρουαρίου) σύμφωνα με πληροφορίες θα προβλέπει μεταβατική περίοδο 7 ετών
για την εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού συστήματος, διατήρηση του σημερινού
καθεστώτος για όσες γυναίκες θεμελιώνουν τουλάχιστον έως το 2013 ή έχουν ήδη θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα και κατοχύρωση του κοινωνικού
χαρακτήρα της ασφάλισης στο Δημόσιο.

2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ: Με βάση το νόμο Ρεππα(ν. 3029/02) εχει αλλάξει ο
τρόπος υπολογισμού των συντάξεων του Δημοσίου και των Ειδικών Ταμείων από
1/1/2008. Η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού της σύνταξης από 1/1/2008, αφορά
το Δημόσιο, το ΤΑΠ-ΟΤΕ, τον ΟΑΠ-ΔΕΗ, το ΤΑΠ-ΕΤΕ, το ΤΑΠ-ΑΤΕ, το ΤΑΠ-ΗΣΑΠ, το

ΤΑΠ της Ασφαλιστικής εταιρείας «Η ΕΘΝΙΚΗ», το ΤΑΥ. ΣΟ (ΣΥΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ), το
Τ.Σ.Π-ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, το ΤΑΠΙΑΤ (ΙΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΙΚΗΣ που έχει ενοποιηθεί στο
ΙΚΑ) και το ΤΑΠ-ΕΤΒΑ. Επομένως, με βάση τα μέχρι σήμερα ισχύοντα, δεν
υπάρχει καμιά τέτοια αλλαγή στα ταμεία των εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα
(ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, ΟΓΑ, ΤΑΕ, ΤΣΑ κ.λ.π.). Σύμφωνα λοιπόν με τον Νόμο 3029/02, οι
συντάξεις για όσους είναι ασφαλισμένοι στα παραπάνω Ταμεία θα υπολογίζονται
με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που ισχύει σήμερα, για τα χρόνια που θα
διανυθούν στα Ταμεία αυτά μετά την 1/1/2008.

Για κάποιο ασφαλισμένο που θα συνταξιοδοτηθεί μετά την 1/1/2008, τα έτη
ασφάλισης που έχουν συμπληρωθεί μέχρι 31/12/2007 θα υπολογισθούν με βάση
ό,τι ισχύει σήμερα, δηλαδή με βάση τον τελευταίο μισθό, και με ποσοστό
αναπλήρωσης 80%. Για τα χρόνια που θα συμπληρωθούν μετά την 1/1/2008
σταδιακά, σε δέκα χρόνια, το ποσοστό αναπλήρωσης μειώνεται από το 80% στο
70%:

Για το έτος 2008 το 79% των αποδοχών

Για το έτος 2009 το 78% των αποδοχών

Για το έτος 2010 το 77% των αποδοχών

Για το έτος 2011 το 76% των αποδοχών

Για το έτος 2012 το 75% των αποδοχών

Για το έτος 2013 το 74% των αποδοχών

Για το έτος 2014 το 73% των αποδοχών

Για το έτος 2015 το 72% των αποδοχών

Για το έτος 2016 το 71% των αποδοχών

Για το έτος 2017 το 70% των αποδοχών

Σταδιακά επίσης από τον τελευταίο μισθό, πάμε στις αποδοχές της τελευταίας
πενταετίας.

Ως αποδοχές, πάντοτε για τα έτη μετά την 1/1/2008, λαμβάνονται, για όσους
αποχωρήσουν από 1/1/2008 έως 31/12/2012, ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών
των μηνών που έχουν διανυθεί μέχρι και τον προηγούμενο μήνα από την υποβολή
της αίτησης. Από 1/1/2013 και μετά ο υπολογισμός της σύνταξης θα γίνεται με
βάση τις αποδοχές της τελευταίας πενταετίας.

Εξάλλου με το νεο ασφαλιστικο νομοσχεδιο του υπ. Εργασιας(το οποίο
αναμένεται να ψηφιστεί εντος του Μαιου) προωθείται απο το 2018 ο λογιστικός
διαχωρισμός προνοιακών παροχών (σύνταξη - γενικές παροχές) κατά των κατά
κυριολεξία συντάξεων.

Απο το 2018 καθορισμός μιας κοινής για όλους τους φορείς κοινωνικής
ασφάλισης βασικής σύνταξης η οποία θα είναι σύνταξη γήρατος με τις ευνόητες
βέβαια εξαιρέσεις (π.χ. βαρέα και ανθυγιεινά) και θα καταβάλλεται με
εισοδηματικά κριτήρια ανεξαρτήτως αν ο δικαιούχος έχει θεμελιώσει
συνταξιοδοτικό δικαίωμα ή αν θα έχει έστω και ένα ένσημο. Η βασική σύνταξη
θα έχει προνοιακό χαρακτήρα και θα καταβάλλεται από τον κρατικό
προϋπολογισμό. Το ύψος της βασικής σύνταξης εξαρτάται από τη σχετική
πολιτική απόφαση εκάστης κυβέρνησης και, προφανώς, από τον αριθμό των
δικαιούχων. Ο κανόνας της τριμερούς χρηματοδότησης του Ασφαλιστικού
παραμένει καταστατική αρχή της πολιτικής μας.

-Ανταποδοτική σύνταξη(απο το 2018): Πρόκειται για την κατά κυριολεξία
σύνταξη η οποία αναλογεί το χρόνο εργασίας και τις καταβληθείσες εισφορές. Ο επαναπροσδιορισμός του ύψους της δεν θα αποτελεί θέμα εισοδηματικής
πολιτικής, όπως είναι σήμερα, αλλά θα καθορίζεται δίχως η κυβέρνηση να
διαθέτει διακριτική ευχέρεια, με όρους τιμαριθμικούς και με συνυπολογισμό
των οικονομικών δυνατοτήτων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης. Ούτε ένα ένσημο

δεν θα πηγαίνει χαμένο ο δε εργαζόμενος με βάση το σύστημα αυτό θα
καθίσταται φύλακας και συνδιαμορφωτής του επιπέδου της σύνταξής του.

- Βάση (χρόνος) υπολογισμού: Η δεκαετία ή δεκαπενταετία κατά την έναρξη
εφαρμογής, το 2018, και το σύνολο του εργασιακού βίου προς τα τέλη της
επόμενης δεκαετίας. Συντελεστές υπολογισμού ανταπόδοσης: Κλιμακούμενοι
συντελεστές, από τα 15 έως τα 40 χρόνια. Ο νομοθετικός προσδιορισμός των
συντελεστών έχει μεν πολιτικό χαρακτήρα, ωστόσο, δεν μπορεί να αγνοεί την
οικονομική κατάσταση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και το γεγονός ότι το
σύστημα πρέπει να είναι βιώσιμο και να μην εξαντλεί τις δυνατότητες της
εθνικής οικονομίας. Στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης γίνονται
ήδη ποσοτικοποιήσεις με βάση δεκάδες εκδοχές.
πηγή: Τα Νέα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα